Sunday, March 26, 2023

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းႁိမ်းၵၢတ်ႇၼွင်ၶဵဝ် တိူဝ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်း  2 ၵေႃႉ

Must read

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈႁိမ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း 2 ၵေႃႉ  မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း ယၢမ်းလဵဝ် သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈ ႁူင်းယႃ။

ၵၢတ်ႇဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

ဝၼ်းတီႈ 1/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈဢၼ်မီး ၾၢႆႇလင်ၵၢတ်ႇလူင် ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း 2 ၵေႃႉဢၼ်တိူဝ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၼၼ်ႉပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ။ 

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပရႁိတ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း 2 ၵေႃႉ  မၢတ်ႇၸဵပ်းဢိတ်းဢွတ်း  ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉသေ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ၶဝ်ႈမႃးၵူတ်ႇထတ်း ၸွပ်ႇတူၺ်း လၢႆးႁူဝ်ယွႆႈယႅမ်းမၼ်းဝႆႉယူႇ ဝႃႈပဵၼ်ၼမ်ႉ မိုဝ်း ၽႂ် ၸုမ်းလႂ်မႃးႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ။

“ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ၵႂႃႇမႃးမိူၼ်ၵဝ်ႇၵူၺ်း။ ဢွင်ႈတီႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼၼ်ႉတႄႉ ၶဝ်တိုၵ်ႉၵူတ်ႇ ထတ်းလွင်ႈပိူင်ပဵၼ်မၼ်းယူႇ ပဵၼ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇႁႃႉ ပဵၼ်သင်တႅၵ်ႇတႄႉ ပႆႇႁူႉ ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း။ လုၵ်ႈ ႁဵၼ်းသွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းဝႆႉ ဢိတ်းဢွတ်း”- ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပရႁိတ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူၼ်ၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31/5/2022 ၼၼ်ႉၵေႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈလုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်သေ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ မေႃသွၼ် 9 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ် ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၶီႇၼူ လူႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ မၢတ်ႇၸဵပ်း 8 ၵေႃႉ ၸၢႆး 4 ၵေႃႉ ယိင်း 4 ၵေႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် သူင်ႇယူတ်းယႃဝႆႉတီႈပၢင်ႇဢူႈလူင် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း