Thursday, May 30, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်ၶူဝ်းၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ ဝၢႆးသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ

Must read

သဵင်မၢၵ်ႇ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇတၢင်းဝၢၼ်ႈၼႃးၶႅၵ်ႇ ဢိူင်ႇၼႃးသေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ဝၢႆးၼၼ်ႉဢမ်ႇႁိုင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ သွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်းလႄႈၶူဝ်းမီးၵႃႈၶၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇတီႈဝၢၼ်ႈၼႃးၶႅၵ်း

ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7/9/2023 ဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း သဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ဝၢႆးၼၼ်ႉ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈ သဵင်မၢၵ်ႇပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တၢင်းဝၢၼ်ႈၼႃးၶႅၵ်ႇ ။

- Subscription -

ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈၶဝ် တၢင်းပၢင်ႇၶမ်း ၊ ၼႃးၶႅၵ်းၸိူဝ်းပုၼ်ႉဢေႃႈ။ ဝၢႆးသေ သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ ဢဝ်တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉၼႂ်းႁၢၼ်ႉၼႂ်းသႅင်ႇပိူၼ်ႈၵႂႃႇၼႆဢေႃႈ ။ ဢဝ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈမုၼ်းၶဝ်ႈပွင်း ၊ ၶဝ်ႈသွႆးဢေႃႇတေႃႇ ၊ ပႃဢႅပ်ႇ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ငိုၼ်းဢၼ်ပိူၼ်ႈသိမ်းဝႆႉ ၵိုၵ်းသႅင်ႇႁၢၼ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်ၵႂႃႇပႃးၼႆဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢင်ၸိူဝ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉႁူမ်ႈၵၼ် ၶီႇရူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈသေ ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇတၢင်းဝၢၼ်ႈၼႃးၶႅၵ်းၼၼ်ႉ ၺႃးႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း၊ ယိုဝ်းပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈလူင်၊   မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၵုၼ်ႇယွႆႈႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈလႄႈ တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 2 လင်။  လွင်ႈယွႆႈယႅမ်း ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ တိုၵ်ႉၸွပ်ႇဝႆႉ။

ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ သိုၵ်းၶဝ်ၵေႃႈ မၢင်ၸိူဝ်းၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈဝႆႉ။မိူဝ်ႈသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၼၼ်ႉ ၶဝ်ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းၼၼ်ႉသေ ၶဝ်ႈဢဝ်ၶွင်ၵိၼ်ၶွင်ယႅမ်ႉၼႂ်းႁၢၼ်ႉပိူၼ်ႈဢေႃႈ။ႁိူၼ်းပိူၼ်ႈၵေႃႈ မွၵ်ႈ 2 လင်ၼႆႉတိူဝ်ႉၺႃး မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ၵႃးၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃး မူႇၸေႊ – ၵူတ်ႉၶၢႆ – လႃႈသဵဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈၵိုတ်းၶမ်ႈဝႆႉ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမွင်း ။

ပွတ်းတၢင်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢႆၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၊ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၊ TNLA  ၊ KIA ၊ MNDAA လႄႈ SSPP ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း