Thursday, July 25, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈသီႇပေႃႉသၢမ်ႁဵင်ပၢႆ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇၵိၼ် မွင်းပၢင်တိုၵ်းယဵၼ် ၶႂ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း

Must read

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ ၼမ်ႉလၼ်ႈ မုင်ႈမွင်း ႁႂ်ႈပၢင်တိုၵ်း ၸဵဝ်းယဵၼ် ၊ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈ ယၢမ်းလဵဝ်ပဵၼ်ၶၢဝ်းၶဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး လုမ်းလႃးတႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈလႄႈ ၶႂ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်းၼႃႇယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

Photo Hsipaw Youth- ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈသီႇပေႃႉယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇတႃႇၵိၼ် ဢွၼ်ၵၼ်ၶႂ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ ၼမ်ႉလၼ်ႈမီး 3 ႁဵင်ပၢႆ၊ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း RCSS လႄႈ SSPP ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်၊ လႆႈယူႇသဝ်းတီႈဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇလႄႈ ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း  2-3 လိူၼ်ယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၽၵ်းယိူဝ်ႈ ၼၢင်းၶဵဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ တင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပွတ်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၽၵ်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇတူမ်ႈႁုင်ၶႃႈ။   ပေႃးမီးၸဝ်ႈတႃႇၼ တူမ်ႈႁုင်တီႈႁိူၼ်းသေဢဝ်မိူဝ်းလဵင်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် သိုဝ်ႉသေဢဝ်မိူဝ်းၸႃႇၵ လဵင်ႉလူပၼ်ၼႆ ယိင်ႈၶႅၼ်းလီၶႃႈဢေႃႈ ။ တၢင်းၵိၼ်ႁႅင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ပႃၶူဝ်ႈ ၼမ်ႉၽိတ်ႉ ပႃဢႅပ်ႇ ၶဝ်ႈသွႆးႁႅင်ႈ ဢၼ်ၵိၼ်လႆႈၵမ်းလဵဝ်ၼႆ ယိင်ႈၶႅၼ်းလီၶႃႈ ၊ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇတူမ်ႈႁုင်ၶႃႈဢေႃႈ ”-  သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

Photo Hsipaw Youth- ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈသီႇပေႃႉယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇတႃႇၵိၼ် ဢွၼ်ၵၼ်ၶႂ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ၼမ်ႉလၼ်ႈတင်းသီႇပေႃႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း 3 ႁဵင်ပၢႆ ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းထုင်ႉၼမ်ႉတူႈ လႄႈ ႁိမ်းႁွမ်း ထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဢၼ်မႃးသွၼ်ႈတီႈသီႇပေႃႉတႄႉ တေမီးၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ။ တီႈၼမ်ႉလၼ်ႈၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶၢႆးမွၼ် ပၢႆႈမႃးယူႇဝႆႉ မွၵ်ႈၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ်ယဝ်ႉ။   ဝၼ်းတီႈ 19 လိူၼ်မေႊၼႆႉ ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်းပၢႆႈမႃးထႅင်ႈ တီႈၼမ်ႉလၼ်ႈ  ။ ပဵၼ်ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးလွၼ်ႉလွၼ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၶႂ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈၽႂ်မၼ်းတႃႇၶဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၼႃး လုမ်းလႃးၼႃႈလိၼ်တႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ၼၼ်ႉသေ သိုၵ်း RCSS တင်း ၶွင်ႇ သီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ RCSS တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ TNLA, SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တၢင်းပွတ်းၵျွၵ်ႉ မႄး၊ သီႇပေႃႉလႄႈ ၼမ်ႉတူႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း