Thursday, July 25, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ႁဵင်ပၢႆ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ/ ယူႇသဝ်း

Must read

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်းမီး ႁဵင်ပၢႆ  ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈ လွင်ႈယူႇသဝ်း ။

Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး

တေႃႇထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 23/8/2021 ၼႆႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ TNLA, SSPP တင်း RCSS တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်ယူႇ ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ – ဝၢၼ်ႈႁူးသူၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တုမ်ႉယွၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ႁူဝ်ၵူၼ်း ႁဵင်ပၢႆ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ယၢမ်းလဵဝ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈ လွင်ႈယူႇသဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸုမ်းပရႁိတ ၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼႆႉ မီးယူႇၵူႈဝၼ်းယဝ်ႉ။ တင်းဝၢၼ်ႈပိုၼ်ႉ ၊ပၢင်ၸလွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးဢေႃႈ။ တၢင်းပၢင်ၸလွင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လင်ႁိူၼ်း 98 လင် ႁူဝ်ၵူၼ်း 390 ၵေႃႉ ၽႅဝ်မႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20 ၼႆႉထႅင်ႈ။ တီႈမိူင်းတင်ႈၵေႃႈ ၽႅဝ်မႃးထႅင်ႈ လင်ႁိူၼ်း 49 လင် ႁူဝ်ၵူၼ်း 139 ၵေႃႉ။ တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတႄႉ ယၢပ်ႇၸႂ်ဝႆႉ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉၶႃႈဢေႃႈ”-  ဝႃႈၼႆ။

Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး

ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တိူဝ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈလႄႈ လႆႈမႆႈၸႂ်လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ လွင်ႈယူႇသဝ်းၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး တႃႇပၢႆး ယူႇလီၵေႃႈ လႆႈမႆႈၸႂ် ပႃးထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

“ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 20 ၵေႃႉ ၶဝ်ဢမ်ႇပႃးမႃးၽႃႈႁူမ်ႇ ၶူဝ်းၼွၼ်းမႃးလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢဝ်ၵႂႃႇသူင်ႇပၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ လွင်ႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉ ၵူႈလွင်ႈၶႃႈယဝ်ႉ ဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၵေႃႈ ပေႃးႁိုင်တႄႉ ဢမ်ႇၵုမ်ႇ ၵၼ်ၶႃႈ။ တီႈၵိဝ်ႇသေႃႉၵေႃႈ တိူဝ်းမႃးထႅင်ႈ မီး 138 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ တီႈဝၢၼ်ႈလႄႈ ဝဵင်းၵေႃႈ မၼ်းၵႆ ၵၼ်ၼႅၼ်ႇလႄႈ တင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉမီးတင်းၼမ်ၶႃႈယဝ်ႉ”-  လုၵ်ႈၸုမ်းပရႁိတ ၵျွၵ်ႉမႄး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ တီႈၵိဝ်ႇသေႃႉ 138 ၵေႃႉ၊ တီႈပၢင်ၸလွင်း 390 ၵေႃႉ၊တီႈၼမ်ႉၸေႃႉ 100 ပၢႆ၊ မိူင်းတင်ႈ 130 ပၢႆ၊ တီႈမိူင်းငေႃႉ 500 ပၢႆ လႄႈ ၸိူဝ်းယူႇဝႆႉႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉၼႂ်းဝဵင်း ဢၼ်ယိုၼ်းၵဵပ်းလႆႈသဵၼ်ႈမၢႆဝႆႉ သမ်ႉ 100 ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း