Sunday, July 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၼွင်ၶဵဝ်

ၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ၶဵဝ် ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ တၢႆ 2 မၢတ်ႇ 1

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇၼႂ်းဢိူင်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ၶဵဝ် လူႉတၢႆ 2 မၢတ်ႇၸဵပ်း 1။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မွင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈၵႂႃႇ ၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းလႄႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ဝၢၼ်ႈသၢမ်သႄႇ ၵူၼ်းမိူင်း တၢႆ 2  မၢတ်ႇၸဵပ်း 1။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ မၢၵ်ႇမႃးတူၵ်းသႂ်ႇ တၢႆ 2...

ပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၺႃးသိုၵ်းၸုမ်း ဢူၺ်းလီယိုတ်းလႆႈ 4 တီႈ

တပ်ႉပၢင်သဝ်းလႄႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၺႃးသိုၵ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ ယိုတ်းသိမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 4 တီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/11/2023 ၼႆႉ ၸုမ်း TNLA လႄႈ NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ  ၼႂ်းဝူင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း ယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉပၢင်သဝ်းလႄႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႇၵၢင်ႇၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ဢမ်ႇယွမ်း 4 တီႈဝႃႈၼႆ။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းၸုမ်း TNLA ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇ...

မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်

မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင်ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်  ႁွႆးၽႃႇတတ်းၵိူတ်ႇလုၵ်ႈၸဵပ်းယဵၼ်းၶိုၼ်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈ ပဵၼ်ယူႇဢမ်ႇထၢတ်ႇ ၊ သိုၵ်းသမ်ႉ မႃးၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ။ မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင်သမ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပၢႆႈ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၽႃႇၵိူတ်ႇဢဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေၵႂႃႇမႃးၼႂ်းႁေႃၼႂ်းႁိူၼ်း ယင်းၵိၼ်းၸႂ်။ ၵမ်းၼႆႉ သိုၵ်းသမ်ႉဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇပၢႆႈ တေယိုဝ်း။ လွၵ်ႇငိုတ်းႁႂ်ႈၵူဝ်ၵေႃႈ ၵႃႈလႆႈဢွၵ်ႇယၢၼ်ႁိူၼ်းဢေႃႈ ” -...

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ၶဵဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢႆ 2 ၵေႃႉ

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ၶဵဝ် မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 4 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ  2 ၵေႃႉ ။ ဝၼ်းတီႈ 15/11/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သင်သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇ ၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ၶဵဝ် လူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်း   4 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢႆထင်တီႈ 2...

ပၢင်တိုၵ်းတီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ့်ၼၢင်းယိင်းၵေႃ့ၼိုင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆ့ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈတပ့်ၽွမ့်ႁူမ်ႈသိုၵ်းတဢၢင်းလႄႈၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ ယိုဝ်းၵၼ်တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးႁိမ်းတၢင်း ဢုမ်ႇတီး-ဢုမ်ႇၶႃး ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 9/11/2023 ၵေႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမႃးမိၼ်သေပွႆႇမၢၵ်ႇ လူင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈသုမ်သၢႆႇ တူၵ်းသႂ်ႇႁူင်းယႃ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ့်သႂ်ႇၼၢင်းမေႃယႃၵေႃ့ၼိုင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသုၼ်သၢႆႇ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈဝႆ့မူတ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ သင်ဝႃႈႁိုၵ့်ၺႃးၵၼ်ၵၢင်တၢင်း ပေႃးသင်ႇၵိုတ်းဢမ်ႇၵိုတ်းၸိုင်ႈ တေယိုဝ်းဝႃႈၼႆဝႆ့။ ယွၼ့်ပိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းတၢင်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်သေ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ပၢႆႈလူင်းမႃးတၢင်းဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈလူင် မီး 1500 ပၢႆယဝ့်ဝႃႈၼႆ။

TNLA ၊ PDF လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၵႄႈၼွင်ၶဵဝ် – ၵျွၵ်ႉမႄး

TNLA ၊ PDF လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၵႄႈၼွင်ၶဵဝ် - ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ လုၵ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ် တီႈယူႇဝႆႉ တီႈႁိမ်းၶူဝ်ႁူၺ်ႈၵိုတ်ႈၼႂ်းၵႄႈ ၼွင်ၶဵဝ် - ၵျွၵ်ႉမႄးဝႆႉလႄႈ ထိုင်ၼႂ်း ဝၼ်းတီႈ 8-9/11/2023 မႃးၼႆႉ သိုၵ်း TNLA ၊ PDF...

မၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇၵျွင်းၽြႃးၵေႃႇရၶႃး ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ 1 မၢတ်ႇၸဵပ်း 2

ဝၼ်းတီႈ 29/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ပိုတ်းယိုဝ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ၵျွင်းၽြႃးၵေႃႇရၶႃးဢၼ်မီးၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉၵျၢၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် တိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉ မၢၵ်ႇၼႆႉ မႃးတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵျွင်းၵေႃႇရၶႃး ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ...

ထႅဝ်ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၺႃးႁႄႉယိုဝ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်  တၢႆဢမ်ႇယွမ်း 10

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 4/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းထႅဝ်ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 3 လမ်း လုၵ်ႉၼွင်ၶဵဝ်ၵႂႃႇတၢင်း ႁူၺ်ႈၵိုတ်ႈ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇႁႄႉႁၢမ်ႈသေ ပိုတ်းယိုဝ်း   သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 10  တိူဝ်ႉၺႃးပႃးရူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်း  ။ ၸဝ်ႈၵႃးၼွင်ၶဵဝ်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “  ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၺႃးယိုဝ်းၽွင်းထိုင်တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်မၢၵ်ႇၶေႃ ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉပေႃးယွၵ်းယွႆၶမ်ယုမ်း။ ” - ဝႃႈၼႆ။ လိူဝ်သေ ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၶိုၼ်းလိူင်ႇၼမ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၺႃးပလိၵ်ႈတီႉ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇၺွင်ႇလႄႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈႁိူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းသူၺ်ႇၺွင်ႇ  တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ် လႄႈတင်းၼုမ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/5/2023 ႁူဝ်ႈၶမ်ႈ 5 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လႆႈငိူၼ်ႈၶၢဝ်ႇသေ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၽၵ်းၼၢမ် ၸႄႈဝဵင်းသူၺ်ႇၺွင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉသေ တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ်လႄႈ ၼုမ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် CCDAC Myanmar တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၸုမ်းပလိၵ်ႈသူၺ်ႇၺွင်ႇလႆႈငိူၼ်ႈၶၢဝ်ႇသေ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်...

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 100

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်း PDF ယိုဝ်းၵၼ်တီႈ ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 100 ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၽူႈမီးၸၼ်ႉၵေႃႈပႃးလၢႆလၢႆၵေႃႉ  ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/4/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ် 3 မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း MDY-PDF(မၢၼ်းတလေး ပီႊတီႊဢႅပ်ႉၾ်) ၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်းယိုတ်းလႆႈ ပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၊ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

PDF ထွႆသိုၵ်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈဢွၵ်ႇ

ၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ၶဵဝ် မွၵ်ႈ 40 ဢွၼ်ၵၼ် ငိူင်ႉဝႄႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉၸွမ်းဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ ယွၼ်ႉၸုမ်း PDF ထွႆထွၼ်သိုၵ်း လုၵ်ႉတၢင်းလွႆတၢင်းထိူၼ်ႇ ၶဝ်ႈမူၵ်းၸွမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း။ ဝၼ်းတီႈ 19/4/2023 ၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ်၊ ဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈပဵင်းဢွႆႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶိူဝ်းၼိမ်း ၸႄႈဝဵင်းၼွင် ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

ပၢင်တိုၵ်းတီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ 20 ပၢႆ သုမ်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇတင်းၼမ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ MDY-PDF (မၢၼ်းတလေး) ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်  ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆၼမ် သုမ်းမၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်းတင်းၼမ် ။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉပဵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 10/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း  ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  တၢႆ 25 ၵေႃ့ ၊  ၺႃးယိုတ်းမၢၵ်ႇၵွင်ႈၸိုၼ်းယၢမ်းတင်းၼမ်  ၾၢႆႇ MDY- PDF ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆ့ၼင်ႇၼႆ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ PDF ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈ ဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈလူင်လႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 18/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ PDF ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၵႄႈ ဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈလူင်လႄႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူဝ်ႇမူဝ်းၵျူဝ်း PDF မၢၼ်းတလေး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ မီးသွင်ဝၼ်းယဝ့်ဢေႃႈ ၶဵင်ႈၶႅင်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆ့ႁဵတ်းၼႆ၊ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼႆ့ ၾၢႆႇတပ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃ့သေ ၾၢႆႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA, PDF တူင်ႉၼိုင်ႁႅင်း တၢင်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁွၼ်ႈထဝ်ႇ တူင်ႉၼိုင်ႁႅင်း တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း။ တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 ၼႆႉမႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တပ်ႉမၢႆ 114 တင်း 115 ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဵၼ် ႁႅင်းသိုၵ်းမွၵ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ၸွမ်းသွၵ်ႈတဝ် ၸုမ်း PDF တၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇ ဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈ။ ႁၢင်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 300 ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်တူင်ႉၼိုင်လမ်းလိုပ်ႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄ ၵူၼ်းမိူင်း PDF ၼႂ်းဢိူင်ႇၶိူဝ်းၼိမ်း၊...

Latest news

- Advertisement -spot_img