Wednesday, April 17, 2024

ၶႄႇပိုတ်ႇၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ၾၢႆႇလဵဝ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းသင်

Must read

မိူင်းၶႄႇ ပိုတ်ႇၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်းတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၾၢႆႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပႆႇပိုတ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းသွင်ၸိုင်ႈမိူင်းပႆႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃးၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ မိူၼ်ၵဝ်ႇ။

ၽၵ်းတူမိူင်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇပိၵ်ႉမႃး ၸမ် 3 ပီၼႆႉ ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိုတ်ႇၶိုၼ်း ၽၵ်းတူလူင် ႁေႃၶမ်းလူင်(သူၺ်ႇၼၢၼ်းတေႃႇ)၊ မၢၼ်ႈဝဵင်း လႄႈ ၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/1/2023 ၵူၺ်းၵႃႈ တၢင်းၾၢႆႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တႄႉ ပႆႇပိုတ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပႆႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးၵႃႉၶၢႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လွင်ႈပိုတ်ႇၽၵ်းတူမိူင်းၼႆႉ ၾၢႆႇၶႄႇပိုတ်ႇမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တႄႉ ပႆႇပိုတ်ႇ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ပႆႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ် ၵႂႃႇမႃးလႆႈ။ မိူဝ်ႈၶႄႇ တေပိုတ်ႇၽၵ်းတူၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းမၢဝ်းဢွၼ်ၵၼ်ၸူမ်း လွင်ႈပိုတ်ႇၽၵ်းတူၼႆႉ ၼႅတ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းပပ်ႉဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းၵၼ်ဝႆႉ တင်းၼမ်။ ႁဵတ်းယဝ်ႉ ၵေႃႈ ပႆႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်လႆႈၶႃႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်”- ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုတ်ႇၽၵ်းတူမိူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇၼႆႉမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်းယဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ တၢင်းၾၢႆႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပႆႇပိုတ်ႇလႄႈ ပႆႇမီးၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး ၾၢႆႇၶႄႇပိုတ်ႇယူႇၵေႃႈ မိူၼ်ဢမ်ႇပိုတ်ႇၵူၺ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၶႄႇသင်ႇပိၵ်ႉၽၵ်းတူမိူင်းပႅတ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်း လႆႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလိူဝ်ႁႅင်း။ လွင်ႈၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတင်းသွင်ၾင်ႇၸိုင်ႈမိူင်းဢမ်ႇႁၼ်ထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်။ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၵႄႈလိတ်ႈမႃးႁင်းၵူၺ်းလွၼ်ႉလွၼ်ႉ ။

ဢၼ်လႆႈၸိုၼ်ႇႁဵတ်းႁႃၵိၼ်မႃးတုၵ်ႉယၢၵ်ႈၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႅၼ်ႇၶႅင်လႄႈ ပေႉတူဝ်မေႃယူႇမေႃၵိၼ်မႃးယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ် ပိုတ်ႇဢမ်ႇပိုတ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးလၢၵ်ႇလၢႆးသင်ယဝ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“ပိုတ်ႇဢမ်ႇပိုတ်ႇၵေႃႈ မိူၼ်ၵဝ်ႇၵူၺ်း ဢမ်ႇပႅၵ်ႇပိူင်ႈသင်။ ပေႃးၽၢၵ်ႇၼိုင်ႈပိုတ်ႇ၊ ၽၢၵ်ႇၼိုင်ႈဢမ်ႇပိုတ်ႇၸိုင် မၼ်း ၵေႃႈ မိူၼ် တင်းဝႃႈ ဢမ်ႇပိုတ်ႇၵူၺ်း။ တၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၶဝ်တိုၵ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်ယူႇၼႆဝႃႇ။ ပေႃးထွမ်ႇသဵင်ၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းတႄႉ ပႆႇပႃႈ ပိုတ်ႇၵေႃႈ ၶႅမ်ႉယူႇ ယွၼ်ႉတၢင်းမိူင်းၶႄႇ တိုၵ်ႉမီးၵူၼ်းပဵၼ်ၼမ်ယူႇလႄႈ။ ၽၵ်းတူၼႆႉ ဢမ်ႇပိုတ်ႇမႃးၵေႃႈ ႁိုင်ယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်း မိူင်းၼႆႉ မၼ်းယူႇမႃးယၢမ်ႈၵၼ်ယဝ်ႉ ပိုတ်ႇ ဢမ်ႇပိုတ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးမီးၽႂ်သူၼ်ၸႂ်ၵႃႈႁိုဝ်”- ဝႃႈၼႆ။

တၢင်းၽၵ်းတူ ဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ (သျိၼ်ႊသူၺ်ႇႁေႃႇ) ၼၼ်ႉၵေႃႈ တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ပိုတ်ႇယူႇသေတႃႉ တၢင်းၾၢႆႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ပႆႇပိုတ်ႇ ပၼ်ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး မိူၼ်ၵၼ် ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း