Sunday, May 26, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈထုင်ႉမၢဝ်း မီးၵႂႃႇ 6,000 ပၢႆ

Must read

ၸွမ်းၼင်ႇ ၽႅၼ်ၵၢၼ် 1027 ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်းႁူမ်ႈၵၼ် လေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းႁွတ်ႈထိုင်တၢင်းထုင်ႉမၢဝ်း ဢမ်ႇယွမ်း 6,100 ၵေႃႉ။

ဝၼ်းတီႈ 27/11/2023 ၸွမ်းၼင်ႇ သဵၼ်ႈမၢႆ ႁူဝ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ဢၼ်ယူႇတီႈ ၵေႃႇမတီႇ ၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေး လႆႈၵဵပ်းသၢႆမၢႆႁူမ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းထုင်ႉမၢဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း၊ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၼႂ်းၸိုင်ႈပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင် ၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းမူတ်း ႁူဝ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမီး 6,178 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈထုင်ႉမၢဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းသမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ – ဝတ်ႉၼွင်ၶမ်း 347 ၵေႃႉ၊ ဝတ်ႉၵုၼ်ႁႆး ၾၢႆႇႁွင်ႇ 552 ၵေႃႉ၊ ဝတ်ႉၵုၼ်ႁႆး ၾၢႆႇၸၢၼ်း 685 ၵေႃႉ၊ ၸေႇယသုၶ 300 ၵေႃႉ၊ မၢၼ်ႈၼႃး 114 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 22 ၵေႃႉ၊ ႁၢတ်ႇႁိၼ် 150 ပၢႆ၊ ႁူဝ်သၢႆး 216 ၵေႃႉ၊ ၼွင်ၶိင် 70 ပၢႆ၊ ၶေးၶုၼ်ႇ 70 ၵေႃႉလႄႈ မၢၼ်ႈၵုၼ် 117 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈတင်း မူတ်း 2,721 ၵေႃႉ။

တၢင်းၾၢၵ်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉသမ်ႉ – တိုင်းႁိူဝ်း 45 ၵေႃႉ၊ သိုင်ႇတႂ်ႈ 30 ၵေႃႉ၊ ၼွင်လွင်း 20 ပၢႆ၊ မၢၼ်ႈႁဵဝ်း 60 ပၢႆ၊ မၢၼ်ႈႁွင်းတူင်ႊ 40 ၵေႃႉ၊ ဢၼ်မီးၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇ 19 မၢၼ်ႈသမ်ႉ မီး 280 ၵေႃႉ၊ ၵျွင်းၵၢင်ဝဵင်း မူႇၸေႊ 190 ၵေႃႉ၊ ၸလွပ်ႈပွၵ်ႉၵွင်းၼွင် သင်ၶၸဝ်ႈ 115 တူၼ်၊ ၵျွင်းၵမ်ႇမထၢၼ်း သင်ၶၸဝ်ႈ 80 တူၼ်၊ ပၢင်ႇ သၢႆး 90 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 950 ၵေႃႉ။

တီႈထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ်သမ်ႉ – မၢၼ်ႈသွၼ်း 713 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈ 25 တူၼ်၊ မၢၼ်ႈဢၢႆႇတႂ်ႈ 408 ၵေႃႉ၊ ၼွင်မူၼ်း 336 ၵေႃႉ၊ ၼမ်ႉႁီး 133 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးသင်ၶၸဝ်ႈ 113 တူၼ်၊ ၼႃးလူင် 52 ၵေႃႉ၊ ၼွင်ၸွၼ်း 229 ၵေႃႉ၊ မၢၼ်ႈၸၢင်ႉ 110 ၵေႃႉ၊ ၵုၼ်ၵႅင်း 50 ၵေႃႉ၊ မၢၼ်ႈႁူၺ်ႈ 15 ၵေႃႉ၊ မၢၼ်ႈမွၼ်း 62 ၵေႃႉ၊ ၼွင်ၼူၵ်ႉ 6 ၵေႃႉ၊ မၢၼ်ႈဝဵင်းလူင် 246 ၵေႃႉ၊ သူၼ်ၶႃး 77 ၵေႃႉလႄႈ ၽႃၸၢင်ႉ 70 ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 2,507 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA, သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA လႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ် လေႃႇတိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တင်ႈတႄႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/10/2023 ၼၼ်ႉသေ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈၼႆႉ မီးၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆ သဵင်ၵွင်ႈပႆႇယဵၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း