Sunday, July 21, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် 600 ပၢႆ ပႃးမႄႈမၢၼ်း 9 ၵေႃႉ ၸမ်တႃႇၵိူတ်ႇလဵင်ႉလုၵ်ႈ

Must read

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢၼ်ႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် မီး 600 ပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးမႄႈမၢၼ်း 9 ၵေႃႉ ၊ ဢၼ်တိုၵ်ႉၵိူတ်ႇလုၵ်ႈယဝ်ႉမီး 2 ၵေႃႉ  ၸိူဝ်းၵိုတ်းလိူဝ်ၵေႃႈၸမ်ၶၢဝ်းၵိူတ်ႇလဵင်ႉလုၵ်ႈႁင်းၽႂ်မၼ်း ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝတ်ႉၶိူဝ်းၼိမ်း ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တင်းမူတ်းမီး 9 ၵေႃႉၶႃႈ။ တႃႇ 2 ၵေႃႉတႄႉ ၵိူတ်ႇလုၵ်ႈယဝ်ႉ။ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵိူတ်ႇလႆႈ 6 ဝၼ်း။ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵိူတ်ႇလႆႈ 5 ဝၼ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် မီးဝႆႉတီႈဝတ်ႉၶိူဝ်းၼိမ်းၼႆႉ ၵူၺ်းၶႃႈ။ ၵိုတ်းထႅင်ႈ 7 ၵေႃႉဢေႃႈ ပႆႇၵိူတ်ႇ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

မႄႈမၢၼ်း 9 ၵေႃႉ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉၶိူဝ်းၼိမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ် တင်းမူတ်း ပၢႆႈၽေး သိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ PDF သွၼ်ႈယူႇဝႆႉၸဵမ်မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်   ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝတ်ႉၶိူဝ်းၼိမ်း ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ၼႆႉ တင်းမူတ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း တေမီးမွၵ်ႈ 600 ၵေႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇ တၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းၼုင်ႈ၊ ယႃႈယႃလႄႈ ငိုၼ်းတွင်း တႃႇတူၺ်းထိုင် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ  ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉၶိူဝ်းၼိမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ် မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း 72 လင်၊ ၸၢႆး 97 ၵေႃႉ၊ ယိင်း 162 ၵေႃႉ။ ဝၢၼ်ႈၼႃးၶႃး မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း 28 လင်၊ ၸၢႆး 60 ၵေႃႉ၊ ယိင်း 51 ၵေႃႉ။ ဝၢၼ်ႈပဵင်းဢွႆႈ မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း 25 လင်၊ ၸၢႆး 36 ၵေႃႉ၊ ယိင်း 79 ၵေႃႉလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼႂ်းမႅင်း မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း 16 လင်၊ ၸၢႆး 22 ၵေႃႉ၊ ယိင်း 44 ၵေႃႉ။ ႁူမ်ႈၵၼ် တင်းမူတ်း မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း 141 လင် ၸၢႆး 215 ၵေႃႉလႄႈ ယိင်း 336 ၵေႃႉ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝတ်ႉၶိူဝ်းၼိမ်း ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶူဝ်လႄႈ ဝၢၼ်ႈၵလၵွႆး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း မီးပၢၵ်ႇပၢႆ ပဵၼ်သဵၼ်ႈမၢႆ ဢၼ်လႆႈၵဵပ်းဝႆႉ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 5 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ။

  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 27/8/2022  မႃး တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် တင်းသွင်ၾၢႆႇ တိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းလႄႈ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း