Friday, December 1, 2023

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:30 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်း ၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေးလႄႈ ဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉၵွႆၼမ်။

ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ လူႉၵွႆ

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ မႃးမူၵ်းဝႆႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းယေး၊ ၵၢင် ဝၢၼ်ႈလႄႈ ၸွမ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၸုမ်းဢူၺ်းလီၶဝ်သမ်ႉ ဢဝ်တရူၼ်းမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 10 လုၵ်ႈယဝ်ႉ။ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉၵွႆၼမ်ဢေႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တင်းသွင်ၾၢႆႇတိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်ယူႇ သဵင်ၵွင်ႈယင်းပႆႇယဵၼ်ၶႃႈ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး လင်ႁိူၼ်း 75 လင် ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉ ၸွမ်းၶွပ်ႇၼမ်ႉလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 200 ၼႆႉ။  

“မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယႃႉၵၵ်ႇသေႃး ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းႁိူၼ်း ဢဝ်ၶူဝ်းၼုင်ႈတင်းဝႂ်ၵႂႃႇ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႁၼ်သင်ၵေႃႈ ဢဝ်ၵႂႃႇမူတ်း မိူၼ်ၼင်ႇ – ၶဝ်ႈသၢၼ်၊ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ၊ ၵႆႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်တုၵ်းယွၼ်းဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်ၵႂႃႇတၢင်းၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ တီႈၵႆ ၵူၼ်းမိူင်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း