Saturday, June 22, 2024

ပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵျွၵ်ႉမႄးမၢတ်ႇၸဵပ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးတီႉ 3 ၵေႃႉ

Must read

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵျွၵ်ႉမႄးသိုပ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း၊ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ သေ ၺႃးတီႉၵႂႃႇ 3 ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။

Photo CJ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၺႃးတိၼ်ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်တီႈၵျွၵ်ႉမႄး 31/5/2021

  ဝၼ်းတီႈ 31/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵျွၵ်ႉမႄး ဢွၵ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၊ ၺႃးသိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးဢွင်ႇၶၢႆႇ ဢႃယု မွၵ်ႈ 21 ပီ  ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိုၵ်ႇႁေႃႈၵႃးလမ်းၽႃႇတမ်  ၊   ၸိူဝ်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ တၼ်း  ၸွႆႈဢဝ်တူဝ်မၼ်းၸၢႆး ပၢႆႈလွတ်ႈ ၊ ဢမ်ႇတၼ်းၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း ။ 

- Subscription -

ၵူၼ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ဢၼ်ႁၼ်တႂ်ႈတႃ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပလိၵ်ႈ/သိုၵ်းၶဝ် ဢဝ်ၵႃးလမ်းၽႃႇၸၢႆး ဢွင်ႇၶၢႆႇ တိုၵ်ႉၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈသေ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်။   လၢၵ်ႈၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးတီႉၶႃ မၼ်း  ။ ၵူၺ်းၵႃႈၶဝ်ၼင်ႇၵၼ်တၼ်းၸွႆႈၵၼ်ဢဝ်ၵၼ်ပၢႆႈလွတ်ႈဢေႃႈ ။ ၵတ်ႉၵႃႈဢမ်ႇတၼ်းၺႃးတီႉ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်ၽွမ်ႉၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဢွင်ႇၶၢႆႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းပွၵ်ႉ 8 ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။  တူဝ်မၼ်းၸၢႆးတၼ်းပၢႆႈလွတ်ႈသေတႃႉ   ရူတ်ႉၶိူင်ႈလႄႈတင်း ၾူၼ်းမၼ်းၸၢႆးတႄႉ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈ။    ပလိၵ်ႈၵဵပ်းဢဝ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈမူတ်း ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းႁွတ်ႈထိုင်တီႈ ပၢင်ပဝ်းဢွၼ်ႇၼၼ်ႉၺႃးပလိၵ်ႈတီႈၺွပ်းၵႂႃႇ 3 ၵေႃႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈပဵၼ်ၽႂ်လၢႆလၢႆၼႆတိုၵ်ႉသွပ်ႇထၢမ်ဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးလၢဝ်သႅင် ၵူၼ်းမိူင်း   ၵျွၵ်ႉမႄးလၢတ်ႈဝႃႈ -“ၶဝ်ယိုဝ်းၼႂ်းဝဵင်းသေယႃႉပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ယဝ်ႉ ၶဝ်တီႉၵႂႃႇၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် 3 ၵေႃႉၸွမ်းၸိူဝ်းပၢင်ပဝ်းဢွၼ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ၶဝ်ယိုဝ်းၵွင်ႈဢမ်ႇၵႃး 10-20 ၵမ်းၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ ။   ၵူၼ်းမိူင်းပေႃးတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁေၵၼ်မူတ်း ။   ၸွမ်းၸိူဝ်းႁိမ်းပွၵ်ႉ(1)ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈပႃး”- ဝႃႈၼႆ။

Photo CJ/ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈၵျွၵ်ႉမႄး မိူဝ်ႈၼႆႉ 31/5/2021

တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်မေႊ ဝၼ်းတီႈ 25 ၼႆႉမႃး ယူႇတီႈပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ တႄႇၵူတ်ႇထတ်း လမ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်း ၼုမ်ႇဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း   –  ၵူၼ်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း ၵူၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“ တီႈၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ ၶဝ်လႅၵ်ႈၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းပႅတ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။  တလဵဝ်ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းၵေႃႉမႂ်ႇယဝ်ႉ။ ၵေႃႉၵဝ်ႇၼၼ်ႉ မၼ်းမေႃၶဝ်ႈႁႃတင်းသွင်ၾၢႆႇ ငူပ်ႉငီႉပၼ်။ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းၵေႃႉမႂ်ႇ ၼႆႉ ႁၢႆႉ ၼႃႇ။ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 25/5/2021 ၼႆႉမႃး  လမ်းတီႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်၊ ဢဝ်ၵႃးလမ်းၽႃႇသႂ်ႇ ၊ ၸွမ်းတီႉၺွပ်း ထိုင်ႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးမႃးယဝ်ႉ”

တင်ႈဢဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵျွၵ်ႉမႄး ဢၼ်ထုၵ်ႇ ပလိၵ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းဝႆႉ တင်းမူတ်းတေမီး မွၵ်ႈ 10 ၵေႃႉယဝ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း