Thursday, April 18, 2024

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေလူင်းၵူတ်ႇထတ်းၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းဢမ်ႇၸွမ်းပၵ်းပိူင်

Must read

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေလူင်းၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇယူႇၸွမ်းပၵ်းပိူင်ၸိုင်ႈမိူင်း တေလူင်းၵူတ်ႇထတ်းၵူႈပွၵ်ႉၵူႈယွမ်ႇ တႃႇၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ ဢဝ်လိူင်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

Photo by Chiangmai Immigration ႁၢင်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်တႃႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းလၢႆၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉသေ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 6 ထိုင် 15/9/2023 ၼႆႉ တေလူင်းၵူတ်ႇထတ်းၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းမႃးယူႇသဝ်း ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆႈမီႈ (ၸိူဝ်းယူႇသဝ်းလူၺ်ႈဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်သင်၊ ၸိူဝ်းဢႃယုဝတ်းဝႂ်မူတ်းသေ ဢမ်ႇတေႃႇဢႃယု၊ ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၽိတ်းတီႈၸိူဝ်းၼႆႉ) ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

Chiangmai Immigration တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉဝႃႈ – “ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ  6 ထိုင် 15 လိူၼ်သႅပ်ႉထႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းလၢႆၸႄႈတွၼ်ႈ  ႁူပ်ႉထူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းတူၵ်းလူင်းၵၼ် တႃႇလူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း။  မိူၼ်ၼင်ႇတီႈၵဵင်းမႂ်ႇၼႆႉၵေႃႈ  ဢဵၼ်ႁႅင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ မွၵ်ႈ 80 ၼႆႉ တေလူင်းၵူတ်ႇထတ်းၸွမ်းပွၵ်ႉၸွမ်းယွမ်ႇ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တေၵူတ်ႇထတ်းၸွမ်း ႁူင်းႁဵၼ်း ၊ ႁူင်းၵၢၼ်ၵူႈသႅၼ်းသႅၼ်း ၊ ဢွင်ႈတီႈႁဵတ်းၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေထတ်းပႃး ”  – ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ဝၢႆးသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၼႂ်းမိူင်းထႆး မိူၼ်ၼင်ႇ ၶေႃႊသၼ်ႊတိူဝ်ႊ ၊ ၶၢႆၶွင်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ပႅတ်ႉၵိၼ်လႅၼ်ၵိၼ်ပိူၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ  မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် တေႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ  သိုပ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၸွမ်းသဵၼ်ႈသၢႆၶိူဝ်းၶၢႆႇ တေတီႉၺွပ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၵႂႃႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းတႆးၼႂ်းမိူင်းထႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းတၢင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ ၶဝ်ႈယူႇမိူင်းထႆးၼမ် ။မၢင်ၸိူဝ်း  ယူႇၸွမ်းမၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းယူႇ သေတႃႉၵေႃႈ မၢင်ၸိူဝ်းသမ်ႉ ဢမ်ႇယူႇၸွမ်းပၵ်းပိူင်ၸိုင်ႈမိူင်း။မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမေႃၾၢင်ႉယူႇၾၢင်ႉၵိၼ်၊  ယူႇႁႂ်ႈပိူၼ်ႈၵၢႆးႁူၵၢႆးတႃ  ယူႇမဝ်ၵိၼ်မၢင် ။  မၢင်ၸိူဝ်းၵႆႉၽိတ်းမေႃးၵၼ် ထိုင်တီႈ ၵူၼ်းမိူင်း/ၸဝ်ႈႁိူၼ်း ၶၢၼ်ႉႁၼ်ၶၢၼ်ႉငိၼ်းလႄႈ ၵႂႃႇတိူင်ႇလၢတ်ႈတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈၵေႃႈမီး။လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်သမ်ႉ လွင်ႈပႅတ်ႉလွင်ႈလႅၼ်ၵၼ်ၵေႃႈ ၼမ်လိူင်ႇၶိုၼ်ႈမႃး လႄႈ လွင်ႈၼႆႉယဝ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ် ၸင်ႇလူင်းၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈႁူဝ်ပီ 2023 ၼႆႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး လူင်းၵူတ်ႈထတ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း ၼႂ်းဝတ်းဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးႁႅင်းၵၢၼ်လၢႆတီႈ ၺႃးၺွပ်းၵုမ်းၶင် ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇလၢႆသႅၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း