Saturday, June 15, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

သိုၵ်း TNLA ၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇတီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းၼုမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈလႆႈပၢႆႈ

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈပႃးၸဵမ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင် ၸၼ်ႉသုင်လႆႈပၢႆႈ။ ဝၼ်းတီႈ 15/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ TNLA တီႉၺွပ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ 8 ၵေႃႉၼိုင်ႈဢၼ်လုၵ်ႉၼိူဝ်လွႆမႃးယူႇတီႈ ဝၢၼ်ႈ 2 လၵ်းႁိမ်းၸမ်ဝဵင်း ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ ။ “ၶဝ်ယူႇတၢင်းဝၢၼ်ႈၼိူဝ်လွႆပုၼ်ႉဢေႃႈ။ ၶဝ်ၵေႃႈဝႃႈတႃႇလုၵ်ႈၸၢႆးၶဝ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈၼႆသေ ၶဝ်မႃးၶၢတ်ႈႁိူၼ်းယူႇတီႈဝၢၼ်ႈ 2 လၵ်း ႁိမ်းဝဵင်းၼႆႉ။...

ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမၢၼ်ႈၶႃႇ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 100 ပၢႆ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝတ်ႉမၢၼ်ႈၶႃႇ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁူဝ်ၵူၼ်း 260 ပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇ 100 ပၢႆ တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉမႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 12/9/2021 ၼႆႉ တီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝတ်ႉမၢၼ်ႈၶႃႇ ၸႄႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 50 ပၢႆ

 ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 50 ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 9/9/2021 ၼႆႉ ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၸေႃႉ၊ မၢၼ်ႈၶႃႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19...

ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉၵမ်ႇမထၢၼ်းႁူမ်ႈယဵၼ်/ ယဵၵ်ႉတႃႇ မိူင်းငေႃႉ ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ဝတ်ႉၵမ်ႇမထၢၼ်း ႁူမ်ႈယဵၼ်/ ယဵၵ်ႉတႃႇ ဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း လူၺ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 5/9/2021 တူၵ်းမႅၼ်ႈ ဝၼ်းလိူၼ်ၵဝ်ႈလပ်း ၵၢင်ဝႃႇ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၽတ်ႉတၼ်ႇတ ဝိရိယ ၸဝ်ႈၵွၼ်း ဝတ်ႉၵမ်ႇမထၢၼ်းႁူမ်ႈယဵၼ်/ ယဵၵ်ႉတႃႇ ဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ၽွင်းဢဝ်တူဝ်...

ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈမိူင်းငေႃႉ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 12 ၵေႃႉ

ဢွင်ႈတီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းငေႃႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်း မူတ်း12 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 3/9/2021 တီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝတ်ႉတႃႈလူင် ဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 12...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းငေႃႉ ၵိူတ်ႇလုၵ်ႈၸၢႆးဢွၼ်ႇၼႂ်းပၢင်သဝ်း

ဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မိူင်းငေႃႉ ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၵူၼ်း တိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼၼ်ႉ မီးမႄႈပုမ်ယႂ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵိူတ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင် ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး  ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 3/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉတႃႈလူင် ဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ မီးမႄႈပုမ်ယႂ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵိူတ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင်...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းငေႃႉပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးမီးတီႈ မိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းထဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉသေ လူႉတၢႆ ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတူၵ်းၸႂ် ၵူဝ်ႁႄ။ ႁၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် 2021 ၼႆႉ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းထဝ်ႈဢႃယု 80 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈ ဝႆႉတီႈဝတ်ႉတႃႈလူင် ဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝတ်ႉပၢင်ၸလွပ်ႈ ၵျွၵ်ႉမႄး သိုပ်ႇပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈထႅင်ႈ 200 ပၢႆ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉပၢင်ၸလွပ်ႈၼၼ်ႉ တႃႇႁူဝ်ၵူၼ်း 200 ပၢႆ သိုပ်ႇပၢႆႈၸူးထႅင်ႈ တီႈဝတ်ႉ မၢၼ်ႈၶႃႇ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 30/8/2021 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆၵူင် ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉပၢင်ၸလွပ်ႈၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းပၢႆႈၵႂႃႇ တီႈ ဝတ်ႉမၢၼ်ႈၶႃႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 200 ပၢႆ ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း TNLA,...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵျွၵ်ႉမႄး လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မီးတီႈဝတ်ႉပၢင်ၸလွပ်ႈ ၵျွၵ်ႉမႄး ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 500 ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၶဝ်ႈ ၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် လူဝ်ႇတၢင်း ၸွႆႈထႅမ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တေႃႇထိုင်  ဝၼ်းတီႈ 27/8/2021 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁဵင်ပၢႆ  ပႆႇ ၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ TNLA,...

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး

ၸုမ်းႁူမ်ႈသၢင်ႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းမိူင်းတႆး လႆႈတုင်းႁပ်ႉလူႇၶၢမ်ႇ တီႈပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆးလႄႈ ႁႅင်း ၵၢၼ်သေ ႁူမ်ႈၵၼ် ၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၼႂ်းမိူင်းတႆး တႃႇငိုၼ်း 1,200,000 ပျႃး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 24/8/2021 ယူႇတီႈ ၸုမ်းႁူမ်ႈသၢင်ႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းမိူင်းတႆး လႆႈၸွႆႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တၢင်းပွတ်းမိူင်းငေႃႉ၊ ၵုၼ်ၵွၵ်ႇ၊...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ႁဵင်ပၢႆ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ/ ယူႇသဝ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်းမီး ႁဵင်ပၢႆ  ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈ လွင်ႈယူႇသဝ်း ။ တေႃႇထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 23/8/2021 ၼႆႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ TNLA, SSPP တင်း RCSS တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်ယူႇ ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ - ဝၢၼ်ႈႁူးသူၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ႁိူၼ်းယေး လူႉၵွႆ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈပွတ်းၵျွၵ်ႉမႄး လႆႈပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်းၼပ်ႉႁဵင်   ၵူၼ်းမိူင်း တိူဝ်ႉၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ   ႁိူၼ်းယေးၵေႃႈလူႉၵွႆၸွမ်း ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 17/8/2021 သိုၵ်း TNLA, SSPP တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းဢိူင်ႇပၢင်ၵွၼ် ၸႄႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး...

ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈၵျွၵ်ႉမႄး လူင်းႁူင်းယႃၵႂႃႇ 3 ဝၼ်းၵူၺ်း လူႉသဵင်ႈ

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉၼိုင်ႈ တၼ်းလူင်းႁူင်းယႃ လႆႈ 3 ဝၼ်းၵူၺ်း လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ တီႈႁိူၼ်းယေး။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 12/8/2021 ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19   ထဝ်ႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ယူတ်းယႃတူဝ်ၶႅၼ်းၸိုၼ်ႈယဝ်ႉသေ လူင်းႁူင်းယႃ ပွၵ်ႈမိူဝ်းယူႇႁိူၼ်းတၼ်းလႆႈ 3 ဝၼ်းၵူၺ်း  လူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ တီႈႁိူၼ်းယေးမၼ်းၸၢႆး ပွၵ်ႈ...

သၢဝ် ၵျွၵ်ႉမႄး ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၶႄႇ ၺႃးတီႉသူင်ႇပွၵ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈဢဝ်ၵႂႃႇၶင်တူဝ်သေ ႁၢႆဝႆႉလႆႈ 5 လိူၼ်

ၼၢင်းသႅင်ပွႆး ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၶႄႇ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈၶႄႇ တီႉၺွပ်း  သူင်ႇ ပၼ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇႁၼ်ပွၵ်ႈထိုင် ႁိူၼ်း  ႁၢႆတူဝ်ဝႆႉလႄႈ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်းၵိုတ်းတၢင်းလင် ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်  ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/4/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၼၢင်းသႅင်ပွႆး ဢႃယု   28 ပီ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈၶႄႇ တီႉၺွပ်းတီႈဝဵင်း...

ၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁိူၼ်းဝူဝ်း ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ႁဵတ်းႁၢႆႉ ပေႃႉထုပ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၵူၼ်းမိူင်းငေႃႉ   ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 50 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇဢၼ်မႃးပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တီႉမတ်ႉသေ  ႁွင်ႉၵႂႃႇပေႃႉထုပ်ႉထတ်းထၢမ် ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/7/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ လုင်းသၢင်ႇသူၺ်ႇ ဢႃယု မွၵ်ႈ 55 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁိူၼ်းဝူဝ်း ၵိင်ႇၽႄ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img