Saturday, December 2, 2023

ပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၺႃးသိုၵ်းၸုမ်း ဢူၺ်းလီယိုတ်းလႆႈ 4 တီႈ

Must read

တပ်ႉပၢင်သဝ်းလႄႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၺႃးသိုၵ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ ယိုတ်းသိမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 4 တီႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/11/2023 ၼႆႉ ၸုမ်း TNLA လႄႈ NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ  ၼႂ်းဝူင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း ယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉပၢင်သဝ်းလႄႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႇၵၢင်ႇၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ဢမ်ႇယွမ်း 4 တီႈဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းၸုမ်း TNLA ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇ DVB ဝႆႉဝႃႈ – “ တပ်ႉပၢင်သဝ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၼိူဝ်သဵၼ်ႈ တၢင်း ဢုမ်ႇတီး(ဢုမ်းသီး)  – မိူင်းၵုတ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ သိုၵ်း(PSLF/TNLA) လႄႈ ၸုမ်း PDF မၢၼ်းတလေး ၶဝ်ႁူမ်ႈၵၼ်ႁေ ၶဝ်လူမ်ႇယိုဝ်း ယိုတ်းသိမ်းဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

တပ်ႉပၢင်သဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ၺႃးၸုမ်းဢူၺ်းလီ ယိုတ်းသိမ်းၼႆႉ မီးလၢႆတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ တပ်ႉပၢင်သဝ်း ပၢင်ႇလူင်(လုၼ်ႇၵျီး/လွင်ကြီး) ၊ ၵိဝ်ႇဢၢင်း ၊ ႁူဝ်ၶူဝ် လႄႈ ၵုင်းၸၢမ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵိဝ်ႇဢၢင်းလႄႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ယၢၼ်ၵႆၵၼ် 22 လၵ်း။

လိူဝ်သေ ယိုတ်းသိမ်းလႆႈ တပ်ႉပၢင်သဝ်းယဝ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၺႃးယိုတ်းတင်းၼမ် ၼႂ်းၼၼ်ႉ MA -11  – 50 လဝ်း ၊ MA – 12 – 9 လဝ်း ၊ MA – 5 – 13 လဝ်း ၊ ၵွင်ႈပွတ်း 32 လဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းသဵင်ႈ  104 လဝ်း လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ မၢၵ်ႇၵွင်ႈၸိုၼ်းယၢမ်းလႄႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၼႂ်းၵၢၼ်တိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈပႃး။

ယၢမ်းလဵဝ် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈၵႂႃႇမႃးလွတ်ႈလႅဝ်း။

ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် ပေႃးဢွၵ်ႇၼႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၸႅတ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ပေႃးတေၵႂႃႇ ၼႂ်းဝဵင်းတႄႉ လႆႈပႃး ၶႅပ်းႁၢင်ႈလႄႈ မၢႆၾၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇပႃးၶႃႈဢေႃႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ပႂ်ႉဝႆႉ တၢင်းၶဝ် ဢုမ်းၶႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ပႂ်ႉဝႆႉ ပဵၼ် 3-4 တီႈၶႃႈဢေႃႈ။ပေႃးတေၵႂႃႇတၢင်း ၵျူႇဢၢင်းပုၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇၵႂႃႇလႆႈယဝ်ႉၶႃႈ ၶဝ်ပႂ်ႉယူႇၸွမ်း ဝၢၼ်ႈသၢမ်ၽိူဝ်  ၼႂ်းၵႄႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၸဵမ်မိူဝ်ႈသိုၵ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ တႄႇၽႅၼ်တိုၵ်း 1027 မႃးၼႆႉ ယိုတ်းသိမ်းလႆႈ တပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းပွတ်းႁွင်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 40 ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၸဵမ်တပ်ႉပၢင်သဝ်းဢၼ်လဵၵ်ႉဢၼ်ယႂ်ႇ။

ၶၢဝ်းတၢင်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆႉ  ၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လၢႆၸေႈဝဵင်း လႆႈပၢႆႈသိုၵ်းႁူဝ်ပၢၵ်ႇႁူဝ်ႁဵင် မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ၶဵဝ်ၵေႃႈ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မီးႁိမ်း 3 ႁဵင်  ယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ပၢႆႈသွၼ်ႈယူႇၸွမ်း ႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉၼႂ်း ဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈ (ပၢင်ႁူႈ) လႄႈ ဝတ်ႉၵျွင်းၸိူဝ်း ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်ႁူႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝတ်ႉဢွင်ႇၶျၢမ်းသႃႇ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပၢႆႈသွၼ်ႈယူႇၸွမ်း ဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း ၼႂ်းၵႄႈသဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းၵုတ်ႈ-ပၢင်ႁူႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း