Tuesday, June 25, 2024

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈလုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

Must read

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆ တႄႉဢမ်ႇမီး ၊ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ်ယင်းပႆႇႁူႉ ဝႃႈၼႆ။

Image: CJ/ မၢၼ်ႇႁူးလႅင်း တီႈလုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တီႈသီႇပေႃႉ လူႉၵွႆၼမ်

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 26/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်းမွၵ်ႈ 12 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ လုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်မၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၸွမ်း ၽၵ်းတူႁူးလႅင်း တႅၵ်ႇလူႉၵွႆ တင်းၼမ် လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး  ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈသီႇပေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၶဝ်ဝႃႈ ပဵၼ်မၢၵ်ႇသႅၼ်းႁဵတ်း ဢဝ် (လက်လုပ်မိုင်း) ၼႆဝႃႇ။ လႆႈႁူႉဝႃႈ မီး ၵူၼ်းမႃးဝိုတ်ႉပွႆႇသႂ်ႇၼႆ။ တီႈႁိမ်းၼၼ်ႉ သမ်ႉၸမ်သဵၼ်ႈတၢင်းရူတ်ႉၾႆး ၼႄႇ ၵူၺ်းၵႃႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၸွမ်းမၢၼ်ႇၽၵ်းတူ ႁူင်းလႅင်း ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ လႆႈလူႉၵွႆၼမ် လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး”- ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈ ၸိူဝ်းၶဝ်ႈ CDM ၵေႃႈမီး ၸိူဝ်းဢမ်ႇၶဝ်ႈၵေႃႈမီးလႄႈ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃဝႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ သီႇပေႃႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

Image: CJ/ မၢၼ်ႇႁူးလႅင်း တီႈလုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တီႈသီႇပေႃႉ လူႉၵွႆၼမ်

“ပဵၼ်လွင်ႈသင်သေ မႃးဝိုတ်ႉပွႆႇသႂ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းလွင်ႈတၢင်းမၼ်းၶႃႈ။ တီႈသီႇပေႃႉၼႆႉ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မၢင်ၵေႃႉၶဝ်ႈ CDM ၵေႃႈမီး ဢမ်ႇၶဝ်ႈ ၵေႃႈမီးလႄႈ လွင်ႈပၼ်ႁႃၶဝ်ၼင်ႇၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီးဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိၼ်ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်းသမ်ႉဢမ်ႇၽွမ်ႉ ဢွၵ်ႇၼေၵၢင်ၸႂ်ၵူႈဝၼ်း၊  ၽွင်းမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈ ပၼ်ႁႃမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၾႆးမႆႈၵေႃႈပဵၼ်ယူႇၵူႈဝဵင်းၵူႈဝၼ်းလႄႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈသီႇပေႃႉၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ၸုမ်းလႂ်ႁဵတ်း  ယင်းပႆႇႁူႉဝႃႈၼႆ ။

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်သေ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း တေႃႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး ဢမ်ႇၵိုတ်းဢမ်ႇလိုဝ်ႈ တႄႇဢဝ်ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ၼၼ်ႉသေ ႁၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း