Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း RCSS သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ တီႈသီႇပေႃႉ

ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းလုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းထပ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁႅင်းသိုၵ်း 4 တပ်ႉၵွင် ၶိုၼ်ႈလေႃႇယိုဝ်း RCSS ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇ ပေႃႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/2/2021 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၵွင်ႈလူင် 60 MM ပိုတ်းယိုဝ်း တီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်ႈၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး...

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵွင်ႉၵၢႆႇ မိူင်ထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႂ်းမိူင်းတႆး

SHRF ဢွၵ်ႇ ၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းမႂ်ႇ ၸိုဝ်ႈဝႃႈ “ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶၢဝ်းတၢင်းမိူဝ်းၼႃႈ ႁဝ်းငိုပ်းတၼ်” ၼႆသေ ပိူင်းၼႄ ဝႃႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်းၶွမ်ႊပၼီႊ ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸႄႈဝဵင်းၼၼ်ႉ ၶွင်ႉၵဵဝ်ႇၵၼ်ဝႃႈၼႆ။   ဝၼ်းတီႈ 28/1/2021 ၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းမႂ်ႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းသိုၵ်းလူင်...

ၵူၼ်းၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈငွႆးယိုဝ်း သွင်ၽူဝ်မေးၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1

ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ယိုဝ်းသွင်ၽူဝ်မေး တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵေႃႉပဵၼ်မေး လူႉတၢႆ  ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ်မၢတ်ႇၸဵပ်း လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉသင်ယင်းပႆႇလႆႈႁူႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/1/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်းၶိုင်ႈ ၵူၼ်း 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉယိုဝ်း  ၸၢႆးယီႈလႄႈၼၢင်း ဝုၼ်း 2 ၽူဝ်မေးယူႇပွၵ်ႉၵွင်းလၢင်း...

ၸဝ်ႈသြႃႇပူတ်းပွႆႇတၢင်းၽိတ်းပၼ် ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇဢၼ်ၾၼ်းတႅင်းမၼ်းၸဝ်ႈၼၼ်ႉသေတႃႉ လုမ်းတြႃးဢမ်ႇပွႆႇဝၢင်း

မိူဝ်ႈၵၢင်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅၼ်ႊပိူဝ်ႊၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု 13 တူၼ်ၼိုင်ႈ ဢဝ်ၽႃႉမိတ်ႈ ၾၼ်းတႅင်း ၵေႃႉပဵၼ် ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ ဝိႁၢရ်ပၢင်ႇၶႃး ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၊ လွင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးပူတ်းပွႆႇဝၢင်းၽႃႈတၢင်းၽိတ်းပၼ်ယဝ်ႉ သေတႃႉလုမ်းတြႃးသမ်ႉဢမ်ႇပွႆႇၽႃႈလႄႈ ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈၺႃးတၢင်းၽိတ်း ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်တြႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ထုၵ်ႇလႆႈၺႃး။ ဝၼ်းတီႈ 16/12/2020 ၼႆႉ ၸဝ်ႈသၢင်ႇ ဢႃယု...

ၽူႈၼမ်းၼႂ်း SNLD ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လူႉသဵင်ႈ

ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လူႉသဵင်ႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်လိူတ်ႈၶိုၼ်ႈ  ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/10/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 2 မူင်း ၸၢႆးသႅင်လီ ဢႃယု 41 ပီ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၽွင်းၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈပႃႇတီႇၶွပ်ႈတဵမ် 32  သေပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ႁႅင်းလိူတ်ႈၶိုၼ်ႈသုင်သေ လႆႈ လူႉသဵင်ႈ/...

ၵူၼ်းၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ  သွင်ၵေႃႉ ၽူဝ်မေး ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ

မီးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈ ပႃးၵွင်ႈ ၶဝ်ႈၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၶဝ်ႈၽၵ်း သေ ယိုဝ်းသႂ်ႇၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉ သွင်ၽူဝ်မေး လူႉတၢႆထင်တီႈ တီႈဝၢၼ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ ၸႄႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ - ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 15/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 10 မူင်း မီး ၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉ ပႃးၵွင်ႈ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆ ၶဝ်ႈၽၵ်းလုင်းၸၢႆးၸၢမ်ႇၺုၼ်ႇ တင်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img