Thursday, April 18, 2024

သၢဝ်တႆးဢၼ်ၵႂႃႇၶေႉၶဵင်ႇ Miss Universe Myanmar 2023 လႆႈႁပ်ႉသူးထိၼိုင်ႈ ၼႂ်းၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆၾိင်ႈထုင်းတႆး

Must read

ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇၼၢင်းႁၢင်ႈလီမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပီ 2023 ၼႆႉ  ၸတ်းပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 10 သေ မိူဝ်ႈလဵဝ်မႅၼ်ႈၽွင်း တူဝ်တႅၼ်းၼၢင်းႁၢင်ႈလီၵူႈၸႄႈဝဵင်း ၵူႈၸႄႈမိူင်းလႄႈၸႄႈတိူင်း တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶိုင်သၢင်ႈထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽႂ်မၼ်း တႃႇၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇယူႇၶိူဝ်းယႂ်း။

ၼၢင်းၼၼ်ႇတႃႇလိၼ်း (ႁွင်ႉ) ၼၢင်းႁွမ်ငိုၼ်း လႆႈသူးၵူၼ်းၵျိူၵ်ႈၼမ် တွၼ်ႈတႃႇပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆၾိင်ႈထုင်းၽႂ်မၼ်း

ၼႂ်းၼၼ်ႉ  ၼၢင်းၼၼ်ႇတႃႇလိၼ်း (ႁွင်ႉ) ၼၢင်းႁွမ်ငိုၼ်း လုၵ်ႈသၢဝ်တႆး လႆႈထုၵ်ႇလိူၵ်ႈပဵၼ် ၼၢင်းႁၢင်ႈလီ တူဝ်တႅၼ်း  ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ လႆႈၵႂႃႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉဢၼ်ၼိုင်ႈ တႃႇၶဝ်ႈပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇ ၼၢင်းႁၢင်ႈလီ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် Miss Universe Myanmar တီႈတႃႈၵုင်ႈ ။ မၼ်းၼၢင်းလၢတ်ႈဝႃႈ – ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈႁူႉၸၵ်းတၢင်းႁၢင်ႈလီသၢဝ်တႆး ဢၼ်ၶိုၼ်ႈၶဵင်ႇ Miss Universe Myanmar ၊ ၶႂ်ႈႁႂ်းသၢဝ်တႆးလႆႈၶိုၼ်ႈၶဵင်ႇၼႆႉၼမ်ၼမ် ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ်ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်မၼ်းၼၢင်းမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်၊   ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉၸၼ်ႉလႂ်ယူႇ ၼႆၼၼ်ႉ ၸၢႆးသႅင်ယွတ်ႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ  လႆႈၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ် ၼၢင်းၼၼ်ႇတႃႇလိၼ်း (ၼၢင်းႁွမ်ငိုၼ်း) ဝႆႉၼင်ႇၼႆ ။

ထၢမ် ။                ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼၢင်းႁွမ်ငိုၼ်း မီးဝႆႉ တီႈလႂ် ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈသင်ဝႆႉ ယူႇၶႃႈ။

တွပ်ႇ ။                ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် မီးဝႆႉ တီႈဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ၶႃႈဢေႃႈ ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼၢင်းႁၢင်ႈလီၵူႈၵေႃႉ လႆႈၶေႉၶဵင်ႇလၢႆလၢႆဢၼ်ၸွမ်းၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ ။

ထၢမ်။                 ။ မိူဝ်ႈၵႂႃႇထိုင်တီႈတႃႈၵုင်ႈယဝ်ႉၼႆႉ လႆႈၶဝ်ႈပၢင်ၶေႇၶဵင်ႇလၢႆၵမ်းယဝ်ႉၶႃႈ။လႆႈၶေႉသင်လၢႆလၢႆၶႃႈ။

တွပ်ႇ။                ။ မႃးထိုင်တီႈၼႆႈယဝ်ႉသေ ဢၼ်လႆႈၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇၼႆႉ မီးလၢႆသႅၼ်းၶႃႈဢေႃႈ။ မီး 𝗖𝗛𝗔𝗟𝗟𝗘𝗡𝗚𝗘 တႃႇ 10 ဢၼ်ၶႃႈဢေႃႈ ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ 7 ဢၼ် ၵိုတ်း 3 ဢၼ်။ ၼႂ်း 𝗖𝗛𝗔𝗟𝗟𝗘𝗡𝗚𝗘 3 ၶေႃႈ ဢၼ်ၵိုတ်းထႅင်ႈၼၼ်ႉတႄႉ တေလႆႈၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇၼမ်ႉၵတ်ႉတႃႇသပ်းလႅင်း တူဝ်လိၵ်ႈဢၼ်ႁဝ်းၸူၵ်းၺႃးၼၼ်ႉဢေႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းသူဝ်ႊသဵဝ်ႊမီႊတီႊယိူဝ်ႊၼၼ်ႉ ၽႂ်လႆႈၸႂ်ၼၢင်းငၢမ်းၵေႃႉလႂ် ၼမ်သေပိူၼ်ႈ။ယဝ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၽူႈၸတ်းပၢင်ပွႆးၶဝ် တေလိူၵ်ႈ ၼၢင်းႁၢင်ႈလီၵေႃႉလႂ်ၼႆထႅင်ႈၶႃႈဢေႃႈ ။ ဝၢႆး 10 ဢၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉတႄႉ ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းသမ်ႉ တေလႆႈၶိုၼ်ႈၶဵင်ႇထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈသေ ၽႂ်တေထုၵ်ႇလိူၵ်ႈပဵၼ်ၼၢင်းႁၢင်ႈလီလုမ်ႉၾႃႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆ Miss Universe Myanmar ၼႆ လူဝ်ႇပႂ်ႉတူၺ်း Final မၼ်းၶႃႈဢေႃႈ။

ၼၢင်းၼၼ်ႇတႃႇလိၼ်း (ႁွင်ႉ) ၼၢင်းႁွမ်ငိုၼ်း လႆႈသူးၵူၼ်းၵျိူၵ်ႈၼမ် တွၼ်ႈတႃႇပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆၾိင်ႈထုင်းၽႂ်မၼ်း

ထၢမ် ။                    ။မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႂ်းပၢင်ၶေႇၶဵင်ႇ 𝗖𝗛𝗔𝗟𝗟𝗘𝗡𝗚𝗘 ဢၼ်ယဝ်ႉမႃးၼႆႉ လႆႈႁပ်ႉသူးသင်ၽွင်ႈၶႃႈ ။

တွပ်ႇ ။                ။ ဢေႃႈၶႃႈ။ မိူဝ်ႈၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇ Challenge ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ National Costume Competition ၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈသူးၵူၼ်းၵျဵူၵ်ႈၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ။ဢၼ်ၶဝ်ႁွင်ႉဝႃႈ People Choice National Costume ၼႆႉၼၼ်ႉဢေႃႈ။

ထၢမ်။                   ။ တႃႇလႆႈသူး People Choice National Costume ၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၶဝ် ၶိုင်ပၼ်ၶၼႅၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈၼၼ်ႉ။

တွပ်ႇ။                 ။ ဢေႃႈၶႃႈ ဢၼ်ၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်တႄႉ ၵူၼ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆးၶေႉၼၢင်းႁၢင်ႈလီ ၽူႈပၼ်ႁႅင်းၶဝ် ၵျိူၵ်ႈဢၼ်လႂ်ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၼ်ၶၼႅၼ်းတီႈၼႂ်းပွႆးႁဵတ်းၼၼ်ဢေႃႈ။

ထၢမ်။               ။ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ် ၼႂ်းၵႄႈၼႆႉ တေသိုပ်ႇႁဵတ်းသင်ထႅင်ႈၶႃႈ  ၸူဝ်ႈၵႃႈပႆႇထိုင်ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇ Challenge  ထႅင်ႈၶေႃႈၼိုင်ႈၼႆႉဢေႃႈ။

တွပ်ႇ ။             ။ ဢေႃႈၶႃႈ ။ ၼၢင်းႁၢင်ႈလီတင်းသဵင်ႈ တေလႆႈၽိုၵ်းၵႃႈ တွၼ်ႈတႃႇတၢင်းၵႃႈ ပိုတ်ႇပၢင်ပွႆးၶေႉၶဵင်ႇၵမ်းလိုၼ်း Final ၼၼ်ႉထႅင်ႈၼႆၶႃႈဢေႃႈ ။

ထၢမ်။           ။ ၼၢင်းႁၢင်ႈလီမိူဝ်ႈလဵဝ် တင်းသဵင်ႈ မီးလၢႆၵေႃႉၶႃႈ ။ တူဝ်တႅၼးမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈလူး မႃးလၢႆၵေႃႉၶႃႈ။

တွပ်ႇ။            ။ တၢင်းသဵင်ႈ ၼၢင်းငၢမ်း မီး 32 ၵေႃႉၶႃႈဢေႃႈ ။ တူဝ်တႅၼ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးတႄႉ တေမီး တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၊ တူၼ်ႈတီး ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ ၊ မူႇၸေႊ ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။

ထၢမ် ။             ။မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵႂႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ယူႇၸွမ်း ၼၢင်းႁၢင်ႈလီလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်းၸိူင်ႉၼႆ လႆႈဝႃႈ မီးဢူၺ်းၵေႃႉၼမ်ယဝ်ႉၶႃႈၼေႃႈ။

တွပ်ႇ ။             ။ ၸႂ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ။ ႁဵတ်းၵေႃႉၵၼ်ၵူႈၵေႃႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ လီမိုတ်ႈၵိုဝ်း ၵူႈၵေႃႉၶႃႈဢေႃႈ။ၵူၼ်းၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶဝ်မႃးပၼ်ႁႅင်းၸႂ် မႃးၸုင်ၸၼ်ႁဝ်းႁႃးၵူႈၵေႃႉ ႁႂ်ႈမီးႁႅင်းၸႂ်တႃႇသိုပ်ႇၶေႉၶဵင်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈဢေႃႈ။

ထၢမ်။            ။ ငိၼ်းမႅၼ်ႈဝႃႈ တူဝ်တႅၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉယၢမ်ႈၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၼၢင်းႁၢင်ႈလီၼႆႉၵူၺ်းၼႆၶႃႈႁႃႉ။တၢင်ႇၵေႃႉၶႃႈလူး ၸွင်ႇမိူၼ်ၼၼ်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ ။         ။ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ။ၶႃႈတႄႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းမႂ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။ၵူၼ်းဢၼ်ယၢမ်ႈၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇမႃးလၢႆတီႈၵေႃႈ မီးဢေႃႈ။ လၢတ်ႈသိုဝ်ႈတႄႉ ပီၼႆႉ ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈတႆးတႄႉတႄႉသေမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶေႉၶဵင်ႇ မီးၶႃႈၵေႃႉလဵဝ်ၵူၺ်းၶႃႈဢေႃႈ။ တူဝ်တႅၼ်းမိူင်းတႆးတၢင်ႇဝဵင်းတႄႉ ပဵၼ်တၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူၺ်းၶႃႈဢေႃႈၼၼ်ႉ။

ထၢမ်။              ။ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း Final ၶႃႈလူး တေပဵၼ်ဝၼ်းလႂ်တေႉတေႉၶႃႈ။ယဝ်ႉၵေႃႈ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဢၼ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇဝၢၼ်ႈပိူၼ်ႈမိူင်းပိူၼ်ႈၼႆႉၶႃႈလူး မီးတၢင်းယၢပ်ႇသင်ၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ။              ။ ဝၼ်းထီႉ 14 လိူၼ်သႅပ်ႊထိမ်ႊပိူဝ်ႈ လိူၼ်ၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တႃႇတေၶဝ်ႈပဵၼ်ၼၢင်းႁၢင်ႈလီလုမ်ႈၾႃႉလႆႈၼႆႉ ပိူင်လူင်မၼ်း လူဝ်ႇမီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ်တူဝ်ၵဝ်ႇၼမ်ၼမ်။လူဝ်ႇမေႃပေႉတူဝ်ႁင်းၵူၺ်း။တႃႇၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈၼႆႉ ၵႂႃႇၵေႃႉလဵဝ်မႃးၵေႃႉလဵဝ်ၼႆ မိူၼ်ႁဝ်းၽိုၵ်းႁႂ်ႈႁဝ်း ဢမ်ႇယွမ်းၵၢၼ်ႉသင်လႆႈငၢႆႈငၢႆႈႁဵတ်းၼင်ႇဢေႃႈ။

ထၢမ်။              ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်လႆႈႁွတ်ႈမႃးထိုင်ၶၵ်ႉၼႆႉယဝ်ႉလႄႈ ၼွင်ႉတေဢၢၼ်းထိုင်တွၼ်ႈလႂ် တၢင်းယိူင်းဢၢၼ်းသုင်သုတ်းပဵၼ်သင် ၼႂ်းပၢင်ပွႆးၶေႉၶဵင်ႇၼၢင်းႁၢင်ႈလီၼႆႉ။

တွပ်ႇ။             ။ ၸူးၸႂ်တႄႉ ၶႂ်ႈလႆႈသူးၼၢင်းႁၢင်ႈလီလုမ်ႈၾႃႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် Miss Universe Myanmar ၶႃႈဢေႃႈ ၸိူင်ႉၼင်ႇၵူႈၵေႃႉၵေႃႈ တေမွင်းဝႆႉယူႇ။ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈလီ တေႁဵတ်းတႃႇ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းႁႂ်ႈလီတီႈသုတ်းၶႃႈ။

ထၢမ်။             ။ တႃႇတေပၼ်ႁႅင်းၼွင်ႉ ၵေႃႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇထိုင်တီႈၼႂ်းပၢင်ၶေႇၶဵင်ႇလႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃႈ။ပေႃးၶႂ်ႈပၼ်ႁႅင်းၼွင်ႉၼႆ တေၸၢင်ႈပဵၼ်ႁႅင်းလႆႈ လၢႆးတၢင်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ။             ။ ဢေႃႈ ၶႃႈ ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 14 ၼႆႉၼႆ ၾၢႆႇ Miss Universe Myanmar ၶဝ်ၵေႃႈ တေ Live တီႈ Page ၶဝ်ယူႇၶႃႈ။ ပၼ်ႁႅင်းတီႈၼၼ်ၵေႃႈလႆႈ။ၵူတ်းလၢႆႉၵူတ်းသျႄးပၼ်သေ ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် comment ဝႃႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း -တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼႆ ပၼ်ႁႅင်းလႆႈယူႇၶႃႈ။

ထၢမ် ။            ။ တႃႇၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းမႆ ဢၼ်ၼွင်ႉၼုင်ႈၶိုၼ်ႈၶေႉၶဵင်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉလူး မီးၸုမ်းလႂ်ၵမ်ႉၸွႆႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ မီးၽႂ်ၸွႆႈၶိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်။

တွပ်ႇ။             ။ ၵမ်ႈၼမ်တႄႉ ၶိုင်ႁႃႁင်းၵူၺ်းၶႃႈဢေႃႈ။ယဝ်ႉၸုမ်း organization တႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႈ ဝူၼ်ႉၸွႆႈပၼ်ယူႇၶႃႈ။

ထၢမ်။             ။ တႃႇတေၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႉၵႂႃႇၼႂ်းဝၼ်းၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းၼႆႉၶႃႈလူး ၸွင်ႇမီးတၢင်းမႆႈၸႂ် ၸွင်ႇၵူဝ်သင်ယူႇၶႃႈ။

တွပ်ႇ။             ။ ဢမ်ႇမီးသင်ၶႃႈ။ၶႃႈၵေႃႈ ၶတ်းၸႂ်တဵမ်တီႈယဝ်ႉလႄႈ လူဝ်ႇဢၼ်လႂ်ၵေႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉယူႇယဝ်ႉၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ။

ထၢမ် ။               ။ ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူႈတီႈၵူႈတၢင်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်တုမ်ၼႆ ယူႇတီႈၼွင်ႉလူး တေသိုပ်ႇၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၸိူင်ႉႁိုဝ် တေႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ။               ။ ၸူးၸႂ်တႄႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၵတ်းယဵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။တႆးႁဝ်းၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမႅၼ်ႈၵၼ် ႁႂ်ႈၽွမ်ႉၽဵင်ႇၵၼ်ၼႆဢေႃႈ။ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၵတ်းယဵၼ်ဝႆးဝႆးၶႃႈ။

ထၢမ်။               ။ ၵမ်းလိုၼ်းၶႂ်ႈသင်ႇထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းပၼ်ႁႅင်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ။               ။ ဢေႃႈၶႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၵူႈတီႈ ပၼ်ႁႅင်းတႆးၶိုၼ်းၶႃႈဢေႃႈ။ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၵူတ်းလၢႆႉၵူတ်းသျႄးပၼ်ႁႅင်းႁၢင်ႈၶႃႈႁဝ်းတီႈ လိင်ႉၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉ ၼၢင်းငၢမ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၼမ်ၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ။ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းယူႇတႃႈၵုင်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမႃးပၼ်ႁႅင်းတီႈပွႆးၼႆႉဢေႃႈ ။

ယိၼ်းၸူမ်းယႂ်ႇၼမ်ၶႃႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း