Sunday, March 26, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ၼွင်ၶဵဝ်

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းႁိမ်းၵၢတ်ႇၼွင်ၶဵဝ် တိူဝ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်း  2 ၵေႃႉ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈႁိမ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း 2 ၵေႃႉ  မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း ယၢမ်းလဵဝ် သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈ ႁူင်းယႃ။ ဝၼ်းတီႈ 1/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈဢၼ်မီး ၾၢႆႇလင်ၵၢတ်ႇလူင် ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈလုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် တိူဝ်ႉသႂ်ႇ မေႃသွၼ် တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 8

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈလုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ် ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၶီႈၼူ လူႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ မေႃသွၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်း 8 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 31/5/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 2 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈလုမ်းၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈ တွၼ်ႈ ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းႁွင်ႇ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈလုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် မၢတ်ႇႁႅင်း 5 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 31/5/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 3 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈလုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် (ဝန်ထမ်း) လႆႈတိူဝ်ႉၺႃးမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 5 ၵေႃႉ။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပရႁိတ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈၼႂ်းလုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၵမ်ႈလဵဝ်။...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းႁိူၼ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 2 ၵေႃႉဢၼ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈၶဝ်သေလူႉတၢႆ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20/4/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵိုၵ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇသွင်ၵေႃႉၶီႇမႃး တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ဝၢႆးလင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း NH PDF  ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတီႈၼႃႈ Page ၶၢဝ်ႇၶဝ်ဝႃႈ - NH PDF   လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ပၼ်ၾၢင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းပဵၼ်သၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေပေႉၵိၼ်တဵၵ်းတဵင်ၵူၼ်းမိူင်း၊...

ၸူၼ်ၶဝ်ႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်း တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်  လႆႈၾူၼ်းၵႂႃႇ 6 လုၵ်ႈ

ႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်း တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉၶဝ်ႈၸူၼ် လႆႈၵႂႃႇငိုၼ်းလႄႈ ၾူၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 27/2/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်း ႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်း ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉ တီႈႁိမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် တီႈဝၢၼ်ႈဢုမ်ႇတီးၸႄႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၵူၼ်းႁၢႆႉ ၶဝ်ႈၸူၼ်...

PDF ပွတ်းႁွင်ႇ လူမ်ႇယိုဝ်း သုမ်ႉပႂ်ႉယၢမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼွင်ၶဵဝ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/2/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 1 မူင်းၶိုင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ပွတ်းႁွင်ႇ ၶဝ်ႈလူမ်ႇယိုဝ်း သုမ်ႉပႂ်ႉယၢမ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  သွင်ဢွင်ႈတီႈ။   ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼွင်ၶဵဝ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ်မႃးယိုဝ်းတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉလီလီ။ မႃးယိုဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း...

ဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ ယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 4 ၵေႃႉ

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈၸပ်းၵၼ်ဝႆး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ထိုင် 4 ၵေႃႉ ။    မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/7/2021 ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ တၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 1 ၵေႃႉ၊ ၼွင်ၶဵဝ်...

ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးတီႉ ၺႃးၶႃႈတၢႆ ဝူင်ႈၵၢင် သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်

ႁၢင်လိူၼ်မေႊၼႆႉ ၵူၼ်းၼွင်ၶဵဝ်ၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးၶႃႈတၢႆ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်း ၺႃးတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ 3 – 4 ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵွပ်ႈပၼ်ႁႃ သိုၵ်း SSPP တင်း သိုၵ်း RCSS ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်/ႁိမ်တီႈယူႇ ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 28/5/2021 လုင်းပႃႉၸိင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ်...

ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈ 5 ၵေႃႉ

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈထိုင် ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇပွတ်းၸၢၼ်းမီး 100 ပၢႆ၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼမ်မႃးထႅင်ႈ 5 ၵေႃႉ  ။ ဝၼ်းတီႈ 23/11/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...

သိုၵ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း လူမ်ႇယိုဝ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ 5 တီႈ ယိုဝ်းပႃးၸၼ်ႉၸွမ်သိုၵ်း-ပၢႆးၸၢၵ်ႈ ၵမ်းႁႅၵ်ႈ

သိုၵ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း လူမ်ႇယိုဝ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ 5 တီႈ၊ ၸၼ်ႉၸွမ်သိုၵ်း (ၾၢႆႇပၢႆးၸၢၵ်ႈ) တီႈဝဵင်းပၢင်ႇႁူႈ ၵေႃႈ  ၺႃးလူမ်ႇယိုဝ်းၵမ်းႁႅၵ်ႈ၊ မီးလွင်ႈတၢႆမၢတ်ႇၼမ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တူၵ်းၸႂ်။ ဝၼ်းတီႈ 15/8/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်မီး သိုၵ်းလွႆ TNLA,...

Latest news

- Advertisement -spot_img