Sunday, July 21, 2024

ၵူၼ်းႁဵတ်းပပ်ႉလႅင် (ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း တႆး – ၶႄႇ) ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ

Must read

ယၢမ်းလဵဝ် လွင်ႈၵူၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းပပ်ႉလႅင် (ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ) တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇႁႅင်း ယွၼ်ႉလႆႈပၼ် 1 ၵေႃႉလႂ် ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇပျႃး။

မိူင်းၶႄႇ, မိူင်းတႆး, ၸႄႈဝဵင်း, ၼမ်ႉၶမ်း, မူႇၸေႊ, လႅၼ်လိၼ်

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 25/1/2023 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶၢဝ်းတၢင်းၸမ် 6 လိူၼ်မႃးၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်း ႁူမ်ႈတုမ် တႂ်ႈသိုၵ်းၵုမ်းၵမ် တီႈၽၵ်းတူလူင်ႁေႃၶမ်း (သူၺ်ႇၼၢၼ်းတေႃႇ) ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁဵတ်းပၼ်ပပ်ႉလႅင် (ဝႂ် ၶၢမ်ႈမိူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ) 1 ၵေႃႉလႂ် ယွၼ်းငိုၼ်း 1 မိုၼ်ႇပျႃး ထိုင် 2 မိုၼ်ႇပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပေႃးၵႂႃႇႁဵတ်းႁင်းၵူၺ်း ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈသဵင်ႈ 15,000 ပျႃး ထိုင် 20,000 ပျႃး။ သင်ၸၢင်ႈၵူၼ်းၵၢင် (ပွဲးစား) ၵႂႃႇႁဵတ်းပၼ်ၸိုင် လႆႈသဵင်ႈ 4 မိုၼ်ႇပျႃး။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈပႂ်ႉႁိုင် ႁဵတ်းဝၼ်း ၼၼ်ႉ လႆႈဝၼ်းၼၼ်ႉ။ သင်ၵႂႃႇႁဵတ်းႁင်းၵူၺ်း တေလႆႈၶဝ်ႈထႅဝ် ပႂ်ႉႁိုင် မၢင်ၵေႃႉ လႆႈပႂ်ႉႁဵတ်းပဵၼ်ၼိုင်ႈဝၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီး။ သင် ၸၢင်ႈႁဵတ်းၸိုင် တေဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈထႅဝ်သင် ပေႃးလၢတ်ႈသိုဝ်ႈၵေႃႈ ၶဝ်ပၼ်ၵိၼ် ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵွၼ်ႇတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပႆႇပဵၼ်ၼၼ်ႉတႄႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်း ပပ်ႉလႅင်ၼႆႉ လႆႈပၼ် 1 ၵေႃႉလႂ် 500 ပျႃး။ ယၢမ်းလဵဝ် သမ်ႉ လႆႈပၼ် 1 ၵေႃႉလႂ် 10,000 ထိုင် 20,000 ပျႃး။ သင်ၸၢင်ႈၵူၼ်းၵၢင် ၵႂႃႇႁဵတ်းပၼ်သမ်ႉ လႆႈပၼ် 40,000 ပျႃး ၼႆ ယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈ မူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈတႄႇပိုတ်ႇၽၵ်းတူမိူင်းမႃး မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ၼၼ်ႉ ၶဝ်ဝႃႈ ဢဝ်ၸေႇတၼႃႇပၼ် ဝၢႆးမႃး ယွၼ်း 5,000 ပျႃး။ ယၢမ်းလဵဝ် 10,000 ပျႃး ထိုင် 20,000 ပျႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ်မႃးၼႆႉ။ ၶဝ်ယွၼ်းဢဝ်ၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈဢေႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၸေႇတၼႃႇယဝ်ႉ။ ပေႃးဢဝ် ၸွမ်းပိူင်မၼ်းလၢတ်ႈတႄႉ 1 ၵေႃႉ 500 ပျႃးၵူၺ်း။ သင်ပဵၼ်လႆႈ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶဝ် ၵဵပ်းငိုၼ်းၼမ်ၸိူင်ႉၼႆ ႁႂ်ႈႁဵတ်းၸွမ်း ၼင်ႇပၵ်းပိူင်မီးၼၼ်ႉၵူၺ်း တေလီ ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းႁဵတ်းလႆႈ ပပ်ႉလႅင် (ဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ) ၼႆႉသမ်ႉ တေလႆႈပဵၼ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တၢင်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း၊ မူႇၸေႊ၊ ပၢင်ႇသၢႆးလႄႈ မၢၼ်ႈႁဵဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တေလႆႈပဵၼ် မၢႆၾၢင် မိူၼ်ၼင်ႇ – ၁၃/မဆတ ၊ ၁၃/နခန ၊ ၁၃/ပဆတ လႄႈ ၁၃/ မဟရ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၸိုင် တေလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဢဝ်ၵႂႃႇ ဝႂ်ႁူဝ်ႁိူၼ်း (မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း) မိူၼ်ၼင်ႇ ၽိုၼ်မိူၼ်၊ ၽိုၼ်တႄႉ။  ယဝ်ႉၵေႃႈ မၢႆၾၢင် ၽိုၼ်မိူၼ်၊ ၽိုၼ်တႄႉလႄႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ 3 ၶႅပ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇၼႆႉ သင်ၶဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၸိုင် မီးၶႂၢင်ႉၶဝ်ႈထိုင်ႁွတ်ႈမိူင်းၶွၼ် ယဝ်ႉၵေႃႈ ပပ်ႉၼႆႉ မီးဢႃယု တႃႇၼိုင်ႈပီ။

ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇၼႆႉ ပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းၸမ် 3 ပီ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/4/2020 တေႃႇထိုင် 8/1/2023 ၼႆႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း