Wednesday, July 17, 2024

ၵူၼ်းၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈငွႆးယိုဝ်း သွင်ၽူဝ်မေးၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1

Must read

ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ယိုဝ်းသွင်ၽူဝ်မေး တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵေႃႉပဵၼ်မေး လူႉတၢႆ  ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ်မၢတ်ႇၸဵပ်း လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉသင်ယင်းပႆႇလႆႈႁူႉ ဝႃႈၼႆ။

Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 11/1/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်းၶိုင်ႈ ၵူၼ်း 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉယိုဝ်း  ၸၢႆးယီႈလႄႈၼၢင်း ဝုၼ်း 2 ၽူဝ်မေးယူႇပွၵ်ႉၵွင်းလၢင်း ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၊ ပဵၼ်ၽႂ်ၵေႃႉယိုဝ်း ယိုဝ်းယွၼ်ႉသင် ယင်းပႆႇႁူႉ။ 

- Subscription -

ၵူၼ်းပွၵ်ႉၵွင်းလၢင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “  ၶႃၽူဝ်မေး ၺႃးယိုဝ်း ၵေႃႉပဵၼ်မေး  လႆႈလူႉတၢႆ ၵေႃႉပဵၼ်ၸဝ်ႈၽူဝ်တႄႉ  မၢတ်ႇၸဵပ်း။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၶႃၽူဝ်မေး  လုၵ်ႉၼမ်ႉပွင်ႈလႃႈသဵဝ်ႈမႃး။  ၵူၼ်းယိုဝ်းၼၼ်ႉ လႅပ်ႈတေ ငွႆးပႂ်ႉၶႃပူႇဢွၵ်ႇဝႆႉ။  ၽိူဝ်ႇဝႃႈၶႃႁွတ်ႈၽႅဝ်ႁိူၼ်း ပိုတ်ႇၽၵ်းတူၵႃးလူင်းမႃးၵေႃႈ ၵူၼ်းႁၢႆႉသွင်ၵေႃႉၼႆႉ ၶဝ်ႈယိုဝ်းၵမ်းလဵဝ်”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပီ 2019 ၼၼ်ႉ ၵေႃႈမီးၵူၼ်းမႃးယိုဝ်း တီႈႁိူၼ်းၼၢင်းဝုၼ်းၼႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၽွင်းၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉၺႃးၽူဝ်မၼ်းၼၢင်းတၢႆ ဝႃႈၼႆ။ (ၽူဝ်ၵေႃႉၼႆႉပဵၼ်  ၼႃႈႁိူၼ်းမႂ်ႇမၼ်းၼၢင်း)  

“လႆႈငိၼ်းဝႃႈတေၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈပၼ်ႁႃငိုၼ်းတွင်းၼႆႉၶႃႈယူဝ်ႉၼေႃ။  မိူဝ်ႈပီ 2019 ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်း မႃးယိုဝ်းတီႈႁိူၼ်းၶဝ်ယဝ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ။ၽွင်းၼၼ်ႉၽူဝ်မၼ်းၵေႃႉဢွၼ်တၢင်းတၢႆ။ မၼ်းသမ်ႉပၢႆႈလွတ်ႈ။    ၽူဝ်မၼ်းၵေႃႉဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်း ၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၽူဝ်မႂ်ႇဢေႃႈ”- ၵူၼ်းပွၵ်ႉၵွင်းလၢင်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးသေ ၸၢႆးယီႈလႄႈၼၢင်းဝုၼ်း ၺႃးယိုဝ်း  ယူႇတီႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း  ၸွႆႈဢဝ်တူဝ်သူင်ႇယူတ်း ယႃတီႈလႃႈသဵဝ်ႈ။   ၼၢင်းဝုၼ်း  လႆႈလူႉသဵင်ႈ ၽွင်းၵႂႃႇႁူင်းယႃ။ ၸၢႆးယီႈတႄႉ တၼ်းလႆႈသူင်ႇထိုင်ယူတ်းယႃ  လႃႈသဵဝ်ႈ  ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/5/2019 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းပွၵ်ႈၵွင်းလၢင်း ၸၢႆးသူဝ်းလၢႆႇ ဢႃယု 45 ပီ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်း ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၶဝ်ႈယိုဝ်းၼႂ်းႁိူၼ်းသေ လႆႈလူႉတၢႆ ၼင်ႇၵဝ်ႇ။

မိူဝ်ႈပီ 2018 လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်သမ်ႉ မီးၵူၼ်းႁၢႆႉ 2 ၵေႃႉ  ၶဝ်ႈယိုဝ်းသင်ၶတႆး တီႈၼမ်ႉလၼ်ႈ ။ ၵူၺ်းၵႃႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈဢၼ်ႇတွၼ်ႉတီႉၺွပ်းလႆႈတူဝ်ၵူၼ်းႁၢႆႉသေၵမ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း