Monday, July 15, 2024

ၵူၼ်းထုင်ႉၼွင်ႁၢႆးယႃႈ သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တႃႇ ICC တေဢဝ်လိူင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလူလၢႆၵူၼ်းမိူင်း

Must read

ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈတီႈ ၼမ်လႄႈဢေႇ တိုၼ်းၺႃး ၸုမ်းသိုၵ်းလူလၢႆပေႉၵိၼ်မႃး ဢမ်ႇထၢတ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းထုင်ႉၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉၵေႃႈ ၺႃးၸုမ်းသိုၵ်းပေႉၵိၼ်လူလၢႆမႃး လၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆပိူင်  ၊ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃးလႆႈၼၼ်ႉ ၸင်ႇၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo : ၵူၼ်းထုင်ႉႁၢႆးယႃႈ ႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇတီႈ CMU မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/7/2023

ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်း Justice Movement For Community- Innlay ဢွၼ်ႁူဝ်သေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 26/7/2023 တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ၵဵင်းမႆႇ (CMU) တႄႇဢဝ် ၶၢဝ်းယၢမ်း 9:15 ထိုင် 12 မူင်းၵၢင်ဝၼ်း။

- Subscription -

ယူႉလၢႆႇတိၼ်း ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၸုမ်း Justice Movement For Community – Innlay လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “  လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူႈၸိုင်ႈမိူင်း ပေႃးတေဢဝ်လိူင်ႈ ၸွႆးတြႃး မၼ်းလႆႈၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈမီး လၵ်းထၢၼ်ဢၼ်ၶဝ် ႁဵတ်းၽိတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ၵႅၼ်ႇၵႅၼ်ႇၶႅင်ၶႅင်။ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေႁူႉထိုင်လႆႈၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းထုင်ႉႁၢႆးယႃႈ ၸိူဝ်းၺႃး ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း၊ ၼင်ႇႁိုဝ်တေ  ၵဵပ်းသဵင်ၶဝ်လႆႈဝႆႉပဵၼ်လၵ်းထၢၼ် သေႁႂ်ႈၼွၵ်ႈမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူႉၸွမ်းၼမ်ၼမ်   လႄႈ ၸင်ႇႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၼႆႉမႃး ၶႃႈဢေႃႈ ” –  ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၼႆႉ လိူဝ်သေ လႆႈၵဵပ်းသိမ်းၶေႃႈမုလ်းလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းယဝ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ပၢႆးယူႇလီ ၶွင် ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထုင်ႉၼွင်ႁၢႆးယႃႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်။လိူဝ်ၼၼ်ႉ တုၵ်းယွၼ်းပႃး ႁႂ်ႈ International Criminal Court (ICC) ဢဝ်လိူင်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လႄႈ ႁႂ်ႈထွမ်ႇပၼ်သဵင်ၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼမ်ၼမ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆၵေႃႈ တႃႇတေၶဝ်ႈထိုင်လႆႈ ထုင်ႉၼွင်ႁၢႆးယႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈငၢႆႈ လႆႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆပိူင် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၼႂ်းပၢင်ၼႆႉယူႇမိူၼ်ၵၼ်။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ထုင်ႉၼွင်ႁၢႆးယႃႈ လၢတ်ႈၼႂ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၼႆႉဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈလဵဝ် ပေႃးထိုင်ၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 10 မူင်းၼႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈဝႆႉ ဢမ်ႇပၼ် ရူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇမႃး ။ ပေႃး မီးလွင်ႈယႂ်ႇ ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ မီးၵူၼ်းပဵၼ်ႁႃႉ သင်ႁႃႉၼႆ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃး လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း ။ ၵူၼ်းၸုမ်းႁဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၼႄးဝႃႈ ၵႂႃႇမႃး ၵၢင်ၶိုၼ်းၼႆသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵဵတ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်ၵွင်ႈငႃႈသႂ်ႇ ထုပ်ႉသႂ်ႇ ၵေႃႈမီးမႃး ” – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းထုင်ႉၼွင်ႁၢႆးယႃႈၼႆႉ မီး ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ လၢႆလၢႆၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၊ သိုၵ်းပဢူဝ်း PNO ၊ ၸုမ်းပိဝ်ႇၸေႃးထီး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မၢင်ၸိူဝ်း ၺႃး တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင် ပေႃႉထုပ်ႉ ၶႃႈႁႅမ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယၢမ်ႈမီးမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း