Sunday, July 14, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝတ်ႉပၢင်ၸလွပ်ႈ ၵျွၵ်ႉမႄး သိုပ်ႇပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈထႅင်ႈ 200 ပၢႆ

Must read

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉပၢင်ၸလွပ်ႈၼၼ်ႉ တႃႇႁူဝ်ၵူၼ်း 200 ပၢႆ သိုပ်ႇပၢႆႈၸူးထႅင်ႈ တီႈဝတ်ႉ မၢၼ်ႈၶႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 30/8/2021 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆၵူင် ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉပၢင်ၸလွပ်ႈၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းပၢႆႈၵႂႃႇ တီႈ ဝတ်ႉမၢၼ်ႈၶႃႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 200 ပၢႆ ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း TNLA, SSPP တင်း RCSS ပဵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး  ။

- Subscription -

လုင်းၸၢႆးလႅင်းႁၢၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢၼ်ပၢႆႈမႃးတီႈမၢၼ်ႈၶႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး  ဢၼ်ပၢႆႈႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉတီႈပၢင်ၸလွပ်ႈၼၼ်ႉၶႃႈ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆၵူင် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ပၢင်တိုၵ်း သမ်ႉ ပဵၼ်ၸမ်ႁႅင်းၼႅၼ်ႇလႄႈ ၶဝ်ၸင်ႇၶိုၼ်းၶၢႆႉမႃး။ ယဝ်ႉၵေႃႈ သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ႁဝ်းၶႃႈ မႃးယူႇတီႈလဵဝ်ၼႆ ႁဝ်း ၵေႃႈ တေၸၢင်ႈၸွႆႈငၢႆႈဢိတ်းၼိုင်ႈ။ လွင်ႈတၢင်းပဵၼ်တႄႉ ၵူဝ်တႄႉ လီၵူဝ်ယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ လူဝ်ႇလႆႈၾၢင်ႉသတိၵၼ်”- ဝႃႈ ၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဢိူင်ႇႁူးသူၼ်ၼၼ်ႉ တေမီးႁူဝ်ၵူၼ်း 1,500 ပၢႆ ၼႆႉၵေႃႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈ ထႅမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တႃႇႁဵတ်းသုမ်ႉသွင်း ၽႃႈယၢင်/ မူဝ်းၵႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

“တီႈႁူးသူၼ်ၼႆႉ မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 1,500 ပၢႆ တီႈၼၼ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ သီႇဝၢၼ်ႈ မႃးၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ဝႆႉ။ တီႈၼၼ်ႈသမ်ႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶဝ်လူဝ်ႇႁဵတ်းသုမ်ႉသွင်းသေယူႇ ၽႃႈၽႅၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ဢၼ်ၶဝ်လူဝ်ႇသမ်ႉ ပဵၼ် ၽႃႈယၢင်/ မူဝ်းၵႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ”-  လုင်းၸၢႆးလႅင်းႁၢၼ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး

TNLA, SSPP လႄႈ RCSS ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ၊ ယၢမ်းလဵဝ်  မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မွၵ်ႈ 2,500 ပၢႆယဝ်ႉ  ။  ပဵၼ်မႄႈမၢၼ်း၊  လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင်၊ ၵူၼ်းထဝ်ႈ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵမ်ႈၼမ်။  ထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇၵိၼ်ယူႇလႄႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း