Sunday, May 19, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵိုင် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽွင်ႈ

Must read

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 207 ၵေႃႉၼၼ်ႉ   ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ယေးယဝ်ႉ 130 ပၢႆ ယၢမ်းလဵဝ် ၵိုတ်း 76 ၵေႃႉ ပႆႇပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵိုင်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉပၢင်လၢင်ႈ ဝၢၼ်ႈၽၵ်းႁိ ဢိူင်ႇ တူင်ႇလၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးယဝ်ႉ တေ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵျွင်း၊ ၼွင်ပိင်၊ ၵုင်းယူမ်း၊ ၸၢမ်ၵႃးလႄႈ ၼႃးမူင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၵႆႈႁဝ်းၶႃႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ဢမ်ႇတၼ်းၶိုတ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးႁဝ်း ၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းၸဵမ်ၸဝ်ႉၶႃႈ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပၢင်တိုၵ်း ၵေႃႈသမ်ႉပႆႇယဵၼ် မိူဝ်ႈဝႃး တိုၵ်ႉပဵၼ်ထႅင်ႈယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်း ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယွၼ်ႉသိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ တီႈဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 12 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။  

“ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ တီႈဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်းၼႆႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 12 ၵေႃႉၶႃႈ။   တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးႁဝ်းၶႃႈ 70 ပၢႆၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈတမ်းၸႂ်ဝႆႉယူႇၶႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇပၼ် ဢွၵ်ႇ ဝၢင်းႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မီးမေႃယႃ တီႈဝၢၼ်ႈဝႆႉယူႇၶႃႈ”- ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈတူင်ႇလၢဝ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉတီႈႁူင်းႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈၽၵ်းႁီးတႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆလူင် မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 26 ၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လွႆလူင် ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်း လႆႈပၢႆႈမႃးထႅင်ႈ တီႈဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်းၼႆႉ တႃႇႁူဝ်ၵူၼ်း 50 ပၢႆ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးဝႆႉ ၵမ်း ဢွၼ်တၢင်း တီႈဝတ်ႉပၢင်လၢင်းၼၼ်ႉသေ ယၢမ်းလဵဝ် မႃးၶွၼ်ႈယူႇႁူမ်ႈၸွမ်းၵၼ်ဝႆႉ တင်းမူတ်း မီး 76 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း