Friday, December 1, 2023

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ၶဵဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢႆ 2 ၵေႃႉ

Must read

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ၶဵဝ် မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 4 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ  2 ၵေႃႉ ။

ဝၼ်းတီႈ 15/11/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သင်သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇ ၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ၶဵဝ် လူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်း   4 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢႆထင်တီႈ 2 ၵေႃႉ။

- Subscription -

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်းတလေး ၵူဝ်ႇဢေႃႊသမုၼ်ႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈတပ်ႉၶဝ်သေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇ ၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းလႄႈ မၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇတူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈသီးၽျူႇယေႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 2  ၵေႃႉတၢႆထင်တီႈ။ မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 2 ၶူပ်ႇထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တိုၵ်ႉလႆႈယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇ” – ဝႃႈၼႆ။

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇသေ လူႉတၢႆၵႂႃႇၼႆႉ ဢႃယု 1 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ဢႃယု 12 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ယၢမ်းၶမ်ႈ 9 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈၸႂ်ယိုဝ်း ၵူၼ်းၵႃႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈႁိမ်းယေးငိုၼ်း CB ပၢၼ်ႇ ၼႂ်းပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ၼၼ်ႉ လူႉတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ တၢင်ႇဢဝ်တူဝ်တၢႆၼၼ်ႉၵႂႃႇၸွမ်း ၼႆ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 29/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ပိုတ်းယိုဝ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ၵျွင်းၽြႃးၵေႃႇရၶႃးဢၼ်မီးၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉၵျၢၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် တိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ ။

ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 16/11/2023 ၼႆႉၵေႃႈမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ သေ ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 36 ပီၵေႃႉၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။မိူဝ်ႈလဵဝ် ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း မေတ္တာရှင် လူမှုကူညီရေးအသင်း ၸွႆႇသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း