Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းထုင်ႉသီႇပေႃႉ 2 ၵေႃႉပူႇယႃႈ ၺႃးၵူၼ်းယွင်ႇယႃႈ ၽၼ်း ၵေႃႉ႞ တၢႆ ၵေႃႉ႞ မၢတ်ႇ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸေႈၶၢၼ် သီႇပေႃႉ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ - သွင်ၽူဝ်မေး ၺႃးၵူၼ်းယွင်ႇယႃႈ လၢၵ်ႈလႅဝ်း လမ်းၽၼ်း၊ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ် လူႉတၢႆ၊ ၵေႃႉပဵၼ်မေးၵေႃႈ မၢတ်ႇၸဵတ်းၸွမ်း။ ဝၼ်းတီႈ 20/7/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 3 မူင်း သွင်ၽူဝ်မေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸေႈၶၢၼ် ဢိူင်ႇသီႇထွၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထုၵ်ႇၸၢႆးတွမ်ႇ...

ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လူႉသဵင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 13/7/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း လုင်းၸၢႆးလဵၵ်ႉ ဢႃယု 60 ပီ ႁူဝ်ပဝ်ႈတီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ ပႃႇတီႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး (ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ) ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ် ယွၼ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ တီႈႁိူၼ်းယေးမၼ်းၸၢႆး ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။ လုင်းၸၢႆးၽူဝ်းဢွင်ႇ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ...

ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵူၼ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁိမ်း 200 ၵေႃႉ ၵူၼ်းတၢႆၵေႃႈ ၼမ်မႃး

ၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆမႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸမ်ထိုင် 200 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆၵေႃႈ မီးၵႂႃႇ 6 ၵေႃႉ။ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃး တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/7/2021 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မူၵ်းယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ 300 ပၢႆ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်း

ထုင်ႉဢၼ် သိုၵ်း RCSS တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ တိုၵ်းတေႃးၵၼ် မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 2-3 လိူၼ်ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈမူၵ်းယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 300 ပၢႆ ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼၼ်ႉ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၶိုၼ်း။ တႄႇဢဝ်လိူၼ် ဢေႊပရိူဝ်ႊမႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ငဝ်းလၢႆးသိုၵ်းသိူဝ် ဝူင်ႈၵၢင်ၸုမ်းသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ တင်း ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS...

ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈသီႇပေႃႉမီး 160 ပၢႆ လူႉတၢႆ 4 ၵေႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းၾၢင်ႉယူႇၵိၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼမ်ၶိုၼ်ႈ ၵူႈဝၼ်း တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် 167 ၵေႃႉ လႄႈ လူႉတၢႆယဝ်ႉ 4 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/7/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈၵေႃႇမတီႇၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဢိူင်ႇၼမ်ႉမ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ  ၵႂႃႇသေႃႇပၢဝ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ...

ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈထိုင် 10 ပၢႆ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ   ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ပုင်ႈၶိုၼ်ႈဝႆး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆၼႆႉ  မီးထိုင် 13 ၵေႃႉ ၵႂႃႇတၢႆတီႈ ႁူင်းယႃ လႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ 300 ပၢႆ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ တႃႇယူႇၵိၼ်

ၸုမ်းသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼင်ႇၵၼ် ႁိမ်တီႈယူႇၵၼ် တိုၵ်းၵၼ် တေႃးၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း 300 ပၢႆ ၸိူဝ်းၺႃး ၸၢၵ်ႇသိုၵ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ တႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၸုမ်းသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼင်ႇၵၼ် ႁိမ်တီႈယူႇၵၼ် တိုၵ်းၵၼ် တေႃးၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသူၼ်လူင်၊...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၼႄးဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်း PDF

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၢပ်ႈၼႄးဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၵေႃႉ တၢႆတီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း ၼႂ်းၸုမ်း PDF ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/6/2021 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈယိုဝ်း ၸုမ်းသိုၵ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ PDF ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်း ဝဵင်းလိူဝ်ႇ၊ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းပႃးတင်းၼမ်။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ   ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ...

ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ လူႉသဵင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် လုင်းၸၢႆးတၢၼ်းထုၼ်း ဢႃယု 58 ပီ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဢၼ်ပဵၼ်  ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး/ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈလႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ဢူၺ်းၵေႃႉ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သီႇပေႃႉ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ လုၵ်ႈၸုမ်းပရႁိတ သီႇပေႃႉ    ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ ဢမ်ႇႁူႉလူၺ်ႈလွင်ႈတၢင်း၊ လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး ပဵၼ်ၼမ်ႉႁူၼမ်ႉတႃ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မွၵ်ႈ 2 မူင်း မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸုမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈမႃးႁွင်ႉဢဝ်တူဝ် ၸၢႆး လၢဝ် ဢႃယု မွၵ်ႈ 30 ပီ...

ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ တီႈၼမ်ႉလၼ်ႈ ထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...

ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇမီး 40 ပၢႆ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉလႄႈ လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  တင်းမူတ်း 49 ၵေႃႉ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈပဵၼ်ၽူႈယိင်း ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉသေတၢႆမိူဝ်ႈၼႆႉပဵၼ် ၼၢင်းဢေးသူၺ်ႇ ဢႃယု 41  ပီ ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ။ မၼ်းၼၢင်းၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းမီးၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆသေ သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉသီႇပေႃႉ ။ မိူဝ်ဝႃးယင်းတိုၵ်ႉယူႇလီလၢတ်ႈၵႂၢမ်းလႆႈလီယူႇ ထိုင်မႃးၼႂ်ၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 15/6/2021...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပွတ်းႁွင်ႇ 5 ႁဵင်ပၢႆ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈသိုၵ်း ၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸႄႈဝဵင်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 5 ႁဵင်ပၢႆ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼင်ႇၵၼ်  ၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 31/5/2021 ယူႇတီႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ သီႇပေႃႉလႄႈ ၼမ်ႉ တူႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈသီႇပေႃႉသၢမ်ႁဵင်ပၢႆ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇၵိၼ် မွင်းပၢင်တိုၵ်းယဵၼ် ၶႂ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ ၼမ်ႉလၼ်ႈ မုင်ႈမွင်း ႁႂ်ႈပၢင်တိုၵ်း ၸဵဝ်းယဵၼ် ၊ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈ ယၢမ်းလဵဝ်ပဵၼ်ၶၢဝ်းၶဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး လုမ်းလႃးတႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈလႄႈ ၶႂ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်းၼႃႇယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ ၼမ်ႉလၼ်ႈမီး 3 ႁဵင်ပၢႆ၊ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း RCSS လႄႈ SSPP ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်၊ လႆႈယူႇသဝ်းတီႈဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇလႄႈ ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း  2-3 လိူၼ်ယဝ်ႉ။...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈၼမ်ႉတူႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽွင်ႈ

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း သွင်ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်လူင် ႁူဝ်ၵူၼ်း ၸမ် 100 ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး   ၸိူဝ်းၺႃးၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈၶိုၼ်းမိူဝ်းႁဵတ်းသုမ်ႉသွင်းသေ ယူႇသဝ်း။  ဝၼ်းတီႈ 27-28/5/2021 သွင်ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်လူင် ဢိူင်ႇပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်လိူၼ်ပၢႆၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း တေမီးႁူဝ်ၵူၼ်းၸမ် 100 ။  ႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်းထုၵ်ႇၾႆးမႆႈၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸွႆႈၵၼ်ႁဵတ်းသုမ်ႉသွင်းၵၼ်သေ ယူႇသဝ်းၵႂႃႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img