Saturday, March 25, 2023

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်း

Must read

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 600 လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ယႃႈယႃ၊ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၶွင်ၸႂ်ႉလႄႈ ၶူဝ်း ၼုင်ႈဝႆ ႁၢဝ်ႈႁႅင်ႈ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈၼွင်ၶဵဝ်

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 27/8/2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်  ၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း  ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃး သွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉၶိူဝ်းၼိမ်း၊ ဝတ်ႉႁူဝ်ၶူဝ်လႄႈ ဝတ်ႉၵလၵွႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 600 ၼႆႉ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး  ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်း PDF တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ် သိုၵ်း ၵၼ်ယူႇ။

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈလဵဝ် တႃႇၵူၼ်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်လူဝ်ႇ ႁႅင်းၼႃႇတႄႉ ပဵၼ်ယႃႈယႃ၊ ၶူဝ်းၼုင်ႈလႄႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယွၼ်ႉမၼ်းဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ။ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ ၼၢင်းယိင်းလႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃး တီႈဝတ်ႉၶိူဝ်းၼိမ်းၼႆႉ  မီးမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း 175 လင်၊ ၸၢႆး 149 ၵေႃႉလႄႈ ယိင်း 217 ၵေႃႉ။ ဝတ်ႉႁူဝ်ၶူဝ် ႁူဝ်ၵူၼ်း 25 ၵေႃႉ လႄႈ ဝတ်ႉၵလၵွႆးသမ်ႉ 100 ပၢႆ။

“ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝတ်ႉၶိူဝ်းၼိမ်းသမ်ႉ ဢၼ်လူဝ်ႇႁႅင်း ပဵၼ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈ ယႃႈယႃ။ ဝတ်ႉႁူဝ်ၶူဝ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉ တၢင်းၵိၼ် ၽၵ်းၶဵဝ်၊ ဝတ်ႉၵလၵွႆး ၽၵ်းၶဵဝ် ၽွင်းသၵ်းလႄႈ ယႃသီၶဵဝ်ႈ ၶူဝ်းၼုင်ႈဝႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ”- ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း သိုပ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ၼႆႉ တေပဵၼ်ဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ်၊ ပဵင်းဢွႆႈ၊ ၼႃးၶၢၼ်၊ ၼႃးၵႅင်း၊ ပဵင်းၼိဝ်ႉ၊ ၼႂ်းမႅင်း၊ ၵ လၵွႆးလႄႈ ဝၢၼ်ႈၵုင်းတေႃႇမေႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပၢႆႈမႃး တင်ႈတႄႇ မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးၼႆႉ မၢင်ၵေႃႉဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၶူဝ်းၼုင်ႈတင်းဝႆသင် ယဝ်ႉၵေႃႈ မႆႈၸႂ်ၶူဝ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃး လႆၽုၵ်ႇ သွမ်ႈဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပၢႆႈမႃးမီးၶၢဝ်းတၢင်း တေမီး 10 ဝၼ်းပႆႇလႆႈပွၵ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် လွင်ႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၸိူဝ်းၵိုတ်းဝႆႉ တင်းၼွၵ်ႈတင်းလင်ၼၼ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/9/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်း PDF သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၼႃးၵႅင်းတင်း လူင်ၶၢၼ် ႁိုင်မွၵ်ႈ 20  မိၼိတ်ႉ။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 4-5 ၼႆႉတႄႉ သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ဝႆႉ ၵူၺ်းၵႃႈ တင်းသွင်ၾၢႆႇ တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၵၼ်ဝႆႉယူႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း