Thursday, June 20, 2024

မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်

Must read

မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင်ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်  ႁွႆးၽႃႇတတ်းၵိူတ်ႇလုၵ်ႈၸဵပ်းယဵၼ်းၶိုၼ်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈ ပဵၼ်ယူႇဢမ်ႇထၢတ်ႇ ၊ သိုၵ်းသမ်ႉ မႃးၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ။ မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင်သမ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပၢႆႈ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၽႃႇၵိူတ်ႇဢဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေၵႂႃႇမႃးၼႂ်းႁေႃၼႂ်းႁိူၼ်း ယင်းၵိၼ်းၸႂ်။ ၵမ်းၼႆႉ သိုၵ်းသမ်ႉဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇပၢႆႈ တေယိုဝ်း။ လွၵ်ႇငိုတ်းႁႂ်ႈၵူဝ်ၵေႃႈ ၵႃႈလႆႈဢွၵ်ႇယၢၼ်ႁိူၼ်းဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇမႂ်ႇ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းယၢပ်ႇၼႆႉ ဢႃယု မီး 29 ပီ တိုၵ်ႉၽႃႇၵိူတ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵွၼ်ႇပႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း မွၵ်ႈ 20 ဝၼ်းၼႆႉၵူၺ်းလႄႈ ႁွႆးၸဵပ်း ႁွႆးၽႃႇယင်းပႆႇႁၢႆ ၵႃႈလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၸွမ်းပိူၼ်ႈ၊  ႁွႆးၽႃႇတတ်းၶိုၼ်းၸဵပ်းယဵၼ်း မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇယူႇတႃႇၵိၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ – “ မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇမႂ်ႇၼႆႉ လႆႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈ ၶၢႆႉပၢႆႈလႄႈ ႁွႆးယဵပ်ႉ ၸဵပ်း မၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးလိတ်ႈဢေႃႈ။သမ်ႉလႆႈပၢႆႈသွၼ်ႈ ယူႇတီႈ ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးလႄႈ ၸဵပ်းယဵၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလုမ်းလႃးလႆႈလီလီ။ လုၵ်ႈမၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈလုမ်းလႃးလီလီ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼိူဝ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလိူင်ဝႆႉဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင်ၼႆႉ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၸွႆႈဢဝ်တူဝ်ၵႂႃႇယူတ်းယႃဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်းတၢင်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆႉ  ၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လၢႆၸေႈဝဵင်း လႆႈပၢႆႈသိုၵ်းႁူဝ်ပၢၵ်ႇႁူဝ်ႁဵင် မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ၶဵဝ်ၵေႃႈ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မီးႁိမ်း 3 ႁဵင်  ယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ပၢႆႈသွၼ်ႈယူႇၸွမ်း ႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉၼႂ်း ဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈ (ပၢင်ႁူႈ) လႄႈ ဝတ်ႉၵျွင်းၸိူဝ်း ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်ႁူႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝတ်ႉဢွင်ႇၶျၢမ်းသႃႇ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပၢႆႈသွၼ်ႈယူႇၸွမ်း ဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း ၼႂ်းၵႄႈသဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းၵုတ်ႈ-ပၢင်ႁူႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း