Friday, July 19, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပွတ်းႁွင်ႇ 5 ႁဵင်ပၢႆ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈသိုၵ်း ၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်

Must read

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸႄႈဝဵင်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 5 ႁဵင်ပၢႆ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼင်ႇၵၼ်  ၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

Photo Hsipaw Youth- ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၶႂ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ပဵၼ်ၶၢဝ်းသူၼ်လႄႈ ဢၢၼ်းၶႂ်ႈမိူဝ်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 31/5/2021 ယူႇတီႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ သီႇပေႃႉလႄႈ ၼမ်ႉ တူႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တင်းသၢမ်ၸႄႈဝဵင်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၼၢင်းမူၺ် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး သိုၵ်းတင်းမူတ်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၶဝ် ၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းလူဝ်ႇၽုၵ်ႇ သွမ်ႈ ၵၼ်ယဝ်ႉလႄႈ ၵူဝ်လႆႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈတူၵ်းလႃႈ/တူၵ်းလိုၼ်း ၵူဝ်လႆႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၵူဝ်မိူဝ်းၼႃႈ ပီၼႃႈမႃး လႆႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶၢၼ်ၸႂ်ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈႁႆးၼႃႈသေ တႃႇတေထႆႁႆႈ သွမ်ႈၼႃး ၽုၵ်ႇၸိူဝ်ႉ ၽၼ်းသေ ပိူင်ပိူင်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းသမ်ႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး တီႈယူႇဝႆႉလႄႈ သင်ဝႃႈ ၶၢဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈသင်ဝႆႉၸိုင် တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ တႃႇပီၼႃႈ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လႄႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေတုမ်ႉတိူဝ်ႈပႃးသေ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈဢမ်ႇမီးတီႈပိုင်ႈဢိင်ၸႂ်ယႂ်ႇ   ဝႃႈၼႆ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသေ တုၵ်းယွၼ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆ ႁႂ်ႈၵိုတ်းပႅတ်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁႂ်ႈၶိုၼ်း ၽဵဝ်ႈပၼ်မၢၵ်ႇၸိူဝ်းၾင်ဝႆႉလႄႈ ပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ၺႃးတီႉမတ်ႉၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ။ ႁႂ်ႈႁိပ်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၼ် ႁႂ်ႈၵူၼ်း ပၢႆႈၽေး ပေႃးၸၢင်ႈလႆႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႆႈၼႃးလႆႈၶိုၼ်း မိူၼ်ပၵ်းၵဝ်ႇပိူင်ၵဝ်ႇ။ ႁႂ်ႈၸွႆႈပၼ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉ တၢင်း ၵိၼ် ၽွင်းတိုၵ်ႉလႆႈပၢႆႈၽေးယူႇၼႆႉ ၵုမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈထူၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းယူႇၼၼ်ႉ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 5 ဝၢၼ်ႈၼႂ်းၼမ်ႉတူႈ  ၺႃးၽဝ် 117 လင်  ။   ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈထုၵ်ႇ တီႉၺွပ်းၵုမ်း ၶင်၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ၊မၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆၸွမ်း၊ ယွၼ်ႉဢဝ်ၵွင်ႈဢွၼ်ႇ ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်း လႄႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵေႃႈ လႆႈလုၵွႆ၊ ဝူဝ်းၵႂၢႆး  တၢႆမၢၵ်ႇတၢႆမိူဝ်။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉသမ်ႉ ၵျွင်းဝၢၼ်ႈၸၢမ် 2,510 ၵေႃႉ၊ ၵျွင်းဝၢၼ်ႈလီႈ 200 ပၢႆ၊ ၵျွင်းၼမ်ႉလိၼ်း 200 ပၢႆ၊ တိုၵ်းဢွင်ႈသဝ်း 353 ၵေႃႉ၊ ၵူဝ်ႇတွင်ႇၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ 245 ၵေႃႉ။

တီႈၵျွၵ်ႉမႄးသမ်ႉ ဝၢၼ်ႈပၢင်သီ 300 ပၢႆ ဝၢၼ်ႈဢုမ်းငၢမ်း 80 ၵေႃႉလႄႈ တီႈၼမ်ႉတူႈသမ်ႉ ၵျွင်းမၢၼ်ႈၸၢမ် 334 ၵေႃႉ၊ ၵျွင်း ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇလူင် 336 ၵေႃႉ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်ၶႃ 118 ၵေႃႉလႄႈ ၵျွင်းၵွင်းႁုင်း 157 ၵေႃႉလႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်သပေႇ 506 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း