Sunday, October 1, 2023

ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၶိုၼ်းလိူင်ႇၼမ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၺႃးပလိၵ်ႈတီႉ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇၺွင်ႇလႄႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

Must read

ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈႁိူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းသူၺ်ႇၺွင်ႇ  တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ် လႄႈတင်းၼုမ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ။

Photo : ႁၢင်ႈၵူၼ်းတေႃႉယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ၺႃးပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/5/2023 ႁူဝ်ႈၶမ်ႈ 5 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လႆႈငိူၼ်ႈၶၢဝ်ႇသေ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၽၵ်းၼၢမ် ၸႄႈဝဵင်းသူၺ်ႇၺွင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉသေ တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ်လႄႈ ၼုမ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ။

- Subscription -

ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် CCDAC Myanmar တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၸုမ်းပလိၵ်ႈသူၺ်ႇၺွင်ႇလႆႈငိူၼ်ႈၶၢဝ်ႇသေ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၽၵ်းၼၢမ် ၸႄႈဝဵင်းသူၺ်ႇၺွင်ႇ။ လႆႈႁၼ် မီးယႃႈမဝ်းၵမ်ၼမ်လၢႆ မိူၼ်ၼင်ႇ ယႃႈမႃႉ 10910 မဵတ်ႉ ၼပ်ႉၶၼ်ငိုၼ်း မီး 54.55 သႅၼ် လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႉၺွပ်းလႆႈပႃး ၼုမ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈ မွင်ႇမွင်ႇ(ႁိုဝ်) တဵင်းၸူဝ်းထူး ဢႃယု 23 ပီ ဝႃႈၼႆ။

ဝဵင်းသူၺ်ႇၺွင်ႇၼႆႉ မီးၼႂ်းၵႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးလႄႈ ယွင်ႁူၺ်ႈ။ ယၢၼ်ၵႆတင်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး 12 လၵ်း ၊ ယၢၼ်ၵႆတင်းဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ 7 လၵ်း။ ပဵၼ်ဝဵင်းမႂ်ႇ ဢၼ်ၸင်ႇႁႃမႃးတင်ႈပဵၼ်ၸၼ်ႉဝဵင်းဝၢႆးလင် မိူင်းမၢၼ်ႈလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃတီႈဢိင်းၵလဵတ်ႈ။ သႂ်ႇၸိုဝ်ႈ သူၺ်ႇၺွင်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၸိုဝ်ႈပိၼ်ၽူၼ်ၵၼ်တင်းဝဵင်းၸဝ်ႈၾႃႉ ယွင်ႁူၺ်ႈ (ဢၼ်တၢင်းမၢၼ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ၺွင်ႇသူၺ်ႇ)။ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယူႇသဝ်းတီႈဝဵင်းသူၺ်ႇၺွင်ႇၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်းၶိုၼ်ႈမႃးမႄးတၢင်း၊ မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈသေမႃးယူႇသဝ်းဝႆႉ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈပဵၼ်တီႈဝဵင်းဢၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးဝႆႉရူတ်ႉၵႃး တႃႇတၢင်ႇၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယမ်ႉ ၶဝ်သူင်ႇၸူးထၢၼ်တပ်ႉမၢၼ်ႈဢၼ်မီးၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဝၼ်းတီႈ 28/5/2023 ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၸုမ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈႁႄႉရူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ႁိမ်းတူဝ်းလ်ၵိၵ့် ဢူဝ်ႊရီႊယၼ်ႊထိူဝ်ႊ ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်၊ ၵူတ်ႇသွၵ်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းၵႃး ဢၼ်မီးၸၢႆးၼုမ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈႁေႃႈမႃး ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၼုမ်ႇဢၼ်ႁေႃႈၵႃးမႃးၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈ ၸၢႆးပွၵ်း ဢႃယု 44 ပီ ၊ မၼ်းၸၢႆး တၢင်ႇမႃးယႃႈမဝ်းၵမ်လၢႆသႅၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ယႃႈၵတ်ႊတမိၼ်ႊ 1.94 ၵီႊလူဝ်ႊ ၼပ်ႉၶၼ်ငိုၼ်းမီး 252.2 သႅၼ်၊ Happy Water 250 ၵရမ်ႊ ၼပ်ႉၶၼ်ငိုၼ်း 125 သႅၼ် လႄႈ ၾူၼ်းၵပ်းတူဝ် 2 ႁူၺ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလဵဝ် ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် တေသိုပ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ် ၵူၼ်းထုၵ်ႇၺွပ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ တေလမ်းႁႃ ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈထႅင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ၾၢႆႇပၵ်းတႃယႃႈမဝ်းၵမ်တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပၢႆၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပၢင်တေႃႇလွင်းလိူင်ႇ ယႃႈမ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃႈလိူင်ႇ လႄႈၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်ၵေႃႈလိူင်ႇၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း