Saturday, May 25, 2024

ၵူၼ်းၼွင်ၶဵဝ် ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ – PDF  လူဝ်ႇၵႃႈယူတ်းယႃ

Must read

ၵူၼ်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်  ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶၢၼ်းရူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇသူင်ႇၼႃႈသိုၵ်းသေ ၵႂႃႇၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၸွမ်း ၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း   ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ   ၵႃႈယူတ်းယႃ တႃႇၵႂႃႇၼႄမေႃယႃ တီႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူးလူင်။

Photo: လုင်းတေႇၸေႃး ဢႃယု 45 ပီ ၵူၼ်းၼွင်ၶဵဝ် ၵေႃႉၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈPDF

ၸၢႆးတေႇၸေႃး ဢႃယု 45 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ် ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ပေႃးထိုင်  ဝၼ်းတီႈ 1/10/2022 ၼႆႉ တေလႆႈၵႂႃႇၸူးမေႃယႃ  တီႈႁူင်းယႃ ဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈလူင်ထႅင်ႈ၊ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇငိုၼ်းတွင်းတႃႇၵႃႈယူတ်းယႃလႄႈ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ ဝႃႈၼႆ။  

- Subscription -

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် လုင်းတေႇၸေႃး ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လိူဝ်ႁႅင်းဝႆႉ တႃႇတေၵႂႃႇႁူင်းယႃ ၸွမ်းၼင်ႇ မေႃယႃၶဝ်ၶိၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ။ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးငိုၼ်းတွင်း တႃႇတေၵႂႃႇ ။ မိူဝ်ႈ ပူၼ်ႉမႃး မီးၸုမ်းလႃႈသဵဝ်ႈမႃးၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵႃႈယူတ်းယႃ 8 သႅၼ်ပၢႆယူႇ။  ငိုၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈသၢႆႈၼီႈ ၸႂ်ႉၸၢႆႇပၼ် တီႈလႆႈႁိမ် မႃးဝႆႉ မိူဝ်ႈၵႂႃႇယူတ်းယႃတီႈ ဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈၼၼ်ႉ။  ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵႃႈၵႃး မိူဝ်ႈၵႂႃႇသူင်ႇႁပ်ႉ ၸိူင်ႉၼၼ်သေ ဢဝ်မူတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ”- ဝႃႈ ၼႆ။

လုင်းတေႇၸေႃး ဢႃယု 45 ပီၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း ၵႂႃႇတႄႇၼႃႈႁိူၼ်းၵိုၵ်း ၸွမ်းၼၢင်းၶမ်းၵျႃႇ မီးလုၵ်ႈယိင်းႁူမ်ႈ ၵၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼၢင်းမွၼ်းသႂ် ဢႃယု 8 ၶူပ်ႇ။   မၼ်းၸၢႆး ပဵၼ်ၵူၼ်းႁႃလဵင်ႉၼႃႈႁိူၼ်း ။  

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶၢၼ်းရူတ်ႉၵႃး လုင်းတေႇၸေႃး  ႁႂ်ႈတေႃႉသူင်ႇၶဝ်၊ ၽွင်းႁွတ်ႈတီႈသဵၼ်ႈတၢင်း ဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ် – ပဵင်းဢွႆႈလႄႈ ၵုင်းတေႃႇမေႃႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ထုၵ်ႇသိုၵ်း PDF ပိုတ်းယိုဝ်း တိူဝ်ႉမၢတ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈလုၵ်ႈၼိုင်ႈ တီႈပုမ်ၾၢႆႇသၢႆႉသေ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈ လူင် ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈမႃးလိုဝ်ႈဝႆႉတီႈႁိူၼ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် ၸွမ်းၼင်ႇ မေႃယႃၶဝ် ၶိၼ်းဝႆႉတႃႇတေၵႂႃႇၼႄမေႃၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းတွင်း တႃႇၵႃႈယူတ်းယႃလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း