Thursday, July 18, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းႁိူၼ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 2 ၵေႃႉဢၼ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈၶဝ်သေလူႉတၢႆ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20/4/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵိုၵ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇသွင်ၵေႃႉၶီႇမႃး တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ဝၢႆးလင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 2 ၵေႃႉ တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ NH PDF တၢႆ 2 ၵေႃႉ

သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း NH PDF  ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတီႈၼႃႈ Page ၶၢဝ်ႇၶဝ်ဝႃႈ – NH PDF   လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ပၼ်ၾၢင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းပဵၼ်သၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေပေႉၵိၼ်တဵၵ်းတဵင်ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၽွင်းဢဝ်မၢၵ်ႇသႂ်ႇရူတ်ႉၶိူင်ႈသေ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃး 2 ၵေႃႉလႆႈလူႉတၢႆ- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

“ၶဝ်ၵႂႃႇပၼ်ၾၢင်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၸႂ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉၶႃႈၼေႈ။ ၽိူဝ်ႇၶဝ်မႃးၶိုၼ်း မၢၵ်ႇဢၼ်ၵိုတ်းလိူဝ်မႃးၼၼ်ႉ တႅၵ်ႇသႂ်ႇရူတ်ႉၶဝ်။ ၵေႃႉၼိုင်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ် ၾၢႆႇတႅၵ်ႈၼႃႈလိၼ်သေ ႁဵတ်း CDM ဝႆႉ။ ၵွပ်ႈၼႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းတၢႆ 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉယူႇဢေႃႈ။ ၶႃပဵၼ်ၵူၼ်းၼွင်ၶဵဝ်တင်း 2 ၵေႃႉၶႃႈ။”– ၵူၼ်းၼုမ်ႇလုၵ်ႈၸုမ်း  NH PDF ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းႁိူၼ်း သိုၵ်း PDF ဢၼ်ပဵၼ် ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် ၾၢႆႇတႅၵ်ႈၼႃႈလိၼ်သေႁဵတ်း CDM ဝႆႉၼၼ်ႉ၊ လႄႈႁိူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းတင်းမူတ်း တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႁၢတ်ႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်။ ၵူၼ်းႁိူၼ်းၵေႃႉတၢႆၼၼ်ႉတႄႉ ငဝ်းလၢႆးပဵၼ်ႁိုဝ်ဝႆႉၼႆ ပႆႇလႆႈႁူႉလီငၢမ်း ပဵၼ်ဢၼ်လီမႆႈၸႂ်ဝႆႉ ၵူၼ်းသိုၵ်း NH PDF လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းတီႈ 8/3/2022 ၼၼ်ႉၵေႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းသိုၵ်း PDF ၼွင်ၶဵဝ်ၵေႃႉၼိုင်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ။ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မၼ်းၸၢႆးမီးဝႆႉတီႈလႂ် ငဝ်းလၢႆးပဵၼ်ႁိုဝ်ဝႆႉ တၢႆႁိုဝ်လိပ်းၶီးယူႇ ၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းသင် ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း