Sunday, May 26, 2024

သူၼ်ဢွႆႈ တၢင်းထုင်ႉမၢဝ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ဢၼ်လူႉသုမ်း/ ႁၢမ်းပႅတ်ႈမီး ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ဢေႊၶိူဝ်ႊ

Must read

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီမႃးပၢႆၼႆႉ သူၼ်ဢွႆႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ် ၼႂ်းထုင်ႉမၢဝ်း တၢင်းၾင်ႇမိူင်းတႆးၼႆႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတေႃႉသူင်ႇၶၢႆၸူး ၾင်ႇမိူင်းၶႄႇလႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ်ဢမ်ႇၽုၵ်ႇ ပွႆႇႁၢမ်းပႅတ်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ဢေႊၶိူဝ်ႊ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ သင်ႇပိၵ်ႉၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇဝႆႉ ပႆႇပိုတ်ႇ။

Photo: ၵႃးတၢင်ႇဢွႆႈ

တႄႇဢဝ် 1/4/2020 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၽၵ်းတူမိူင်း ၸွမ်းလႅၼ်တႆး – ၶႄႇမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပၢႆ ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ ၼႂ်းထုင်ႉမၢဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ်၊ ၼမ်ႉၶမ်း၊ ပၢင်ႇသၢႆးလႄႈ မူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၽုၵ်ႇဢွႆႈ ဢမ်ႇယွမ်း 10,000 ဢေႊၶိူဝ်ႊသေ ယွၼ်ႉဢမ်ႇၸၢင်ႈ တေႃႉၶၢႆၸူးတၢင်း မိူင်းၶႄႇလႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ်ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ပွႆႇသူၼ်ႁၢမ်းပႅတ်ႈ လူႉသုမ်းတင်းၼမ်လၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပေႃးဢဝ် ၼႂ်းထုင်ႉမၢဝ်း ဝႃႈၼႆၸိုင် ၵူၼ်းၽုၵ်ႇဢွႆႈၼႆႉ တေမီး 10,000 ဢေႊၶိူဝ်ႊလိူဝ်။ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ပီမႃးၼႆႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ် ၶႄႇဢမ်ႇႁပ်ႉသိုဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ သူၼ်ဢွႆႈၼႆႉ ၸင်ႇပွႆႇ ႁၢမ်းပႅတ်ႈပဵၼ်ၶိုင်ႈၶႃႈယဝ်ႉ။  သုမ်းတႄႉသုမ်းဝႃႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈတႄႉ”- ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်သေ သူၼ်ဢွႆႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်ယဝ်ႉ ၵမ်းၼႆႉ ၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃး/ ၶွမ်ႊပၼီႊ ဢၼ်လူင်းပၼ်တိုၼ်းလၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ႁႂ်ႈၸဝ်ႈသူၼ် သၢႆႈတႅၼ်းပၼ်ၶိုၼ်း ငိုၼ်းတိုၼ်းလၢင်းၶဝ်ၶိုၼ်း လွင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇထႅင်ႈ။

“ၽိူဝ်လိူဝ်ဢွႆႈဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ် ၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃး ဢၼ်လူင်းတိုၼ်းလၢင်းပၼ် ၵႃႈၸိူဝ်ႉၾၼ်း၊ ၵႃႈၾုၼ်ႇထၢတ်ႈလႄႈ ၵႃႈထႆႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈတႅၼ်းပၼ်ၶဝ်ၶိုၼ်းၼႆဝႃႇ။ ႁဝ်းတေဢဝ် တီႈလႂ်သေမႃးတႅၼ်းပၼ်။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ၵူၺ်းသုမ်း ႁဝ်း ၵေႃႉသုမ်းဢေႃႈ။ ၵႃႈႁႅင်းႁဝ်း၊ ၵႃႈၸၢင်ႈၵူၼ်းလုမ်းလႃး၊ ၵႃႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈၸၢင်ႈၵူၼ်းႁဵတ်းမူတ်းလူး။ ၸိူဝ်းၽုၵ်ႇ ၼမ်ၼၼ်ႉ လႆႈၸၢင်ႈၵူၼ်းၼမ်။ ၵႃႈႁႅင်းသမ်ႉ ယိင်း 1 ၵေႃႉ လႆႈပၼ် 8,000 ပျႃး – 10,000 ပျႃး။ ၸၢႆး 1 ၵေႃႉ 12,000 -15,000 ပျႃး ၵႃႈၼႆႉ”- ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်သေ တင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇႁပ်ႉသိုဝ်ႉဢွႆႈယဝ်ႉ ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ ဢွၼ်ၵၼ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်းသေ ဢမ်ႇၵႃး ယွၼ်ႉတၢင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵမ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးယိုတ်းဢႃႇၼႃႇထႅင်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆမႃးၼႆႉ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵူႈ ၾၢႆႇၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈသူၼ်ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်းထႅင်ႈ ပဵၼ်လၢႆပုၼ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း