Thursday, July 18, 2024

ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈထိုင် 10 ပၢႆ

Must read

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ   ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ပုင်ႈၶိုၼ်ႈဝႆး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆၼႆႉ  မီးထိုင် 13 ၵေႃႉ ၵႂႃႇတၢႆတီႈ ႁူင်းယႃ လႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

Photo Shar Htat Paing/ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ဢဝ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် မႃးတီႈႁူင်းယႃ သီႇ ပေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်  ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယၢမ်းလဵဝ်  သူင်ႇ ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၸုမ်းပရႁိတ သီႇပေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈ ဢေႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်သွင်လိူၼ် မႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉႁဝ်းၶႃႈ ၵူတ်ႇ ထတ်းၵူၼ်းတိတ်ႉၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ မီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 13 ၵေႃႉ။ ၼႂ်း 13 ၵေႃႉၼၼ်ႉ လူႉတၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၵူၼ်းပဵၼ်တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ တင်းမူတ်း 13 ၵေႃႉၼႆႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ယူတ်းယႃႁၢႆၶႅၼ်း လူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉ 2 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ လႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉသိုပ်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇ တင်းမူတ်း 10 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၵူၼ်းသီႇပေႃႉၼႆႉ ၵႂႃႇတၢႆတီႈႁူင်းယႃလႃႈသဵဝ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/6/2021 ၼၼ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ တင်ႈတႄႇလၢမ်းၽႄႈၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူဝ်ႈပီဢွၼ် 2020 တေႃႇထိုင် လိူၼ်မေႊ 2021 ၼႆႉ ဢမ်ႇၽႄႈလၢမ်းထိုင်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းပဵင်းၵမ်းၼႆႉသေၵမ်း။ ဝၢႆးလင် ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်း CDM ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းပၼ်လီလီ ၊ ဢမ်ႇမီးၽႅၼ်ၵၢၼ် ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈလီလီလႄႈ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ် ၵျုၼ်ႊၼႆႉမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 20 ဝၼ်းပၢႆမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်းဝိတ်ႉ 250  ပၢႆ။တၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်မီး 5 ၵေႃႉယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း