Tuesday, June 25, 2024

ၵူၼ်းမွၵ်ႇမႆႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း တၢႆထင်တီႈ

Must read

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် လူႉတၢႆထင်တီႈ ၽွင်းၵႂႃႇသူၼ်ႁႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ပၢႆႉဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ
ပၢႆႉတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ

ဝၼ်းတီႈ 23/7/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းၼၼ်ႉ ၶုၼ်ႇမွင်ႇတၢၼ်း ဢႃယု 32 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပႃတႅပ်း ဢိူင်ႇ ၵိူၼ်ႇတူလူင် ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် တၢင်းၾၢႆႇ တူၵ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈ ၽွင်းၵႂႃႇႁဵတ်းသူၼ်ႁႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇသူၼ်ႁႆႈ ဢၼ်မီးၾၢႆႇတူၵ်းဝၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်ၼႆဢေႃႈ။ မၼ်းၸၢႆး လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်း ၵမ်းလဵဝ်လႄႈ လႆႈလူႉတၢႆပႅတ်ႈ တီႈၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 24 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ၵႂႃႇၸွမ်းၶႆႈသေ ၸင်ႇႁၼ် တူဝ်တၢႆမၼ်းၸၢႆးၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၶုၼ်ႇမွင်ႇတၢၼ်း ဢႃယု 32 ပီၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပႃတႅပ်း မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဝႆႉ 4 ၵေႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် လုၵ်ႈလၢင်း ၼၢင်းမေး ၸိူဝ်းၵိုတ်းတၢင်းလင် ပဵၼ်ၼမ်ႉႁူၼမ်ႉတႃ ၼႆယဝ်ႉ။

“ဝၼ်းၼၼ်ႉ ငိၼ်းသဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်း ၵမ်းၼိုင်ႈ။ ဢမ်ႇထၢင်ႇဝႃႈ  ၶုၼ်ႇမွင်ႇတၢၼ်းၼႆႉ တေပဵၼ် ၵူၼ်း ၵေႃႉၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေးမၼ်းၸၢႆးတႄႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉႁူၼမ်ႉတႃ ယၢပ်ႇ ၸႂ်ၶႃႈဢေႃႈ ယွၼ်ႉမၼ်းၸၢႆး ပဵၼ်ၵူၼ်းႁႃလဵင်ႉၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းၶႃႈလူး”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းဢိူင်ႇၵိူၼ်ႇတူလူင်ၼႆႉ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးယူႇဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ သိုၵ်းပဢူဝ်း PNLO တင်း သိုၵ်း RCSS ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တင်းသွင်ၸုမ်းၼႆႉ ၵႆႉမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မႃးယူႇ ၶိူဝ်းယႂ်းလႄႈ ၵွပ်ႈၼႆ လွင်ႈႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးသူၼ်ႁႆႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးၼမ်။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶဝ်ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇတေႃႇၵၼ်ၼႆႉ ၵႃႈဝႃႈၵႃႈပဵၼ် ၼၼ်ႉ ၶႃႈယဝ်ႉ မိူၼ်ႁဝ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူဝ်ႇၵႂႃႇမႃး ႁဵတ်းသူၼ်ႁႆႈတႄႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉၵႂႃႇမႃး ဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၵူဝ် ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၽူႈယိင်း 2 ၵေႃႉလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 8 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽွင်းၵႂႃႇႁႃၽၵ်းၶဵဝ် ၼၼ်ႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်သေ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း