Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၾႃႉၽႃႇ ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ မၢတ်ႇ 1 တၢႆ 1

ၾႃႉၽႃႇသႂ်ႇ ဢွၼ်ႇၸၢႆးၼုမ်ႇ ၼမ်ႉလၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ ၽွင်းတိုၵ်ႉႁဵတ်းႁႆႈ မၢတ်ႇ 1 တၢႆ 1 ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 24/5/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 4 မူင်းၼၼ်ႉ ၾႃႉၽႃႇသႂ်ႇ ဢွၼ်ႇၸၢႆးၼုမ်ႇ 2 ၵေႃႉ ၽွင်းတိုၵ်ႉႁဵတ်းႁႆႈ သူၼ်ယူႇ တီႈထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း 400 ပၢႆ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ် ၼမ်ႉၸႂ်ႉ/ၾႆးၾႃႉ

ၵူၼ်းၼမ်ႉတူႈ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈသီႇပေႃႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း 400 ပၢႆ တီႈဝတ်ႉယေႇႁေႃႇၼၼ်ႉ ဝၢႆးလင်ၶၢႆႉ ၵႂႃႇယူႇတီႈ ႁူင်းသဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်သၢင်ႈဝႆႉတီႈ ဢိူင်ႇတူင်ႈၸၢင်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ် လွင်ႈၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉလႄႈၾႆးၾႃႉ ။   မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/5/2021 ၵူၼ်းမၢၼ်ႈလီႈ ၼမ်ႉတူႈ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉယေႇႁေႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ လႆႈ ၶၢႆႉၵႂႃႇယူႇတီႈႁူင်းသဝ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ 3 ႁဵင်ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး

သိုၵ်း RCSS တင်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ TNLA, SSPP တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်း တေႃႇၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 3,000 ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းယေး။   တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 19/5/2021 ၼႆႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉ လၼ်ႈ...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇတၢင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸမ်ႁဵင် လႆႈငိူင်ႉပၢႆႈ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸမ်ႁဵင်။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 5 မူင်း သိုၵ်း RCSS တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်း ၸႄႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။...

ၵူၼ်းမိူင်း သီႇပေႃႉၵႆႉၵႆႉၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ် ဢေႊပရိူဝ်ႊမႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၵႆႉမီးလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၊ ၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၶဝ်ႈယိုဝ်းထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်း ၼႂ်းသူၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈလူႉတၢႆဢမ်ႇထၢတ်ႇ။   ဝၼ်းသဝ်ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 8/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု မွၵ်ႈ 35 ပီ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ ႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်းလူင် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၸၢမ်လဝ်း ဢိူင်ႇမိူင်းလင်း တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်း...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈသီႇပေႃႉၶိူဝ်းယႂ်း တႅၵ်ႇပႃးတီႈႁိူၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဝူင်ႈၼႆႉၵူၺ်းမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈသီႇပေႃႉ ဢမ်ႇယွမ်း 3 ပွၵ်ႈ ၊ ၶမ်ႈဝႃးမီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေး ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ  ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 29/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်းမွၵ်ႈ 11:45 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်း မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇတီႈႁိူၼ်း ၸၢႆးတႃႇလၢႆႇ (စိုင်းသာလှိုင်) တီႈပွၵ်ႉၸၢၼ်း (တောင်ရပ်ကွက်) ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ သွင်ဝၼ်းထပ်းၵၼ်

မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ/ ဢမ်ႇႁူႉၸုမ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်း မိူင်းလႄႈ လုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ 2 ဝၼ်းထပ်း ၵၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/4/2021 မွၵ်ႈ 10 မူင်းၵၢင်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ သႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း လုင်းမိၼ်ႉဢွင်ႇ ပူႇၵႄႇ ဝၢၼ်ႈၸၢမ်ၽိူၵ်ႇ ဢိူင်ႇၸၢမ်ၽိူၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈလုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆ တႄႉဢမ်ႇမီး ၊ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ်ယင်းပႆႇႁူႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 26/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်းမွၵ်ႈ 12 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ လုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်မၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ...

ၵူၼ်းမိူင်း သီႇပေႃႉ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၵိုၵ်းႁိူၼ်း

ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 50 ပၢႆ  ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၶဝ်ႈယိုဝ်းထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ်   ပႆႇႁူႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 16/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7:45 မူင်းၼၼ်ႉ လုင်းၸၢႆးလႅင် ဢႃယု 54 ပီ ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉၶဝ်ႈယိုဝ်း  တၢႆထင် တီႈ ၵိုၵ်းႁိူၼ်းယေးမၼ်းၸၢႆး တီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ဢိူင်ႇၵုင်းသႃႇ...

ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ သွင်ၵေႃႉ ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း တီႉၵႂႃႇ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပွႆႇ

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ပူႇၵႄႇဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႃး တင်း ၽူႈမၢႆဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈလီႈ ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း တီႉၺွပ်းႁွင်ႉၵႂႃႇ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပွႆႇတူဝ် ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉလုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေးတၢင်းၼွင်ႈတၢင်းလင် မႆႈၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပွႆႇတူဝ်ပၼ်ၶိုၼ်းၽႂ်းၽႂ်း ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် တင်း လိူၼ်ဢေႊၿရိူဝ်ႊ 2021 ၼႆႉ လုင်းဝိ ဢႃယု မွၵ်ႈ 48 ပီ ပူႇၵႄႇဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႃး တင်း ၸၢႆးလႃႉဢွင်ႇ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈၽႅဝ် သီႇပေႃႉ ၸမ်ႁဵင်

ၵူၼ်းမိူင်း သီႇပေႃႉ - ၼမ်ႉတူႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉတီႈသီႇပေႃႉ ၸမ်ႁဵင် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶၢႆးမွၼ် ဢိူင်ႇမၢၼ်ႈလီႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢွၵ်ႇမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉမၢၼ်ႈလီႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 269 ၵေႃႉ  52 လင်ႁိူၼ်း ။ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမၢၼ်ႈလီႈ ၼမ်ႉတူႈ 5 လင် ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း

 ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပိုတ်းယိုဝ်ၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢၼ်ႈလီႈ ၼမ်ႉတူႈ  5 လင်ၶႃးႁိူၼ်း ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/4/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 3 မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ TNLA, SSPP တင်း RCSS...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈၽႅဝ်ထႅင်ႈ တီႈသီႇပေႃႉ 400 ပၢႆ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင် သီႇပေႃႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း 400 ပၢႆ ယွၼ်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 6/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းပၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလီႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈၽေး သိုၵ်း ႁွတ်ႈၽႅဝ်တီႈဝတ်ႉႁေႃၼမ်ႉ တင်း တီႈႁွင်ႈၵဵပ်းၶွင် (ၵူဝ်ႇတွင်ႇ)...

ၵူၼ်းမိူင်း သီႇပေႃႉ လႆႈၶိုၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃး 2 ဝၢၼ်ႈ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  2 ဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ထူပ်းၽေးသိုၵ်းပၢင်တိုၵ်း RCSS လႄႈ SSPP ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 4/4/2021 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶျွင်းသူင်ႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇလႅၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈယူႇ ၸွမ်းႁိူၼ်းပီႈ ႁိူၼ်းၼွင်ႉ  ၵမ်ႈၽွင်ႈၶၢတ်ႈႁိူၼ်းၶၢတ်ႈႁွင်ႈယူႇသဝ်း တၢင်းဝၢၼ်ႈၶျွင်းၼမ်ႉပေႃႈ ။ ၼၢင်းမွၼ်းပဝ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး သီႇပေႃႉ ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသီႇပေႃႉ ပွၵ်ႈႁိူၼ်း ပႆႇတဵမ်ဝၼ်း လႆႈပၢႆႈမႃးၶိုၼ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇၽူဝ်းတေႃႇၸႄႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ ပွၵ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်းယေးၵၼ် ပႆႇတဵမ်ဝၼ်း လႆႈပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း တီႈဝတ်ႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း 80 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 30/3/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသူၼ်လူင် တင်း ဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇလႅၼ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 80 ပၢႆ လႆႈဝၢႆႇပွၵ်ႈမႃး ၶိုၼ်းတီႈဝတ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇၽူဝ်းတေႃႇ ၼႂ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img