Monday, May 20, 2024

ၵူၼ်းဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ယွင်ႇလဝ်ႈသေၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ

Must read

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၵူၼ်းဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မဝ်းလဝ်ႈလိူဝ်ႁႅင်းထိုင်တီႈ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ11/1/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မဝ်းလဝ်ႈ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ။

- Subscription -

ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဢွင်ႇပၢၼ်းၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-  “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၽႅၼ်ၶေႃး တၢႆၼႂ်းႁွင်ႈၼွၼ်းမၼ်းၼၼ့်ဢေႃႈ။ၵူၼ်းတီႈႁိူၼ်းၶဝ်ထူဝ်းၾူၼ်းမႃး ပေႃးမီး မွၵ်ႈ 10 မူင်းၼႆ့ယဝ့်ဢေႃႈ။ ၵူၼ်းတီႈႁိူၼ်းၶဝ် ထၢင်ႇဝႃႈမၼ်းပႆႇတၢႆၼႆလႄႈ ၼႅတ်ႈပူတ်းၸိူၵ်ႈမၼ်းသေ ဢဝ်လူင်းတူၺ်း ။ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃ့ၼၼ့်ပေႃးတၢႆယဝ့်။ၵူၼ်းႁိူၼ်းမၼ်းလၢတ်ႈတႄ့ မၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းၵိၼ်လဝ်ႈလူၼ့်လိူဝ်၊ ပေႃးမဝ်းမႃး ပွင့်ပွင့်လႃႇလႃႇ ဢူၼ်ဢၢၼ်မေႃးမႄးၼႂ်းႁိူၼ်းၶဝ်ၼႆဢေႃႈ။လႆႈဝႃႈၵေႃႈ ယွင်ႇလဝ်ႈ ယဝ့်ၼၼ့်။ ၵူၼ်းတီႈႁိူၼ်းၶဝ်ဝႃႈ ဢမ်ႇထၢင်ႇမၼ်းတေႁဵတ်းၸိူင့်ၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇၼႆဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၸၢႆးဢၼ်ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆၵႂႃႇၼႆ့ ၸိုဝ်ႈႁွင့် ၵူဝ်ႇဢွင်ႇမွင်း ဢႃယု 30 ပီပၢႆ ပႆႇမီးၼႃႈႁိူၼ်း ။ ယူႇ ပွၵ့်ဝဵင်းၵဝ်ႇ(မြို့ဟောင်းရပ်ကွက်)   ၸႄႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

မိူဝ်ႈလဵဝ် ၾၢႆႇပလိၵ်ႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းသၢႆငၢႆၵူၼ်းတၢႆယဝ့်လီငၢမ်းသေ ၵူၼ်းႁူမ်ႈႁိူၼ်း ပူၼ့်ၶၢပ်ႈတူဝ်မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 12/1/2023 ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆ့ မီၵူၼ်းတူၵ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလၢႆလွင်ႈလၢႆလၢႆး မၢင်ၸိူဝ်းဝူၼ့်ပွတ်းသေ ထိုင်ၶႃႈတူဝ်တၢႆၶိုၼ်း မၢင်ၸိူဝ်း  တိတ်းၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ယဝ့် ပဵၼ်ၸႂ်ယွင်ႇၸႂ်မႃႈသေ ၶႃႈတူဝ်တၢႆၶိုၼ်းၵေႃႈမီး ။တႃႇႁေ့ၵင်ႈလႆႈ ၽွၼ်းၸႃ့ၸိူဝ်းၼႆ့ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆ့ ပႆႁၼ်ငဝ်းလၢႆးမၼ်း။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆ့သေ မေႃယႃယိင်းၵေႃ့ၼိုင်ႈ  လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ပေႃးႁၼ်ၵူၼ်းႁူမ်ႈႁိူၼ်းႁဝ်း ၸပ်းတိတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆၸိုင် ယႃႇပွႆႇပိုၼ့်ပွႆႇပႅတ်ႈသေ ၵႆ့ပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ်မူၼ်းမႄးပၼ်ၶဝ် ယႃႇဢဝ်တေႃးသပဵၼ်ယႂ်ႇသေ သၢၼ်ၶတ်းၶဝ် ၵူဝ်ၶဝ်ႁႃတၢင်းၽိတ်းသေ ၶႃႈၵူၼ်းၸမ်တူဝ်လႄႈသင် ၶႃႈတူဝ်ၵဝ်ႇၶိုၼ်းလႄႈသင် မၼ်းၸၢင်ႈပဵၼ်မႃး ” -ၼႆယဝ့်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/1/2023 ၼၼ့်ၵေႃႈ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းသူၺ်ႇၺွင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး တႅင်းမေးၼၢင်းလူ့တၢႆသေ ၶိုင်ၶႃႈတူဝ်ၵဝ်ႇၶိုၼ်း ဢမ်ႇထိုင်တီႈတၢႆသေ လႆႈၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း