Thursday, May 30, 2024

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း မဵတ်ႉတႃႇထမ်း ပၼ်တၵ်ႉၵႃႇထႆး – တႆး ၼႂ်းၵဵင်းႁၢႆး – ၵဵင်းမႆႇ

Must read

ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 60 ပီ တီႈမိူင်းၽူင်း ယဝ်ႉဝၼ်းၼိုင်ႈ ၶူးဝႃးၸဝ်ႈ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း သူႇၸႂ်းလုၵ်ႈၼွင်းတပႄးပွင်ႈပၢႆလႄႈ မဵတ်ႉတႃႇထမ်း ၼႂ်းၵဵင်းႁၢႆး – ၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 7/1/2023 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ မဵတ်ႉတႃႇထမ်းတြႃး ၼႂ်းမိူင်းထႆး တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းယူႇၵူႈဝၼ်း။

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃး ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ႁွတ်ႈၽႅဝ် တီႈမိူင်းၾၢင်သေ ႁေႃးတြႃးပၼ် တၵ်ႉၵႃႇ။ သိုပ်ႇသေၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း မႃးလိုဝ်ႈဝႆႉတီႈထမ်ႈမိူင်းပဝ်ႉ (မိူင်းၽဝ်ႉ) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽဝ်ႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇၼႆႉ ဝႆႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/1/2023 ၵေႃႈမီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႆႉဝႃႈ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေယေႃးမုၼ် မႃးတီႈ ဝတ်ႉဝၢၼ်ႈၻဵၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈတႅင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ဝႃႈၼႆ။

“လႆႈငိၼ်းဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၶူးဝႃးပေႃႈ တေမႃးတီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈၻဵၼ်ႇ မႄႈတႅင်ၼႆႉ လွင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ပႆႇယိုၼ်ယၼ်တႄႉတႄႉ လႆႈ ငိၼ်းဝႆႉ ၸိူင်ႉၼႆၵူၺ်း။ တေႃႈလဵဝ် ပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်ၵႆ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈဝႆႈသႃ ဝႆႉတီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈၻဵၼ်ႇၵၼ် ၵမ်ႈၽွင်ႈ ယဝ်ႉၶႃႈ”- ၽူႈတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်း တႆး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 10 – 11 /1/2023 ၼႆႉမႃးသေ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ တႄႇဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း တီႈဝဵင်းၵဵင်း သႅၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး သိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမႃးတၢင်း မႄႈသလွင်း – ၵိဝ်ႇသတၢႆး – တႃႈတွၼ်း – မႄႈဢၢႆးသေ မႃးၵိုတ်းလိုဝ်ႈ မဵတ်ႉတႃႇထမ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းၾၢင် ၵမ်ႉၼိုင်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ သိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း မိူင်းၾၢင် မႃးလိုဝ်ႈၼွၼ်းတီႈထမ်ႈဝဵင်းမိူင်းပဝ်ႉ (မိူင်း ၽဝ်ႉ) ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေသိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း လူင်းမိူဝ်းၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ တီႈဝဵင်းၵုင်းထဵပ်ႇ (မိူင်း ၵွၵ်ႇ) ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉၼႆႉ လႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ (မိူင်းၵွၵ်ႇ) ၸိုင်ႈထႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10 -18/8/2022 ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉ။ ဝၢႆးသေ ဢွၵ်ႇထမ်ႈလူင် မိူင်းၵႅတ်ႇ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇၼၼ်ႉသေ ၸဝ်ႈလႆႈၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် တီႈထမ်ႈၼၼ်ႉ ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် 3 ပီ 3 လိူၼ်ပၢႆ 3 ဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း