Wednesday, June 19, 2024

ၵူၼ်းၶႂ်ႈႁဵတ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ ဢွၼ်ၵၼ်သွၼ်းၾူၼ်တဝ်ၼမ်ႉၶဝ်ႈထႅဝ်

Must read

ၾူၼ်တူၵ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းၶဝ်ႈထႅဝ်ပႂ်ႉႁဵတ်း ဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၼႂ်းၼမ်ႉၼႂ်းၼွင် ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ႁူဝ်ႁႅင်။

ဝၼ်းတီႈ 8/9/2023 မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၊ ၼမ်ႉထူမ်ႈတီႈၶူင်ႈတီႈယၢၼ်း ပႃးၸဵမ်ၼိူဝ်ႈတၢင်းဢၼ်တေၵႂႃႇၸူးၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ် ၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၸိူဝ်းၶႂ်ႈႁဵတ်းဝတ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇႁူဝ်ႁဵင်ၵေႃႉၵေႃႈ သွၼ်းၾူၼ် ယူႇၼႂ်းၼမ်ႉၼႂ်းၼွင်သေ ၶဝ်ႈထႅဝ်ပႂ်ႉႁဵတ်းဝႂ် ဢမ်ႇသုတ်ႈဢမ်ႇႁူၼ်။ ၼမ်ႉၼွင်းၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ထူမ်ႈထိုင်ႁူဝ်ၶဝ်ႇ။

ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၾူၼ်ၼႆႉတူၵ်းႁႅင်းၸဵမ်ၶမ်ႈဝႃး။ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းယူႇၵေႃႈမီးၵူၼ်းမႃးပႂ်ႉတႃႇႁဵတ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၸဵမ်မိူဝ်ႈတဵင်ႈၶိုၼ်း ၸၢႆႉပုၼ်ႉ။ ၼႂ်ၼႆႉၵေႃႈ သွၼ်းၾူၼ်ၶဝ်ႈထႅဝ် ပႂ်ႉၼႂ်းၼမ်ႉၼႂ်းၼွင်ယူႇႁဵတ်းၼၼ်ယဝ်ႉၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၸိူဝ်းမႃးပႂ်ႉတႃႇႁဵတ်းဝႂ် TBP ၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းလုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ်မႃး၊ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်း။ ဢၢၼ်းႁဵတ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်းသေ တေၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ။ ၵိၼ်ၸၢင်ႈတေႃႉၶူဝ်း တဵင်ႇၵုၼ်ႇ ၊ ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁိူၼ်း ၵၢၼ်ၼႂ်းႁၢၼ်ႉ ၵိၼ်ငိုၼ်းလၢႆးဝၼ်း။ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႆႈ 80 ထိုင် 100 ယႂၼ်ႊ။

တင်ႈတႄႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃး ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်း၊ ၵူၼ်းမိူင်းႁၢမ်းၵၢၼ် ႁၢမ်းငၢၼ်း ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၵိၼ်ယမ်ႉၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း။ ၶႆႇၵႆႇၼိုင်ႈၽႅင်( 30 လုၵ်ႈ) မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ 3000 ပျႃး ယၢမ်းလဵဝ်ၶိုၼ်ႈပဵၼ် 8000 ပျႃး။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၼ်းမိူင်းၸင်ႇလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၶႄႇ မိူင်းထႆးၼမ်မႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း