Monday, July 15, 2024

ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈမိူင်းငေႃႉ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 12 ၵေႃႉ

Must read

ဢွင်ႈတီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းငေႃႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်း မူတ်း12 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 3/9/2021 တီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝတ်ႉတႃႈလူင် ဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 12 ၵေႃႉ။ ၼႂ်း 12 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပႃးမႄႈပုမ်ယႂ်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸဝ်ႈသၢင်ႇ ၵမ်ႈၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းငေႃႉ လၢတ်ႈၼႄၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ တင်းမူတ်း ၵူတ်ႇထတ်း 12 ၵေႃႉ တီႈဝတ်ႉတႃႈလူင်ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တေပႃးမႄႈပုမ်ယႂ်ႇ 2 ၵေႃႉ၊ ၸဝ်ႈသၢင်ႇ 2 ပႃး၊ ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 2 ၶူပ်ႇ 1 ၵေႃႉ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢႃယု 12 ၶူပ်ႇ၊ ဢႃယု 14 ပီ လႄႈ ဢႃယု 18 ပီ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်” – ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 12 ၵေႃႉ လႆႈႁွင်ႉၵႂႃႇၵၵ်းတူဝ်ယူႇဝႆႉတီႈႁူင်း ႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်မၢႆ 1 မိူင်းငေႃႉဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ဝဵင်းမိူင်းငေႃႉၼႆႉ တင်းမူတ်းမီးႁူဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ 100 ပၢႆ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶိုမ်းမႂ်ႇ၊ ႁိူၼ်းဝူဝ်းလႄႈ တႃတေႁွင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်မႃး လႆႈထုၵ်ႇ Lockdown ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်းတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼၼ်ႉ ပူၼ်ႉမႃးလၢႆဝၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢႃယု 80 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်း ပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းငေႃႉၼႆႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 19 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇ 12 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝၢၼ်ႈတႃႇလူင်၊ တႃႇ 7 ၵေႃႉတႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းငေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉသိုၵ်း TNLA, SSPP တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးမႃးၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်း မွၵ်ႈ 2,500 လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး တီႈယူႇတၼ်းသဝ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် လိူဝ်ႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း