Tuesday, June 18, 2024

လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း တီႈမိူင်းၵုတ်ႇ တၢႆ 5 ႁၢႆဝႆႉ 6

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 6 မူင်း တီႈဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈ   ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းသေ လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်းသႂ်ႇ ၵူၼ်း မိူင်း 11 ၵေႃႉ  ထူပ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆ 5 ၵေႃႉ ႁၢႆဝႆႉ 6 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢွင်ႈတီႈလိၼ်ၵူၼ်ႇပင်း တီႈမိူင်းၵုတ်ႈ 24/8/2021

တူဝ်တၢႆ ၵူၼ်း 5 ၵေႃႉၼၼ်ႉ လႆႈၶုတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈယဝ်ႉ ၵိုတ်းထႅင်ႈ 6 ၵေႃႉၼၼ်ႉတႄႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၶုတ်းႁႃတူဝ်ထႅင်ႈယူႇ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း မိူင်းၵုတ်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

“မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လိၼ်ၵူၼ်ႇလူင်းမႃး ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉၶုတ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆ 5 ၵေႃႉၵူၺ်း ၶႃႈ။ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၶုတ်းထႅင်ႈယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလိၼ်ၵူၼ်ႇပင်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်းယူႇဝႆႉႁိမ်း ၸွမ်းတႂ်ႈလွႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ၵွပ်ႈ ၼႆလႄႈ လႆႈဢဝ်လိၼ်ၵုၼ်ႇပင်းသႂ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

“ၵူၼ်းမိူင်းသမ်ႉ ယူႇႁိမ်းလွႆဝႆႉ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ လိၼ်လွႆၼႆႉသမ်ႉ ၵူၼ်ႇပင်းလူင်း   ပႃးၵႂႃႇ ႁိူၼ်းလၢႆလင်တႄႉ ပႆႇႁူႉ။ ၸွမ်းၼင်ႇ ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၼႄတႄႉ ပႃးၵႂႃႇၵူၼ်း 11 ၵေႃႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ပႆႇလႆႈႁူႉႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းၶႃႈ။ တေႃႈလဵဝ် တိုၵ်ႉထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ 5 ၵေႃႉၵူၺ်းၶႃႈ”- ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် မိူင်းၵုတ်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢွင်ႈတီႈလိၼ်ၵူၼ်ႇပင်း တီႈမိူင်းၵုတ်ႈ 24/8/2021

ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈၼႆႉ ပေႃးၶၢဝ်းၾူၼ်မႃးၼႆၸိုင် ၵႆႉမီးလွင်ႈလိၼ်ၵူၼ်ႇပင်းၵူႈပီ။

မိူၼ်ၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/8/2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ တီႈမိူင်းၵုတ်ႈၼႆႉ လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်းသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း 3 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 5 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း