Thursday, May 30, 2024

ၸၢဝ်းၶႄႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်လႅၼ်ၵိၼ်တင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ တၢင်းမိူင်းပွၵ်ႉ ၺႃးသိုၵ်းဝႃႉ တီႉၺွပ်းသူင်ႇတူဝ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်း

Must read

ၸၢဝ်းၶႄႇ ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လႅၼ်ၵိၼ်တင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ (ၵျႃးၽျႅၼ်ႉ)  တီႈမိူင်းပွၵ်ႉၼႂ်းၼႃႈလိၼ် UWSA တူင်ႉၼိုင်ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ၺႃးသိုၵ်းဝႃႉတီႉၺွပ်းသူင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇယွမ်း 100 ၵေႃႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/9/2023 ၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်း UWSA  ဢဝ်တူဝ်ၵူၼ်း  ၸိူဝ်းၺႃးတီႉၺွပ်းဝႆႉၼႆႉသူင်ႇမွပ်ႈပၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇၶိုၼ်း။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ႁၼ်ၶဝ် တေႃႉၵူၼ်းမႃး ၼမ်ၼမ်ၶႃႈယဝ်ႉ။မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈ ၶဝ်တိုၵ်ႉတီႉၺွပ်း ၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ်ဝႆႉယူႇတီႈလုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃး ဝႃႉ ၶဝ်ၼၼ်ႉယူႇၼႆဢေႃႈ။ၾၢႆႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတၢင်းမိူင်းၶႄႇၶဝ်ၵေႃႈ မႃးပႂ်ႉႁပ်ႉယူႇ။ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၼမ်ဝႃႈၼမ် မီးမွၵ်ႈ 100 ၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

 ၸၢဝ်းၶႄႇ ႁဵတ်းၵၢၼ် ၵျႃးၽျႅၼ်ႉ  ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈမႃးယူႇသဝ်း တၢင်းမိူင်းပွၵ်ႉ ၊ ပၢင်သၢင်း ၊ မူႇၸေႊ လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်ယူႇသဝ်းသင်။ ဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၸၼ်ႉလုၵ်ႈၼွင်ႉၵူၺ်း။ ဢၼ်ပဵၼ်လၢဝ်းပၢၼ်းတႄႉ ယင်းပႆႇတီႉလႆႈဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵပ်းသိုပ်ႇၸူး ဢူးၺီႇယၢၼ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလုမ်းၵပ်းသၢၼ် ဝႃႉ UWSA တႃႇႁူႉလွင်ႈယွႆႈယႅမ်းသေတႃႉ ဢမ်ႇႁပ်ႉတွပ်ႇသင်။

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ပလိၵ်ႈၶႄႇလႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တၢင်းပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ 11 တီႈသေ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၸိူဝ်းဢၼ်ယွၵ်ႇလႅၼ်ၵိၼ်ပိူၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း 269 ၵေႃႉ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

တႃႇတီႉၺွပ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊသေ ယွၵ်ႇလႅၼ်ပႅတ်ႉၵိၼ်ပိူၼ်ႈၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး-ၶႄႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၾၢႆႇလုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းၶႄႇလႄႈ မိူင်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/7/2023 ၼၼ်ႉဝႃႈ တေၶိုင်ၵၢၼ်လွင်ႈၼႆႉၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း