Sunday, March 26, 2023

ၵူၼ်းၼွင်ၶဵဝ် 2 ပေႃႈလုၵ်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း တၢႆ ၽွင်းၵႂႃႇလႄႇထိူၼ်ႇ ႁႃၶီႈၶင်ႈ

Must read

ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 40 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇႁႃၶီႈၶင်ႈၼႂ်းထိူၼ်ႇသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် လူႉတၢႆ ထင်တီႈ။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ၶဵဝ်/ ပၢႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ၸၢႆးဢွင်ႇၸဵင်း ဢႃယု 45 ပီ လႄႈလုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်း ၸၢႆးၼုမ်ႇလႅင်း ဢႃယု 17 ပီ ၵႂႃႇႁႃၶီႈၶင်ႈၼႂ်းထိူၼ်ႇသေ ယဵပ်ႇ ၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် တီႈတၢင်းၽႄ ၼမ်ႉဢီႇဝႃႉ ၾၢႆႇႁွင်ႇဝၢၼ်ႈပဵင်းဢွႆႈ ယၢၼ်ဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 6 လၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ။

ၵူၼ်းၼွင်ၶဵဝ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶႃပေႃႈလုၵ်ႈ ၵႂႃႇႁႃၶီႈၶင်ႈၼႂ်းထိူၼ်ႇ တႃႇလဵင်ႉၼႃႈႁိူၼ်း  ။  ၵႂႃႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်ၼႂ်းထိူၼ်ႇသေ လႆႈလူႉတၢႆ။ လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းမဝ်းလူမ်ႉၵႂႃႇ။ ၽိူဝ်ႇလုၵ်ႈၸၢႆး မၼ်း ႁူႉတူဝ် တိုၼ်ႇၶိုၼ်ႈမႃး၊ ၼႅတ်ႈမိူဝ်းႁွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တႃႇမႃးၸွႆႈ။ ၽိူဝ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႃးထိုင် တမ်ႉ ဢမ်ႇ ႁၼ်တူဝ်တၢႆ လုင်းဢွင်ႇၸဵင်း ယဝ်ႉ ။  ပဵၼ်ၽႂ်ဢဝ်ၵႂႃႇၾင်တႄႉဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ ။ ဢမ်ႇႁၼ်လႄႈဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တၢင်း ၼၼ်ႉတႄႉပဵၼ်ၸုမ်း PDF ၶဝ်တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဢွင်ႇၸဵင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပဵင်းဢွႆႈ မေးၼၢင်း ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ပႃႈဢေး ဢႃယု 55 ပီလႄႈ မီးလုၵ်ႈၸၢႆး ၵေႃႉလဵဝ်။  

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၶၢၼ်းရူတ်ႉၵႃး ဢူးတေႇၸ ဢႃယု 45 ပီ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ၶိူဝ်းၼိမ်း ႁႂ်ႈတေႃႉသူင်ႇၶဝ်၊ ၽွင်းႁွတ်ႈတီႈသဵၼ်ႈ တၢင်း ဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ် – ပဵင်းဢွႆႈလႄႈ ၵုင်းတေႃႇမေႃႈ ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ထုၵ်ႇသိုၵ်း PDF ပိုတ်းယိုဝ်း တိူဝ်ႉမၢတ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈလုၵ်ႈၼိုင်ႈ တီႈပုမ်ၾၢႆႇသၢႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း