Wednesday, June 19, 2024

ၵူၼ်းပၢင်ႇသၢႆး ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း- ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵိၼ်ယမ်ႉ

Must read

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ၸႂ်ႉတရူၼ်ႊပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၵူႈဝၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၶမ်ဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး တူၵ်းၵိၼ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶၢၼ်ၸႂ် လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 16 ပုၼ်ႉမႃး မၢၵ်ႇလူင်မႃးတူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ် တင်းၼမ်။ မိူဝ်ႈလဵဝ် တေလႆႈသွၼ်ႇဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၶဝ် ၸၼ်ႉသုင်ၼႃႇယဝ်ႉ ၸႂ်ႉတရူၼ်ႊသေ ပွႆႇမၢၵ်ႇ။သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်တႄႉ ဢမ်ႇႁတ်းတုမ်ႉတွပ်ႇသင်ၶိုၼ်း ။ ပၢႆႈၶဝ်ႈယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ဝတ်ႉၵျွင်းၸိူဝ်းၼႆႉ။ၸုမ်းဢူၺ်းလီၶဝ်သမ်ႉ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇၵူႈတီႈ ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် တီႈပၢင်သၢႆးၼႆႉ ၵူၼ်းၵႃႉၵူၼ်းၶၢႆၵေႃႈဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်သင်ယဝ်ႉ ၵူၼ်းတၢင်းၼွၵ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းမႃးၵၢႆ ။ၵူၼ်းၸိူဝ်းမီးငိုၼ်းသေ သိုဝ်ႉဝႆႉၶွင်ၵိၼ်ယမ်ႉၼမ်တႄႉ တိုၵ်ႉမီးၵိၼ်ယူႇသေတႃႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးငိုၼ်း ဢမ်ႇလႆႈသိုဝ်ႉဝႆႉတႄႉ ယၢပ်ႇလူင်ၶႃႈယဝ်ႉ  ” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆးၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပၢႆႈသွၼ်ႈယူႇၸွမ်း ႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉတီႈမူႇၸေႊ လႄႈ ၸေႊၵဝ်ႇ ၊ မိူင်းမၢဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ၸိူဝ်းပႆႇၸၢင်ႈပၢႆႈၵေႃႈ ၶမ်ဝႆႉၼႂ်းႁိူၼ်းၼႂ်းယေး ဢမ်ႇႁတ်းတူင်ႉတူဝ် ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇ ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ တႃႇတေဢွၵ်ႇသိုဝ်ႉၵိၼ်သိုဝ်ႉယမ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈ ၊ ၾႆးၾႃႉဝႃႈ လႅင်းၾူၼ်းဝႃႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇတတ်းမူတ်း ယၢပ်ႇၸႂ်တေႉၶႃႈ။ၵူၼ်းလႅၼ်လႅင်းၵႃး လႃႈသဵဝ်ႈ – ၵျွၵ်ႉမႄးၶဝ်ၵေႃႈ မႃးၶမ်ဝႆႉယူႇတီႈပၢင်ႇသၢႆးၼႆႉၵေႃႈ မီးဢေႃႈၼၼ်ႉ။တေဢွၵ်ႇဝဵင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉသဵင်ၵွင်ႈ သဵင်မၢၵ်ႇ ဢမ်ႇယဵၼ်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၶဝ်ႈထိုင်ပၢင်ႇသၢႆးယၢပ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၶမ်ဝႆႉၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁႃၽႂ်ပိုင်ႈ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ တေႁႂ်ႈၵူၼ်းမူႇၸေႊၶဝ်မႃးၸွႆႈၼႆၵေႃႈ တေပႆႇၸၢင်ႈ ၊ တေႁႂ်ႈႁဝ်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇမူႇၸေႊၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇငၢႆႈ။တေဝႃႈ ထူဝ်းၾူၼ်းယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်ၼႆၵေႃႈ လႅင်းၾူၼ်းသမ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈထႅင်ႈယၢပ်ႇဝႃႈယၢပ်ႇ။မိူဝ်ႈလဵဝ် ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးၽႂ်ယူႇဝႆႉၵေႃႈ ၺႃးသိုၵ်းၶဝ် ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ပေႃးမၢၵ်ႇပေႃးမိူဝ် ” – ဝႃႈၼႆ။

ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပၢင်ႇသၢႆးၼႆႉ ၸိူဝ်းမီးႁိမ်းၸမ်လုမ်းၸမ်ၸႆးၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၺႃး ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွႆႇမၢၵ်ႇၺႃးသႂ်ႇလႄႈ လူႉၵွႆတင်းၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 17/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:30 မူင်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်း ၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေးလႄႈ ဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉၵွႆၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း