Thursday, May 30, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုင်ၵၼ်ႉၸၼ် မႄႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၶိုင်ၵၼ်ႉၸၼ် (လူလၢႆ) မႄႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈၽွင်းပွၵ်ႈမႃးၸႂ်းႁိူၼ်း တီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 17/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ် လိၼ်တႆး – ၶႄႇ မႄႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃယု 30 ပၢႆ ဢၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈမႃးၸႂ်းတူၺ်းႁိူၼ်းယေးၶိုၼ်းလႄႈ ထုၵ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မူၵ်းသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ၸၼ်မၼ်းၼၢင်းၶဝ်ႈၼႂ်းႁွင်ႈၼွၼ်းသေ ၶိုင်ၵၼ်ႉၸၼ်သေ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇႁဝ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမႃးတူၺ်း ႁိူၼ်းယေးၵၼ်သေ ႁိူၼ်းဢၼ်တေထုၵ်ႇၵၼ်ႉၸၼ်ၼႆႉ ၶဝ်ႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇၼႂ်းႁိူၼ်းၶဝ်ဝႆႉသေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇတူၺ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ႁၼ်သေ လၵ်ႉလုၵ်ႈပႂ်ႉၸဝ်ႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းႁွင်ႈၼွၼ်း တေၶိုင်ၵၼ်ႉၸၼ် ဢမ်ႇ ၵၼ်ႉၸၼ်လႆႈသေ လုၵ်ႈပႂ်ႉၸဝ်ႈၶွင်ႁိူၼ်းၼၼ်ႉ လႅၼ်ႈပၢႆႈလွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးဢေႃႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၶိုၼ်းသွၵ်ႈတဝ် ၸွမ်းတူဝ်ပေႃႈၸဝ်ႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉသေ လႆႈၵႂႃႇငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 1,000 ပျႃး။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇပႅတ်ႈ ႁဵတ်းၼၼ်ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယဝ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းၶႄႇ၊ မူႇၸေႊလႄႈ ၵွင်းၶၢင် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မူတ်းယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝဵင်းထႅင်ႈ တင်းၼမ်။

ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ တီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆးၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီၶဝ် ၸႂ်ႉတရူၼ်းသေ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွၵ်ႈတဝ် ၼႂ်းႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွၵ်ႈတဝ်ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး

“သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်း မူၵ်းသွၼ်ႈယူႇၼႂ်းႁိူၼ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီသမ်ႉ ဢဝ်တရူၼ်းသေ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၶဝ်။ သိုၵ်း မၢၼ်ႈၼႆႉသမ်ႉ ထၢင်ႇႁၢင်ႈသွၵ်ႈတဝ်ၵိၼ် ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးသေဢမ်ႇၵႃး ဢဝ်ၶူဝ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၼုင်ႈ။ သႅင်ႇၶဝ်ႈၽၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢဝ်ၵိၼ်မူတ်း ၶွင်ၵိၼ်ၼႂ်းမၼ်း”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးတင်း မိူဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၽႄငႃးသိုၵ်း လၢႆၾၢႆႇသေ ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၶၢၼ်းတိတ်ႉ ဢၼ်မီးတၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းၼၼ်ႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း