Saturday, July 13, 2024

ၽူႈၼမ်းၼႂ်း SNLD ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လူႉသဵင်ႈ

Must read

ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လူႉသဵင်ႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်လိူတ်ႈၶိုၼ်ႈ  ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/10/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 2 မူင်း ၸၢႆးသႅင်လီ ဢႃယု 41 ပီ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၽွင်းၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈပႃႇတီႇၶွပ်ႈတဵမ် 32  သေပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ႁႅင်းလိူတ်ႈၶိုၼ်ႈသုင်သေ လႆႈ လူႉသဵင်ႈ/ တၢႆၵႂႃႇတီႈ ႁူင်းယႃသီႇပေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းသီ ပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးလၢဝ်သႅင် ၽူႈၼမ်းၼႂ်းပႃႇတီ SNLD ၵေႃႉၵဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်းပႃႇတီႇ ႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉႁဝ်းၶႃႈ။ မိူဝ်ႈၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးတိုၵ်ႉၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၶွပ်ႈတဵမ် 32 ပီ ပႃႇတီႇယူႇ။ မွၵ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ လိူတ်ႈမၼ်းၸၢႆးလႅပ်ႈၶိုၼ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၵႂႃႇလိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉတီႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝဵင်းၵဝ်ႇသေ  ၽိူဝ်ႇၵႂႃႇပူၵ်းမၼ်းၸၢႆးၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉတူဝ်ယဝ်ႉ ၼႅတ်ႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃသေ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇတီႈႁူင်း ယႃသီႇပေႃႉၼႆႉၶႃႈ ဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးသႅင်လီၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းၸၢႆးပႃႉၸဵင်ႇ ပႃႈၼၢင်းၶမ်းဢွင်ႇ ယူႇပွၵ်ႉၸၢင်ႈၶမ်းၸၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ။ တႄႇ ၼႃးႁိူၼ်း ၵိုၵ်းၸွမ်း ၼၢင်းသူၺ်ႇၸဵင်ႇ မီးလုၵ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် 2 ၵေႃႉ။ ၼၢင်းမွၼ်းသႅင်လႄႈ ၼၢင်းမွၼ်းၶမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ တင်ႈတႄႇၶွတ်ႇၽွတ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉမႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸွႆႈၵၢၼ်မႃး ၼႂ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် မႃးတႃႇသေႇ။

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ မၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းၸၢတ်ႇသႅင်း “ငဝ်ႈသႅင်ႁိူဝ်ႈ”သေ တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်း တေၸတ်းၸိူင်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉသေ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပႆႇတၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 27/10/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်ႁွပ်ႇႁူဝ်ၶဝ်ႈႁဵဝ်ႈ တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း