Tuesday, June 18, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵျွၵ်ႉမႄး လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

Must read

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မီးတီႈဝတ်ႉပၢင်ၸလွပ်ႈ ၵျွၵ်ႉမႄး ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 500 ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၶဝ်ႈ ၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် လူဝ်ႇတၢင်း ၸွႆႈထႅမ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈၵျွၵ်ႉမႄး

တေႃႇထိုင်  ဝၼ်းတီႈ 27/8/2021 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁဵင်ပၢႆ  ပႆႇ ၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ TNLA, SSPP တင်း RCSS။  ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးလႄႈ ႁၢမ်းၵၢၼ်ငၢၼ်း။

- Subscription -

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈ ပၢႆႈမႃးၼႆႉ မီးၶၢဝ်းတၢင်း 5-6 ဝၼ်း။ လႆႈၵိၼ်ၶဝ်ႈၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် 2 တႃႇၵူၺ်းၶႃႈ။ လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်တႄႉ လူဝ်ႇၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ၶူဝ်းၼုင်ႈၵေႃႈ လူဝ်ႇၶႃႈ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၼုင်ႈၶူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မႃးၵူၺ်းၶႃႈၼႃႇ။  ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၽၵ်းတူႁိူၼ်း ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်း ။   ပွႆႇပႅတ်ႈဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်းၶႃႈဢေႃႈ။  ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 26/8/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 4 မူင်းၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆၵူင် 2 ၵေႃႉ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ႇၶဝ်ႁၢင်ႈဝႆႉ  ၵေႃႉၼိုင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃၵျွၵ်ႉမႄး ၼႆယဝ်ႉ။

“ၶဝ်ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢၼ်သိုၵ်းႁၢင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉၶႃႈ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ မႃးၼွၼ်းၶၢင်းၵၼ်သေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ် ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတီႈၵျွၵ်ႉမႄးယဝ်ႉၶႃႈ။ ၵေႃႉဢမ်ႇပေႃးမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းၼၼ်ႉတႄႉ ယူႇ ဝႆႉတီႈဝတ်ႉၼႆႉၵူၺ်းၶႃႈ။ တိူဝ်ႉၺႃးၼႃႈၶႅင်ႈမၼ်း။”-  ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၼမ်ႉၸေႃႉလႄႈ မိူင်းတၢင်ႈၵေႃႈ မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမႃးသွၼ်ႈ တိူဝ်းမႃးထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႈ တိုၵ်ႉပၢႆႈ လူင်းမႃးထႅင်ႈယူႇၶႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် တီႈမိူင်းတၢင်ႈ ၼမ်ႉၸေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈတိူဝ်းမႃးထႅင်ႈ။ တီႈမိူင်းတၢင်ႈၼႆႉ မီးၸမ် 200 တီႈ ၼမ်ႉၸေႃႉသမ်ႉမီး 112 ၵေႃႉၼႆႉၶႃႈ။ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ ၵႂႃႇယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉၵေႃႈမီး”-  ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ ၸိူဝ်းပၢႆႈၵႂႃႇယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းၽႂ်မၼ်းတေမီး 100 ပၢႆ ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈယိုၼ်ႈမိုဝ်းၵဵပ်းလႆႈ။ တီႈၵိဝ်ႇသႅဝ်း 130 ပၢႆ၊ တီႈပၢင်ၸလွပ်ႈ 490 ပၢႆ၊ တီႈၼမ်ႉၸေႃႉ 100 ပၢႆ၊ မိူင်းတၢင်ႈ မွၵ်ႈ 200 လႄႈ မိူင်းငေႃႉ 500 ပၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ လႆႈပၢႆႈမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၽႂ်မၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း