Thursday, July 18, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈၽႅဝ် သီႇပေႃႉ ၸမ်ႁဵင်

Must read

ၵူၼ်းမိူင်း သီႇပေႃႉ – ၼမ်ႉတူႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉတီႈသီႇပေႃႉ ၸမ်ႁဵင် ဝႃႈၼႆ။

Photo CJ- ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈပၢင်သပေႇ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶၢႆးမွၼ် ဢိူင်ႇမၢၼ်ႈလီႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢွၵ်ႇမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉမၢၼ်ႈလီႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 269 ၵေႃႉ  52 လင်ႁိူၼ်း ။ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ TNLA, SSPP တင်း RCSS  ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၶၢႆးမွၼ် ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉမၢၼ်ႈလီႈ သီႇပေႃႉ  လၢတ်ႈဝႃႈ -“ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃး မိူဝ်ႈဝႃး ၵၢင်ၼႂ်ၶႃႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ်ၵေႃႈ သဵင်ၵွင်ႈတိုၵ်ႉတႅၵ်ႇယူႇ ပႆႇယဵၼ်။ ပဵၼ်တပ်ႉပွင်းၸူႉ တင်း ၶူဝ်းလၢႆးၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈလီႈ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ ပၢႆႈႁွတ်ႈၽႅဝ်မႃး တီႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း 639 ၵေႃႉ  ။

“ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်ပၢႆႈႁွတ်ႈၽႅဝ်မႃးတီႈသီႇပေႃႉၼႆႉ တေမီးၸမ်ႁဵင်ယဝ်ႉၶႃႈ။ တႃႇလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉတႄႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝၼ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉ တေၵုမ်ႇ ၵၼ်ယူႇ ပေႃးၵႂႃႇၶၢဝ်းယၢဝ်းတႄႉ ဢမ်ႇၵုမ်ႇယဝ်ႉၶႃႈ။ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇ မီးပီႈၼွင်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ တီႈၸမ်ၵႆ ၸွႆႈမႃးတႄႉ”- ၼၢင်းမွၼ်းပဝ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး သီႇပေႃႉ ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇလႅၼ်ႈ လင်ႁိူၼ်း 10 ပၢႆ၊ ဝၢၼ်ႈၶျွင်းသူင်ႇ လင်ႁိူၼ်း 20 ပၢႆ။   ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶၢႆးမွၼ် ႁူဝ်ၵူၼ်း 269 ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈလီႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉ တူႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 639 ၵေႃႉ  ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း