Thursday, June 20, 2024

သိုၵ်း TNLA လေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

Must read

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၸၶၢၼ်းတိတ်ႉ ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း သွင်ဝၼ်းထပ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 17/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 18/11/2023 ၼႆႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၽႄငႃးသိုၵ်းလၢႆၾၢႆႇသေ ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၸၶၢၼ်းတိတ်ႉ ဢၼ်မီးၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉ ၶမ်း ၼႆႉ မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇၸွႆႈထႅင်ႈ။

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၵၢၼ်သိုၵ်း တၢင်းထုင်ႉၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းလွႆ ၽႄငႃးသိုၵ်းလၢႆၾၢႆႇသေ ၶိုၼ်ႈယိုဝ်း တပ်ႉၸၶၢၼ်းတိတ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းၵေႃႈ ပႆႇသိမ်းလႆႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 9 မူင်း ၾၢႆႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ၵျႅတ်ႉ လမ်းၼိုင်ႈ မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇၸွႆႈ ၸွမ်းတိၼ်လွႆၸၶၢၼ်းတိတ်ႉ 3 လုၵ်ႈ။ ထိုင်မႃး ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:28 မူင်း မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇထႅင်ႈ 2 လုၵ်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ တင်းသွင်ၾၢႆႇတႄႉ ပႆႇႁူႉ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၵၢၼ်သိုၵ်း တၢင်းထုင်ႉၼမ်ႉ ၶမ်းလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း