Wednesday, April 17, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၼွင်ၶဵဝ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼွင်ၶဵဝ် ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇတၢင်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ဢမ်ႇယွမ်း 4 လုၵ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တူၵ်းၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး 23/9/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်းၼၼ်ႉ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇ လူင်ၵႂႃႇတၢင်း ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသုၶ ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 4...

ၵူၼ်းၼွင်ၶဵဝ် ၵေႃႉယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတၢႆ  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸွမ်းသွၵ်ႈႁႃတူဝ်တၢႆ ႁိုင်မႃး 10 ဝၼ်းပၢႆ ၵေႃႈပႆႇၺႃး

ၵူတ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ဢၼ်ၵႂႃႇႁႃၶီႈၶင်ႈသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတၢႆထင်တီႈၼၼ်ႉ ၽႂ်ဢဝ်တူဝ်တၢႆၵႂႃႇ ၽင်ဝႆႉတီႈလႂ် ဢမ်ႇႁၼ်ၶုမ်ပႃႇႁဵဝ်ႈလႄႈ ပေႃႈမႄႈ လုၵ်ႈလၢင်းၸိူဝ်းၵိုတ်းတၢင်းလင် ဢွၼ်ၵၼ်ၸွမ်းၶႆႈ ႁႃတူဝ်တၢႆ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယင်းပႆႇႁၼ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ၸၢႆးဢွင်ႇၸဵင်း ဢႃယု 45 ပီ၊ ပႃး လုၵ်ႈၸၢႆး ပၢၼ်ဢႃႇယု...

ၵူၼ်းၼွင်ၶဵဝ် ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ – PDF  လူဝ်ႇၵႃႈယူတ်းယႃ

ၵူၼ်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်  ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶၢၼ်းရူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇသူင်ႇၼႃႈသိုၵ်းသေ ၵႂႃႇၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၸွမ်း ၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း   ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ   ၵႃႈယူတ်းယႃ တႃႇၵႂႃႇၼႄမေႃယႃ တီႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူးလူင်။ ၸၢႆးတေႇၸေႃး ဢႃယု 45 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ် ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ပေႃးထိုင်  ဝၼ်းတီႈ 1/10/2022 ၼႆႉ တေလႆႈၵႂႃႇၸူးမေႃယႃ  တီႈႁူင်းယႃ...

ၵူၼ်းၼွင်ၶဵဝ် 2 ပေႃႈလုၵ်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း တၢႆ ၽွင်းၵႂႃႇလႄႇထိူၼ်ႇ ႁႃၶီႈၶင်ႈ

ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 40 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇႁႃၶီႈၶင်ႈၼႂ်းထိူၼ်ႇသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် လူႉတၢႆ ထင်တီႈ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ၸၢႆးဢွင်ႇၸဵင်း ဢႃယု 45 ပီ လႄႈလုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်း ၸၢႆးၼုမ်ႇလႅင်း ဢႃယု 17 ပီ ၵႂႃႇႁႃၶီႈၶင်ႈၼႂ်းထိူၼ်ႇသေ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသွၼ်ႈယူႇၼႂ်းၸလွပ်ႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ PDF ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ပူႇသိၼ်/ ၼၢႆးသိၼ် 400 ပၢႆ ၽူင်ႉပၢႆႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးသွၼ်ႈယူႇၼႂ်းၸလွပ်ႈ ပူႇသိၼ်တီႈ ဝတ်ႉၵိဝ်ႇဢၢင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၊  ဝၼ်းသိၼ်လိူၼ် 10 မူၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇႁိမ်းဝတ်ႉၵိဝ်ႇဢၢင်း 3 လုၵ်ႈ ပူႇသိၼ်/ ၼၢႆးသိၼ်    တူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ ၽူင်ႉပၢႆႈ။ ဝၼ်းတီႈ 9/9/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း...

တႆးႁွတ်ႈဢမေႊရိၵၼ်ႊ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းႁွတ်ႈၽႅဝ် မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ၵဵပ်းငိုၼ်းႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸွႆႈထႅမ်   ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် တႃႇငိုၼ်း US 1,400 တေႃႇလႃႇ (မႅၼ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 40 သႅၼ်ပျႃး)။   မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/9/2022 ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသေ သိုဝ်ႉၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် 600 ပၢႆ ပႃးမႄႈမၢၼ်း 9 ၵေႃႉ ၸမ်တႃႇၵိူတ်ႇလဵင်ႉလုၵ်ႈ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢၼ်ႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် မီး 600 ပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးမႄႈမၢၼ်း 9 ၵေႃႉ ၊ ဢၼ်တိုၵ်ႉၵိူတ်ႇလုၵ်ႈယဝ်ႉမီး 2 ၵေႃႉ  ၸိူဝ်းၵိုတ်းလိူဝ်ၵေႃႈၸမ်ၶၢဝ်းၵိူတ်ႇလဵင်ႉလုၵ်ႈႁင်းၽႂ်မၼ်း ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်။ ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “တင်းမူတ်းမီး 9 ၵေႃႉၶႃႈ။ တႃႇ 2 ၵေႃႉတႄႉ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 600 လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ယႃႈယႃ၊ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၶွင်ၸႂ်ႉလႄႈ ၶူဝ်း ၼုင်ႈဝႆ ႁၢဝ်ႈႁႅင်ႈ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 27/8/2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်  ၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း  ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃး သွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉၶိူဝ်းၼိမ်း၊ ဝတ်ႉႁူဝ်ၶူဝ်လႄႈ ဝတ်ႉၵလၵွႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၼွင်ၶဵဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ ၼၢင်းယိင်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ယႃႈယႃ

  ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် မီး 600  ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်  လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ ၼၢင်းယိင်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တႃႇပၢႆးယူႇလီ ယႃႈယႃ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ႁၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႉ တီႈဝတ်ႉၶိူဝ်းၼိမ်း ၸမ် 600 ။ မီးတီႈဝတ်ႉႁူဝ်ၶူဝ် 110 ၵေႃႉ လႄႈ ဝတ်ႉၵလႃးၵွႆး (ကလားကွဲဘုန်းကြီး) ႁူဝ်ၵူၼ်း...

ၵူၼ်းမၢၵ်ႈမီးၼႂ်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် ၼႆႉမႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢႅဝ်ႇတီႉ ၸဝ်ႈၶွင်လၢၼ်ႉ ၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း၊ ပမ်ႉၼမ်ႉ မၼ်းၸၢၵ်ႈလႄႈ ၸဝ်ႈၶွင်ၶူင်းၵၢၼ်လဵင်ႉမူ/ၵႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၸဝ်ႈၶွင်လၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ဢႃယု 50 ပၢႆ...

ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇၼမ် တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ  

ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ လိူင်ႇၼမ် ၼႂ်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် သၢႆၾႆးၵေႃႈ ဢမ်ႇဝႆႉ လၵ်ႉၵႅတ်းဢဝ်ၵႂႃႇၶၢႆ ပလိၵ်ႈ/သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇဢဝ်လိူင်ႈ ဢမ်ႇတီႉၺွပ်းႁဵတ်းသင်ပၼ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 17/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း သၢႆၾႆးၾႃႉ  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉပၢင်ႁၵ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး  ထုၵ်ႇလၵ်ႉၵႅတ်းဢဝ်ၵႂႃႇၶၢႆ ။ ၵူၼ်းၼွင်ၶဵဝ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၽိူဝ်ႇမႃးႁၼ် မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ်...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းႁိမ်းၵၢတ်ႇၼွင်ၶဵဝ် တိူဝ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်း  2 ၵေႃႉ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈႁိမ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း 2 ၵေႃႉ  မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း ယၢမ်းလဵဝ် သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈ ႁူင်းယႃ။ ဝၼ်းတီႈ 1/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈဢၼ်မီး ၾၢႆႇလင်ၵၢတ်ႇလူင် ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈလုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် တိူဝ်ႉသႂ်ႇ မေႃသွၼ် တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 8

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈလုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ် ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၶီႈၼူ လူႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ မေႃသွၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်း 8 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 31/5/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 2 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈလုမ်းၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈ တွၼ်ႈ ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းႁွင်ႇ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈလုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် မၢတ်ႇႁႅင်း 5 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 31/5/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 3 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈလုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် (ဝန်ထမ်း) လႆႈတိူဝ်ႉၺႃးမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 5 ၵေႃႉ။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပရႁိတ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈၼႂ်းလုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၵမ်ႈလဵဝ်။...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းႁိူၼ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 2 ၵေႃႉဢၼ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈၶဝ်သေလူႉတၢႆ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20/4/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵိုၵ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇသွင်ၵေႃႉၶီႇမႃး တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ဝၢႆးလင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း NH PDF  ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတီႈၼႃႈ Page ၶၢဝ်ႇၶဝ်ဝႃႈ - NH PDF   လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ပၼ်ၾၢင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းပဵၼ်သၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေပေႉၵိၼ်တဵၵ်းတဵင်ၵူၼ်းမိူင်း၊...

Latest news

- Advertisement -spot_img