Sunday, September 24, 2023

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼွင်ၶဵဝ် ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇတၢင်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ဢမ်ႇယွမ်း 4 လုၵ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တူၵ်းၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈ။

Photo: ပၢႆႉဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

မိူဝ်ႈဝႃး 23/9/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်းၼၼ်ႉ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇ လူင်ၵႂႃႇတၢင်း ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသုၶ ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 4 လုၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လႆႈႁူႉဝႃႈ ၶဝ်ယိုဝ်းပိုတ်ႇတၢင်းပၼ် ၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ်ၼႆဢေႃႈ။ ၶဝ်လုၵ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်းသေ ယိုဝ်း မၢၵ်ႇလူင် ၵႂႃႇတၢင်း ၾၢႆႇ ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသုၶ ဢမ်ႇယွမ်း 4 လုၵ်ႈ။ မၢၵ်ႇၼၼ်ႉ တႅၵ်ႇဢမ်ႇတႅၵ်ႇတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၶဝ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈၵူၺ်း။ လႆႈႁၼ်သိုၵ်း မၢၼ်ႈၶဝ် ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းတႃႇ တေယိုဝ်း PDF ထႅင်ႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းသမ်ႉ တမ်းဝႆႉတပ်ႉၵွင်ႈလူင် တီႈဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈၵလၵွႆးဝႆႉ။ ၾၢႆႇၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄ ၵူၼ်းမိူင်း PDF လႄႈ သိုၵ်းတဢၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းမိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 27/8/2022 ၼၼ်ႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း