Wednesday, July 17, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ 3 ႁဵင်ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး

Must read

သိုၵ်း RCSS တင်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ TNLA, SSPP တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်း တေႃႇၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 3,000 ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းယေး။  

Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၼမ်ႉလၼ်ႈ

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 19/5/2021 ၼႆႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉ လၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 3,000 ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ယွၼ်ႉၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈ တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ တီႈသီႇပေႃႉ ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပေႃးသွၼ်ႇ ပႃးတီႈၼႂ်းဝဵင်းထႅင်ႈသေ တေမီး 3,000 ပၢႆ ၶႃႈဢေႃႈ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၵၼ် လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉတႄႉ ၵုမ်ႇၵႂႃႇ ဝၼ်းလႂ်ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ပေႃးၶၢဝ်းယၢဝ်းတႄႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်း လူဝ်ႇလူင်းႁႆႈလူင်းၼႃးယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵမ်ႈၼမ် ၶႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “  ၶၢဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ပေႃးလူဝ်ႇလူင်းႁဵတ်းၵၢၼ် ယဝ်ႉ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ယူႇၶႃႈလူင် ၶဝ်ဢမ်ႇတူၺ်းတေႃႇၼႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း သိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ။ သူပ်းၶဝ်ၵူၺ်း ဢိူဝ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ႁဵတ်းတႃႇၵူၼ်းမိူင်း ၵူၺ်းၵႃႈ ပၼ်တၢင်းတုၵ်ႉၶ ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း လူင်။ သင်ဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းသူၼ်ၼႃးၼႆ ႁဝ်းတေဢဝ်သင်ၵိၼ် ၶွၼ်ႇၵေႃႈလူဝ်ႇပၼ်ၶဝ်”- ဝႃႈၼႆ။

Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၼမ်ႉလၼ်ႈ

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း သွင်ဝၼ်းထပ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ ထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈတႄႉ သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်လူင်းယဝ်ႉသေတႃႉ လွင်ႈၶဵင်ႈ ၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ၼၼ်ႉတႄႉ ပႆႇလူတ်းယွမ်းလူင်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပၢႆဢဝ် ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပဵၼ်တီႈတင်ႈတပ်ႉ ၶဝ်သေ မူၵ်းယူႇဝႆႉၸွမ်းၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  ၵေႃႈမီး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈၼႆႉသမ်ႉ မီးတီႈဝတ်ႉၼွင်ၼိမ်း၊ ဝတ်ႉဝၢၼ်ႈၸိင်း၊ ဝတ်ႉမၢၼ်ႈလီႈ ။ ပီႈၼွင်ႉၶၢႆးမွၼ် ပၢႆႈမႃးမီးၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆ  တီႈၵူဝ်ႇတွင်ႇ ၸၢႆးယု ၼႂ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉ ။

တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/5/2021 ၼၼ်ႉ သိုၵ်း RCSS တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ TNLA, SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်း ထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈသေ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢွၵ်ႇမႃး မူၵ်းယူႇၸွမ်းဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ တေႃႇ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈ။ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၵေႃႈမိူၼ်ၵၼ် တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မီး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆႈ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း