Sunday, July 21, 2024

သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽွင်ႈ

Must read

ၼႂ်းဝၼ်း 2 ဝၼ်းၼႆႉသဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ယဝ်ႉလႄႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢၼ်မီးတီႈသီႇပေႃႉ ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈဢိတ်းဢွတ်း၊ ၸိူဝ်းၵိုတ်းတင်းၼမ်တႄႉ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်း သဵင်ၵွင်ႈတိုၵ်ႉတႅၵ်ႇယူႇ။

Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ

 ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈတႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈတေႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉၽူဝ်းတေႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/4/2021  မီးႁူဝ်ၵူၼ်း 150 ပၢႆ  ။   

- Subscription -

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈဝတ်ႉ ၽူဝ်းတေႃႇႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ၶိုၼ်းဢွၼ် ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ ပဵၼ်ၵူၼ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇတႃႈတေႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉၵူၺ်း။  သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ယဝ်ႉသေတႃႉ သိုၵ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင် ႁွၼ်ႈထဝ်ႇ ၵႂႃႇမႃးယူႇ”-  ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈတေႈ   9 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၸၢင်ႈလဵၵ်း 147 ၵေႃႉ  ။

“ဢၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းတႄႉ ပဵၼ်တီႈသွင်ဝၢၼ်ႈၼႆႉၵူၺ်း ၵိုတ်းထႅင်ႈ 4 – 5 ဢွင်ႈတီႈၼႆႉတႄႉ ပႆႇၸၢင်ႈ မိူဝ်းၵၼ်။ မိူဝ်ႈဝႃး တၢင်း ဝတ်ႉမၢၼ်ႈလီႈ ၼမ်ႉလၼ်ႈၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈတိုၵ်ႉ တႅၵ်ႈထႅင်ႈယူႇ”- ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈသီႇပေႃႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

 ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉမၢၼ်ႈလီႈ သီႇပေႃႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶၢႆးမွၼ် ႁူဝ်ၵူၼ်း 269 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈၵျွင်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 161 ၵေႃႉ။ တီႈဝတ်ႉယေႇႁေႃႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလီႈ ၼမ်ႉတူႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 384 ၵေႃႉ၊ မၢၼ်ႈမႂ်ႇ သီႇပေႃႉ 75 ၵေႃႉ၊ ပၢင်လူင် သီႇပေႃႉ 45 ၵေႃႉ၊ တႃႈၽႃလၢႆး သီႇပေႃႉ 6 ၵေႃႉ။ တီႈဝတ်ႉ 2500 သမ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလီႈ ၼမ်ႉတူႈ 230 ၵေႃႉ။ တီႈႁွင်ႈၵဵပ်းၶွင် သႃးတူင်းတူႇ / ၵူဝ်ႇတွင်ႇသမ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလီႈ ၼမ်ႉတူႈ 230 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/4/2021 ၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်လူင် ၼမ်ႉတူႈ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈတႃပူ ဢၼ်မီး ႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်လူင်ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႈ သိုၵ်း TNLA,SSPP တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတီႈၼၼ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 130 ပၢႆ ၶိုၼ်းၶၢႆႉ ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင်တီႈသီႇပေႃႉထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ်တီႈသီႇပေႃၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵိုတ်းထႅင်ႈ ႁဵင်ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ပၢႆႈမႃး ၼႆယဝ်ႉ။ 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း